WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Що показує баланс підприємства і що характеризує кожна з його частин? Способи зниження ступеня ризику. Які два типи інформації надає період окупності, - Реферат

Що показує баланс підприємства і що характеризує кожна з його частин? Способи зниження ступеня ризику. Які два типи інформації надає період окупності, - Реферат

універсальних способів мінімізації ризику і найбільш "дешевим". Доки існує можливість розподіляти кошти по різних напрямках діяльності, результативність яких не пов'язана тісно між собою, доти існує можливість певною мірою уникати ризику. В найбільш повному вигляді принцип диверсифікації втілюється в теорії портфелю. Теорія портфеля. Портфель цінних паперів представляє собою розподіл коштів між цілим рядом різних активів у найбільш вигідній та безпечній пропорції. Оскільки він складається з цінних паперів, що характеризуються сподіваною ефективністю та ступенем ризику, завдання постало в тому, щоб розробити механізм обґрунтування портфеля, який би при найбільшій ефективності мав найменший ступінь ризику. Узагальнення досліджень в цій сфері призвело до виведення так званої "портфельної" теорії - це теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за допомогою статистичних методів здійснюються найбільш вигідний розподіл ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку. Ця теорія складається з чотирьох основних етапів: 1. оцінка активів, що включаються до портфелю; 2. прийняття інвестиційного рішення; 3. оптимізація портфеля; 4. оцінка результатів. Теорія портфеля знайшла широке розповсюдження в господарській практиці, зокрема,: " банки, під час підготовки фінансових операцій здійснюють "селекцію" портфеля цінних паперів; " на підприємстві за допомогою теорії портфеля менеджерами створюються портфелі надійності матеріальних запасів шляхом визначення їх оптимального обсягу і ступеня ризику. Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків. Одним з основних способів мінімізації ризику є створення запасів і резервів. Мета - уникнення ризику призупинення діяльності господарюючого суб'єкта внаслідок нестачі матеріальних і інших ресурсів. До запасів крім предметів та продуктів праці належать запаси виробничих потужностей, обігових коштів, незавершеного виробництва, кваліфікації кадрів тощо. Матеріальні запаси можна поділити на три види: страховий запас готової продукції на складі; страховий виробничий запас; динамічний страховий запас. Створення резерву грошових коштів здійснюється з метою покриття випадкових затрат, при цьому виділяють два види резервів: " загальний резерв грошових коштів покликаний покривати будь-які зміни в кошторисі спричинені впливом факторів ризику; " спеціальний резерв, що складається з надбавок не покриття зростання цін і різних затрат за окремими позиціями. Створення запасів і резервів на підприємстві є досить дієвим способом захисту від ризику, але і відносно "дорогим", оскільки вимагає вилучення грошових коштів з господарського обороту. Страхування ризику. Законом України " Про страхування " передбачено здійснення таких видів страхування: 1. страхування майна; 2. страхування продукції на період перевезень; 3. страхування транспортних засобів; 4. компенсаційне страхування; 5. медичне страхування; 6. страхування призупинення діяльності підприємства; 7. соціальне страхування; 8. інші види. 3. Які два типи інформації надає період окупності, які ми не отримуємо при застосуванні інших методів оцінки капіталовкладень? В економічній практиці широко застосовуються п ять основних методів оцінки інвестиційної привабливості капіталовкладень: 1. Метод чистої сьогоднішньої вартості (ЧСВ). 2. Внутрішня норма рентабельності (ВНР). 3. Метод періоду повернення вкладених інвестицій (ППВІ). 4. Балансова норма рентабельності (БНР). 5. Індекс прибутковості (ІП). Для проведення аналізу переваг і недоліків використання кожного з них зупинимося спочатку на аналізі впливу часу на вартість грошей. Це пов'язано з тим, що при оцінці ефективності реалізації проекту необхідно врахувати специфіку інвестицій: кошти вкладаються в один момент часу, а виторг від реалізації проекту надходить у різні періоди. 1. Метод чистої сьогоднішньої вартості (ЧВС). Загальну формулу ЧСВ для (n) років можна виразити так: Якщо ЧСВ інвестиційного проекту більше 0, то такий проект може бути запропонований для реалізації. У тому разі, коли цей розмір менше 0, необхідно відмовитися від проекту. Методика, використовувана для розрахунку ЧСВ, називається дисконтуванням. До переваг цього методу можна віднести: " можливість найточніше враховувати зростання вартості майна акціонерів; " можливість урахування впливу часу на грошові потоки, що надходять у результаті реалізації проекту; " легкість використання методу спеціалістами; " використання для розрахунку показника всього грошового потоку проекту; " можливість використання різних рівнів вартості капіталу. 2. Внутрішня норма рентабельності (ВНР). Теоретична основа. Метод внутрішньої норми рентабельності є досить простим і використовує здебільшого той самий математичний апарат, що й метод чистої сьогоднішньої вартості, тобто метод дисконтування. Внутрішня норма рентабельності - це така процентна ставка, при якій ЧСВ дорівнює 0. Є два методи пошуку ВНР - графічний метод і метод пробних розрахунків. Графічний метод полягає в пошуку двох показників ЧСВ при різних процентних ставках, при яких вони мали б позитивне або негативне значення. Потім ці точки відображаються на графіку і між ними проводиться пряма. Точка перетину цієї прямої осі ЧСВ і є величиною ВНР. Метод пробних розрахунків складніший, оскільки потребує великої кількості розрахунків, але більш точний. Цей метод ще відомий як "метод пошуку лева в пустелі". Його сутність стисло можна сформулювати так: для того, щоб знайти лева, необхідно розділити ту частину пустелі, де перебуває лев,, на дві рівні частини.Після того, як така операція буде проведена кілька разів, можна з упевненістю визначити квадрат із левом. Те ж саме відбувається і при розрахунку ВНР. Переваги цього методу подібні до переваг методу ЧСВ: " метод враховує чинник часу; " для розрахунку ВНР використовується весь грошовий потік проекту; " можливість визначити вартість капіталу, який може бути залучений до фінансування проекту. До недоліків методу можна віднести такі його характеристики: " знайти значення ВНР набагато складніше, ніж ЧСВ (часто для цього необхідний комп'ютер); " при об'єднанні для здійснення двох або більше проектів показник ВНР нового сумарного проекту повинен обчислюватися наново - його не можна отримати шляхом додавання ВНР проектів складових; " при використанні цього методу можна одержати кілька показників ВНР або жодного; " метод не завжди спрямований на підвищення вартості майна акціонерів (наприклад, можливі випадки, коли проект із кращим показником ЧСВ матиме гірші показники ВНР порівняно з альтернативними проектами); " досить складно розрахувати ВНР для всього терміну реалізації проекту; " при розрахунку ВНР враховується, що гроші, отримані від проекту, ре інвестуються назад у проект під ставку ВНР. Це не так, тому потрібно бути дуже обережним з інтерпретацією цього показника, особливо в тому разі, коли він значно більший ніж обрана для проекту ставка дисконтування; " цей метод неможливо застосовувати в разі потреби розрахувати ВНР для проекту, що використовує капітал різноманітної вартості. 3. Метод періоду окупності (ПО). За допомогою періоду окупності визначається термін, протягом якого інвестор може одержати назад внесені ним гроші. Цей метод був дуже поширеним у 70-ті роки в більшості країн світу, але і зараз він досить активно застосовується на практиці, особливо тоді, коли треба швидко проаналізувати ефективність невеликих за масштабом

 
 

Цікаве

Загрузка...