WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні об’єкти обліку в бюджетних організаціях. Облік касових операцій. Облік вибуття необоротних активів. Практичне завдання - Контрольна робота

Основні об’єкти обліку в бюджетних організаціях. Облік касових операцій. Облік вибуття необоротних активів. Практичне завдання - Контрольна робота

бібліотеки літератури (типова форма ОЗ-5 (бюджет)). Складені комісією акти на списання основних засобів затверджуються керівником установи. Дозвіл на списання з балансу основних засобів надається керівником установи, установою вищого рівня або головним розпорядником бюджетних коштів залежно від вартості основних засобів та причин списання. Дозвіл на списання основних засобів як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) надається в такому порядку: · з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету: а) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 5000 грн. - з дозволу керівника установи; б) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 5000 грн. до 10000 грн. - з дозволу установи вищого рівня; в) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 10000 грн. - з дозволу центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів; · з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів: а) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 грн. - з дозволу керівника установи; б) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2500 грн. до 5000 грн. - з дозволу установи вищого рівня; в) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 5000 грн. - з дозволу місцевої державної адміністрації. Недостачі основних засобів, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування, стихійного лиха, а також, коли конкретні винуватці не встановлені, списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів втрат у подальшому, списуються в такому порядку: · за кожним випадком недостач або псувань основних засобів на суму до 2500 грн. включно - з дозволу керівника установи; · за кожним випадком недостач або псувань основних засобів на суму від 2500 грн. до 5000 грн. включно - з дозволу керівника установи вищого рівня; · за кожним випадком недостач або псувань основних засобів на суму понад 5000 грн. - з дозволу центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів, голови місцевої державної адміністрації. У документах, які установи подають для оформлення списання недостач понад норми природних втрат і втрат від псування основних засобів, слід вказати заходи, яких вжито задля попередження таких втрат. Списання основних засобів з балансів центральних органів виконавчої влади (головних розпорядників бюджетних коштів) та місцевих державних адміністрацій проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від вартості основних засобів. Списання основних засобів проводиться за первісною або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки основних засобів). При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу. Усі деталі, вузли та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які можуть бути придатними для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації основних засобів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку. Якщо ж такі деталі або матеріали є непридатними, то вони оприбутковуються як інші матеріали (вторинна сировина) і обов'язково здаються установі, на яку покладено збір такої сировини. Деталі та вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені після демонтажу основних засобів, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей. Забороняється передача, списання і продаж техніки, апаратури та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилучення. Розбирання та демонтаж основних засобів, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання. Безоплатна передача основних засобів дозволяється в такому порядку: · з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, - у межах одного центрального органу виконавчої влади (головного розпорядника бюджетних коштів); · з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, - у межах одного місцевогобюджету. Продаж основних засобів здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом). Продаж будівель (у томі числі приміщень), споруд, транспортних засобів та повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів проводиться за експертною оцінкою. Експертна оцінка - це визначення вартості матеріальних цінностей експертом за договором з установою. Кошти, отримані установами від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т.ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, залишаються у розпорядження установи, і витрачаються на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, модернізацію та придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, а також на інші видатки за кошторисом. Суми отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа. Література 1.Белов А.Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 240 с. 2. Ворончук П.Т., Онищук В.М. Довідник з питань бухгалтерськогообліку. - К.: Україна, 1991. - 336 с. 53. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: Автоінтерсервіс, 1996. - 543 с. 4. Фінанси підприємств /За ред. А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1998. - 366 с. 5. Чумаченко М.Г. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку в Україні // Баланс. - 1999. ? № 44. - С. 5-13. 6. Журнал "Податки та бухгалтерський облік". - 2001. - №№ 1, 6, 8, 13, 19, 23, 33, 35, 36, 37, 41, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 71, 75. 7. Журнал "Податки та бухгалтерський облік". - 2000. - №№ 82, 84, 85, 86, 87. 8. Коментар до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. ? №2. - С. 78 - 87. 9. Коментар до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. ? № 4. - С. 22 - 31.

 
 

Цікаве

Загрузка...