WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні об’єкти обліку в бюджетних організаціях. Облік касових операцій. Облік вибуття необоротних активів. Практичне завдання - Контрольна робота

Основні об’єкти обліку в бюджетних організаціях. Облік касових операцій. Облік вибуття необоротних активів. Практичне завдання - Контрольна робота

касових ордерів, їх обгрунтування, виконання записів у касовій книзі і виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або уповноважену керівником особу. Касові документи після складання касиром звіту та його обробки у бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються протягом 36-ти місяців після закінчення календарного року матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов'язок зберігання документів, в окремому сейфі або спеціальному приміщенні, що передається під охорону. Організація обліку касових операцій у бухгалтерії бюджетних установ Для обліку наявності, руху і залишків готівки в касі використовується активний рахунок 30 "Каса", до якого відкриваються наступні субрахунки: 301 "Каса в національній валюті"; 302 "Каса в іноземній валюті". Бухгалтерські записи ведуть на підставі перевірених відривних листів (другий примірник касової книги) і доданих до них документів. Залишок і надходження грошових коштів відображають за дебетом рахунка 30 "Каса", а видану готівку - за кредитом. Кожний день у бухгалтерії на підставі звітів касира складається меморіальний ордер № 1 (накопичувальна відомість за касовими операціями (ф. № 380 (бюджет)) для того, щоб систематизувати обороти по касі за поточний місяць. Якщо касові операції здійснюються в національній та іноземній валюті, то меморіальні ордери складаються окремо для кожного виду валют та нумеруються, відповідно № 1-1, № 1-2 тощо. 3. Облік вибуття необоротних активів. У процесі господарської діяльності бюджетних установ основні засоби поступово зношуються як фізично, так і морально. Тому з тих чи інших причин вони можуть вибувати. Основні засоби, що стали непридатними для користування, підлягають списанню відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ. Списанню підлягають основні засоби як такі, що: · непридатні для подальшого використання; · виявлені в результаті інвентаризації як недостача; · морально застарілі; · фізично зношені; · пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані); · будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об'єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання. Списання з балансу установ основних засобів здійснюється шляхом їх: · продажу; · безоплатної передачі; · ліквідації (на підставі акту). Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі: · керівника або його заступника (голова комісії); · головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку); · керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності; · особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей (основних засобів); · інших посадових осіб (на розсуд керівника установи). Право визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії. Для участі в роботі комісії з встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта. Завдання постійно діючої комісії: · огляд основних засобів для складання акта про їх списання на основі технічної документації (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи) та даних бухгалтерського обліку; · встановлення можливості або неможливості відновлення і подальшого використання основних засобів в даній установі; · внесення пропозицій про продаж, передачу та ліквідацію основних засобів; · встановлення конкретних причин списання об'єкта: фізичний або моральний знос, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.; · встановлення осіб, з вини яких трапився передчасний вихід основних засобів з ладу (якщо такі є); · встановлення можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об'єкта і проведення їх оцінки; · здійснення контролю за вилученням із списаних основних засобів вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначення їх кількості, ваги та контроль їх здавання на відповідний склад. У разі, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об'єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому організацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на пункт і дату затвердженого плану. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання основних засобів. У цих актах вказуються дані, що характеризують об'єкт: · рік виготовлення або будівництва; · дата його отримання установою; · первісна вартість (для проіндексованих - відновлювальна); · сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку; · кількість проведених капітальних ремонтів; · інвентарний номер (якщо автотранспорт, то заводський); · наявність дорогоцінних металів. В акті також детально вказується наступне: · причини вибуття об'єкта; · стан основних частин, деталей, вузлів, конструктивних елементів; · обгрунтування недоцільності і неможливості їх відновлення. При списанні автотранспортнихзасобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу. У випадку списання з балансу установи основних засобів, що вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію, де пояснюються причини, які викликали аварію, та вказуються заходи, вжиті щодо винних осіб. Для оформлення списання основних засобів застововуються: · акт на списання основних засобів (типова форма ОЗ-3 (бюджет)); · акт про списання автотранспортних засобів (типова форма ОЗ-4 (бюджет)); · акт на списання з балансу бюджетних установ та організацій вилученої із

 
 

Цікаве

Загрузка...