WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → МШП - Курсова робота

МШП - Курсова робота

використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу по встановленій ставці (нормі) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів. Аналітичний облік необоротних матеріальних активів аналогічно обліку основних засобів необхідно вести по кожному об'єкту окремо (чи по групі однотипних об'єктів), використовуючи для цього типові форми первинної облікової документації по обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352. Ця ж вимога поширюється і на інші необоротні матеріальні активи, що за станом на 01.01.2000 р. враховувалися на субрахунку 12/2 "Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації", термін корисного використання яких перевищує один рік (операційний цикл). висновок Для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству і знаходяться в запасі, використовується рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". До малоцінного та швидкозношуваних предметам відносяться предмети терміном служби менше одного року незалежно від їхньої вартості; предмети, що по своїй вартості не відносяться до основних засобів незалежно від терміну служби, за винятком сільськогосподарських машин, будівельного механізованого інструмента, робочої і продуктивної худоби, що є основними засобами незалежно від їхньої вартості; знаряддя лову незалежно від їхньої вартості і терміну служби; спеціальний одяг, спеціальне взуття, постільні приналежності незалежно від їхньої вартості і терміну служби; бензомоторні пилки, сучкорізи, сплавний трос, сезонні дороги; формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства; інвентарна тара, господарський інвентар, інструменти, спеціальне оснащення, пристосування загального і спеціального призначення й інші засоби праці, що відповідно до встановленого порядку включаються до складу засобів в обороті, включаючи предмети, що придбані для здійснення прокатної діяльності. По дебету рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відображають надходження МШП на підприємство, що враховуються по вартості їхнього придбання чи виготовлення. По кредиту відображається передача МШП в експлуатацію, списання на матеріальні витрати, загальвиробничі, адміністративні витрати, використані в процесі виробництва цінностей і списання втрат і нестачі таких предметів. Відображення на рахунках господарських операцій по придбанню і списанню МШП ведеться аналогічно рахунку 20 "Виробничі запаси". МШП терміном використання до одного року списуються на витрати в міру відпустки їх у виробництво чи експлуатацію, з метою забезпечення сонності МШП в експлуатації підприємство організує оперативний контроль у кількісному вираженні. При поверненні МШП на склад з експлуатації такі предмети оприбутковуються за цінами можливого використання в дебет рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" зі зменшенням витрат по відповідному рахунку, на який раніше була списана вартість зазначених предметів. МШП, термін корисного використання яких більше одного року, погашаються шляхом нарахування зносу по встановлених нормах, що встановлюються підприємством самостійно з урахуванням очікуваного зносу таких предметів. Відпустка таких предметів в експлуатацію відображається по дебету рахунка 11 "Інші необоротні активи" субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", 116 "Інвентарна тара", 117 "Предмети прокату" і по кредиту рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Одночасно на суму зносу формується бухгалтерський запис по дебету рахунка обліку витрат і кредиту рахунка 13 "Знос необоротних активів" субрахунок 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів". При поверненні на склад МШП, термін корисного використання яких більше одного року, що раніше були передані в експлуатацію, "їхня первісна вартість відображається по дебету рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" і кредиту рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи" без сторнування нарахованого зносу. Виділення зі складу основних засобів зазначених предметів у особливу групу, незважаючи на такни же характер їх використання в підприємстві, як і основних засобів, зумовлено двома причинами. По-перше, таке виділення очищує категорію основних засобів від усякого роду дрібних предметів, коли е можливість легко їх замінити іншими з невеликим як правило терміном служби. У складі основних засобів при такому виділенні з їх складу малоцінних та швидкозношуваних предметів залишаються предмети, що утворюють виробничо-технічну базу підприємства. По-друге, таке виділення дає можливість підприємству купувати (поновлювати) малоцінні та швидкозношувані предмети за рахунок своїх оборотних коштів таким же чином, як і матеріали, в той час, як основні засоби поновлюються лише шляхом капітальних вкладень за рахунок спеціального фінансування. Малоцінні та швидкозношувані предмети належать до складу оборотних засобів. Таким чином, за своїм характером малоцінні і швидкозношувані предмети аналогічні основним засобам, а з точки зору порядку придбання їх - аналогічні матеріалам. Цим проміжним станом між основними засобами і матеріалами малоцінних та швидкозношуваних предметів і зумовлювались особливості їх обліку. ДОДАТКИ ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПО ОБЛІКУ МШП Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) (форма№МШ-1) Застосовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) у роздавальних кладових на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного оборотного (обмінного) фонду. Відомість складається у двох примірниках начальником цеху разом із начальником інструментального чи планового відділу при необхідності зміни норми постійного запасу інструментів (пристроїв). Один примірник відомості знаходиться в інструментальному відділі, другий - в цеху. На підставі даних відомості вносяться зміни до картки складського обліку матеріалів (типова форма № М-12) інструментально-роздавальної кладової. Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма №МШ-2) Застосовується для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих під розписку робітнику чи бригадиру (для бригади) із роздавальної кладової цеху для тривалого користування. Заповнюється в одному примірнику комірником на кожного робітника, що одержав ці предмети. Для обліку інструментів (пристроїв), виданих робітнику із кладової цеху для короткострокового користування, застосовується інструментальна марка, яка при здачі інструментів комірнику, повертається робітникові. На кожну інструментальну марку, в якій вказується номер інструментальної роздавальної кладової, номер цеху, табельний номер робітника, комірник видає тільки один інструмент. Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) (форма №МШ-3) Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), переданих на заточування або ремонт. Використовується на тих

 
 

Цікаве

Загрузка...