WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → МШП - Курсова робота

МШП - Курсова робота

малоцінних та швидкозношуваних предметів, повернених на склад з експлуатації, придатних для подальшого використання: Дебет 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" Кредит 719 "Інші доходи від операційної діяльності" 9. Відпуск зі складу малоцінних та швидкозношуваних предметів (крім підприємств, що використовують рахунки класу 8) для: o виробництва продукції: Дебет 23 "Виробництво" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o загал ьновиробничих потреб: Дебет 91 "Загальновиробничі витрати" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o забезпечення збуту продукції: Дебет 93 "Витрати на збут" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети'1 o загальногосподарських потреб: Дебет 92 "Адміністративні витрати" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o виконання досліджень та розробок: Дебет 941 "Витрати на дослідження і розробки" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o утримання об'єктів житлово-комунального господарства і соціально-культурмого призначення: Дебет 949 "Інші витрати операційної діяльності" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o капітального будівництва Дебет 15 "Капітальні інвестиції'" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 10. Відпуск зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах, що використовують рахунки класу 8, для: o операційної діяльності: Дебет 80 "Матеріальні витрати" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o капітальних інвестицій: Дебет 15 "Капітальні інвестиції" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 11. Реалізація малоцінних та швидкозношуваних предметів: на суму доходу від реалізації: Дебет 31 "Рахунки в банках" або Дебет 37 "Розрахунки з різними дебіторами" Кредит 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" o на собівартість реалізованих малоцінних та швидкозношуваних предметів: Дебет 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o насумуПДВ: Дебет 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" Кредит 641 "Розрахунки за податками" (аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість") 12. Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів унаслідок надзвичайних подій: Дебет 99 "Надзвичайні витрати" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" На суму відходів, отриманих від списання малоцінних та швидкозношуваних предметів унаслідок надзвичайних подій: Дебет 209 "Інші матеріали" Кредит 75 "Надзвичайні доходи" 13. Списання нестачі малоцінних та швидкозношуваних предметів: o на балансову вартість: Дебет 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o на суму, що підлягає відшкодуванню винними особами: Дебет 375 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків" Кредит 716 "Відшкодування раніше списаних активів" o насумуПДВ: Дебет 716 "Відшкодування раніше списаних активів" Кредит 641 "Розрахунки за податками" 14. Безоплатна передача малоцінних та швидкозношуваних предметів: o на балансову вартість переданих малоцінних та швидкозношуваних предметів: Дебет 949 "Інші витрати операційної діяльності" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" o на суму ПДВ: Дебет 949 "Інші витрати операційної діяльності" Кредит 641 "Розрахунки за податками" 15. Передача малоцінних та швидкозношуваних предметів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства: Дебет 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" Кредит 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" Одночасно: Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" Кредит 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" IV. ОБЛІК МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (МНМА) Відповідно до П(С)БО 2 оборотні активи - це кошти, 'їхні еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто призначені для використання протягом більше ніж одного року (чи операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних. Виходячи з цього визначення необоротних активів предмети, що вважалися МШП відповідно до Положення № 250, але мали і мають термін корисного використання більше року, тепер відносяться до складу інших необоротних матеріальних активів і класифікуються як малоцінні необоротні матеріальні активи. Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів Украши від 30.11.99 р. № 291 (далі - Інструкція № 291) для обліку необоротних активів призначені два рахунки; 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні активи". Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух інших необоротних матеріальних активів, що не відбиті в складі об'єктів основних засобів., що враховуються на рахунку 10 "Основні засоби". Таким чином, рахунок 11 є свого роду "розвантажувальним" для рахунка 10 і призначений для обліку цінностей, що частково відбивалися у відповідності з "старим" Планом рахунків на рахунку 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", а також тих матеріальних активів, які не можна віднести до основних фондів у зв'язку з їхньою специфікою (бібліотечні фонди, тимчасові(нетитульні) спорудження). По дебету рахунка 11 відбиваються: - надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) інших необоротних матеріальних активів на підприємство (по первісній вартості); - сума витрат, що зв'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення в майбутньому економічних вигод, спочатку очікуваних від використання об'єкта; - сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. По кредиту рахунка 11 відбивається вибуття інших необоротних матеріальних активів у зв'язку з продажем, безоплатною передачею чи невідповідністю критеріям визнання активом частковою ліквідацією об'єкта і сума уцінки. До рахунка 11 Інструкцією № 291 передбачені наступні субрахунку (рахунки другого порядку): 111 "Бібліотечні фонди" 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 113 "Тимчасові (нетитульні) спорудження" 114 "Природні ресурси" 115 "Інвентарна тара" 116 "Предмети прокату" 117 "Інші необоротні активи". Відповідно до п. 5 П(С)БО 7 підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що включаються до складу МНМА. Це значить, що критерієм, що розмежовує, між МНМА й іншими необоротними матеріальними активами є встановлений у наказі (розпорядженні) підприємства про облікову політику вартісний критерій. На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відбивається вартість необоротних активів, термін корисного

 
 

Цікаве

Загрузка...