WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік управлінських витрат - Курсова робота

Облік управлінських витрат - Курсова робота

на відрядження персоналу цехів, дільниць тощо 91 "Загально- виробничі витрати" 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 8. Відображено суму раніше віднесену до складу витрат майбутніх періодів і визнану витратами звітнього періоду 91 "Загально-виробничі витрати" 39 "Витрати майбутніх періодів" 9. Відображено суму, спрямовану на формування резерву для забазпечення майбутніх виплат та платежів та визнану витратами звітнього періоду 91 "Загально- виробничі витрати" 47 "Забезпечення майбутніх виплат та платежів" 10. Нараховано суму забезпечення виплат майбутніх відпусток персоналу, який здійснює організацію виробництва та управління цехами, дільницями, бригадами тощо, а також суму обов'язкових відрахувань (зборів) на соціальні заходи, розраховану виходячи від суми забезпечення виплат майбутніх відпусток 91 "Загально- виробничі витрати" 471 "Забезпечення виплат відпусток" 11. Відображено вартість робіт та послуг, виконаних для підприємства, яку визнано витратами звітнього періоду 91 "Загально- виробничі витрати" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" 12. Відображено суму податків та обов'язкових платежів, визнану витратами звітнього періоду 91 "Загально- виробничі витрати" 64 "Розрахунки за податками і платежами" 13. Відображено суму страхових внесків, визнану витратами звітнього періоду 91 "Загально- виробничі витрати" 65 "Розрахунки за страхуванням" 14. Нараховано на суму зборів на соціальне страхування персоналу, розраховану виходячи із суми витрат на оплату праці та інші виплати персоналу, який виконує роботи з: -обслуговування виробничого процесу; -організації виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами тощо -обслуговування та ремонту необоротніх активів загальновиробничого призначення -вдосконалення технологій та організації виробництва, поліпшення якості продукції -охорони праці й техніки безпеки тощо 91 "Загально- виробничі витрати" 651 "За пенсійним забезпеченням" 652 "За соціальним страхуванням" 653 "За страхуванням на випадок безробіття" 654 "За індивідуальним страхуванням" 15. Нараховано суму страхового внеску на страхування майна підприємства 91 "Загально- виробничі витрати" 655 "За страхуванням майна" 16. Відображено суму розрахунків, визнану витратами звітнього періоду -оплату праці -за іншими операціями 91 "Загально- виробничі витрати" 66 "Розрахунки з оплати праці" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 17. Нараховано орендну плату 91 "Загально- виробничі витрати" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 18. Нараховано послуги на опалення та освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб з утримання виробничих приміщень 91 "Загально- виробничі витрати" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 19. Списано суму загальновиробничих змінних витрат та розподілених постійних загальновиробничих витрат 23 "Виробництво" 91 "Загально- виробничі витрати" 20. Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8) 91 "Загально- виробничі витрати" 80 "Матеріальні витрати" 81 "Витрати на оплату праці" 82 "Відрахування на соціальні заходи" 83 "Амортизація" 84 "Інші операційні витрати" Висновок Отже, бухгалтерський облік - це система безперервного і взаємопов'язаного спостереження і контролю за господарською діяльністю підприємства, організації, установи з метою одержання про них точних і підсумкових даних. На відміну від інших видів обліку, бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію усіх господарських процесів на підставі документів первинного обліку. Облік є одним з найважливіших засобів отримання інформації і основою раціонального управління. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік у виробництві, як в інших галузях народного господарства є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою акціонерного товариства і знаряддям охорони власності. Дані поточного бухгалтерського обліку (облікові документи, записи) потрібні перш за все працівникам самих акціонерних товариств в їх повсякденній роботі, також вони є основою для складання звітності. Також я дізналася,що на організацію обліку витрат впливають різноманітні фактори, основними з яких є: види діяльності, характер виробництва, і продукції, яка виробляється, структура управління і розміри підприємства, особливості технології та організації виробництва. А ще на організацію обліку витрат і калькулювання собівартості продукції істотно впливають ступінь спеціалізації підприємства і масовість випуску продукції. За цією ознакою виробництва поділяються на одиничні, серійні і масові. Одиничним називається виробництво окремих видів продукції. Серійне виробництво характеризується періодичним випуском визначених партій (серій) продукції. Масове виробництво являє собою найбільш досконалий тип організації виробництва, при якому в більшій мірі, ніж в інших виробництвах, забезпечується автоматизація і механізація багатьох процесів. Випуск будь-якої продукції потребує здійснення певних витрат, які впливають на величину собівартості. При калькулюванні собівартості реалізованої продікції необхідно керуватись вимогами П(с)БО № 3, тобто врахувати , що з доходом від реалізації продукції, робіт, послуг, необхідно співставляти тільки виробничу собівартість реалізованої продукції. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 року № 996. 2. Інструкція про застосування Плану рахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 291 від 30. 11. 99 року. 3. Регістри бухгалтерського обліку Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 356 від 29. 12. 2000 року. 4. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати". 5. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир ПП "Рута" 2001 рік. 6. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир. 7. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні Львів "Інтелект - Захід", за редакцією Хом'яка Р. Л. 8. Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. "інформаційні системи бухгалтерського обліку" Рута" 2002 року. 9. Швець В. Г. "Теорія бухгалтерського обліку" Київ. 10. Грабова Н. М. "Теорія бухгалтерського обліку" Тернопіль. 11. Пушкар М. С. "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" Тернопіль. 12. Чабанова Н. В., Василенко Ю.А. "Бухгалтерський фінансовий облік" Київ.

 
 

Цікаве

Загрузка...