WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Права, обов’язки та відповідальність ревізорів. Використання методів аналізу фінансово-господарської діяльності під час ревізії і перевірок на підприє - Реферат

Права, обов’язки та відповідальність ревізорів. Використання методів аналізу фінансово-господарської діяльності під час ревізії і перевірок на підприє - Реферат

аналізі обліку грошових коштів та розрахунків необхідно звернути увагу на:
- відповідність до діючого законодавства обліку касових операцій, залишків у касі та нормативів витрат на поточні потреби;
- наявність та правильність ведення операцій на розрахунках у банках;
- стан та склад дебіторської та кредиторської заборгованості;
- відповідність діючому законодавству розрахунків по заробітній платі;
- відповідність до діючогозаконодавства розрахунків за податками і платежами та позабюджетними фондами;
- правильність розрахунків із засновниками та учасниками;
- правильність розрахунків щодо зовнішньоекономічної діяльності та їх стан тощо;
- наявність заборгованості, за якою минув термін позовної давності. Для вирішення питання про строк позовної давності необхідно керуватися вимогами ст. 15 Закону України "Про банкрутство", якою встановлено, що з моменту визнання боржника банкрутом вважають таким, що минули, строки усіх боргових зобов'язань банкрутства. Відповідно вважають таким, що минув, строк позовної давності дебіторської заборгованості. Проте така заборгованість списується на збитки не за рішенням керівника підприємства, а на підставі постанови арбітражного суду.
При перевірці структури позикових коштів аналізу підлягають дані ІІІ розділу пасиву балансу, при цьому визначається частка окремих статей розділу в загальній сумі кредиторської заборгованості, а також відхилення значень цих статей на кінець звітного періоду відносно початку року. При цьому звертають увагу на:
- склад структури позикових зобов'язань;
- наявність непогашеної заборгованості за кредитами банків: відсотки, що підлягають сплаті, у тому числі термін сплати яких настав;
- відповідність обліку довгострокових, поточних кредитів та інших зобов'язань діючому законодавству;
- види цінних паперів, мету випуску, термін погашення та їх виконання;
- напрями використання грошових коштів, що були одержаних від емісії цінних паперів відповідно до зареєстрованої інформації;
- стан обліку іменних цінних паперів, своєчасність реєстрації зміни їх утримувачів;
- формування та джерела виплати відсотків за цінними паперами, джерела погашення (викупу) облігацій.
При розгляді обліку реалізації товарів та готової продукції, фінансових результатів та використання прибутку аналізується:
- оцінка готової продукції і товарів, їх облік;
- методи обліку реалізації готової продукції і товарів, забезпечення незамінності методу протягом звітного періоду;
- достовірність даних про валовий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг);
- правильність визначення сум податку на додану вартість та акцизного збору, що підлягають сплаті у бюджет;
- правильність обліку зовнішньоекономічних операцій (купівлі-продажу, бартерних, з виданою сировиною та інших), сплати митних зборів та мита, податку на додану вартість, акцизного збору та інших платежів, що пов'язані з веденням зовнішньоекономічної діяльності;
- наявність спільної господарської діяльності, правильність розподілу та відображення у звітності доходів від цієї діяльності;
- ведення консолідованого балансу;
- правильність визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року;
- правильність розподілу прибутку підприємства відповідно до Статуту підприємства та рішень зборів акціонерів; показники прибутковості:
а) прибуток на акцію;
б) дивіденди на одну акцію;
- правильність обліку та покриття збитків минулого року, наявність та використання прибутку минулого року.
Під час аналізу відрахувань до капіталу та напрямів їх використання перевіряють:
- наявність додаткового та іншого вкладення капіталу, джерел їх формування та використання згідно з діючим законодавством;
- склад та правильність створення капіталу за рахунок собівартості відповідно до закодавства України, правомірність його використання;
- облік та використання коштів цільового фінансування.
При перевірці правильності визначення цін слід виходити з того, що нестачі, які виникли з вини робітників підприємства, стягуються з винуватців за продажними цінами.
Основою для застосування економічних санкцій є отримання суб'єктами підприємництва необґрунтованої суми внаслідок порушення порядку встановлення та застосування цін і тарифів, доплат, надбавок, скидок (надбавок), націнок до них, а також порушення порядку розрахунків при випуску (прийманні) продукції, виконанні робіт та наданні послуг. Як порушення порядку встановлення та застосування цін, за які накладаються та застосовуються економічні санкції, розглядаються, зокрема:
- ненадання чи надання у зменшеному розмірі скидок, нарахування непередбачених націнок (надбавок) до цін і тарифів;
- застосування вільних (договірних) цін та тарифів на продукцію (роботи, послуги) за наявності цін, що фіксуються чи не регулюються, які економічно не обґрунтовані матеріальними, трудовими чи іншими витратами або сформовані з урахуванням рентабельності, рівень якої перевищує граничний;
- збільшення чи зменшення податку на додану вартість, акцизного збору чи їх невключення до структури ціни, якщо вони передбачені існуючим законодавством;
- застосування цін, націнок, тарифів підприємством громадського харчування, комунальними господарствами, побутового обслуговування населення та установами культури, рівень яких не відповідає характеристикам, які передбачені при встановленні цін та тарифів, що регулюються;
- стягнення суб'єктами підприємництва, що займаються комісійною торгівлею непродовольчими товарами, на свою користь комітенту збільшеного розміру комісійної винагороди (збору) від ціни реалізації товару;
- включення до вартості послуг фактично виконаних чи виконаних не в повному обсязі робіт;
- застосування рівня, що перевищує граничний, оптово-збутових чи торговельних надбавок до вільних відпускних цін виробника, а також встановлення окремими нормативними актами їх конкретного розміру як за видами продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, так і для окремих виробників;
- збільшення встановлених розмірів комісійних винагород за посередницьку діяльність.
Необхідно враховувати, що стягненню до бюджету підлягають визначені на підставі матеріалів перевірок суми, отримані внаслідок порушень дисципліни цін, незалежно від фінансового стану порушника та його взаємовідносин з бюджетом.
Потрібно пам'ятати, що сума, яка отримана суб'єктом підприємництва необґрунтовано та, підлягає стягненню до бюджету, вираховується у випадках:
- порушення порядку застосування цін, що затверджені централізовано, а також договірних чи самостійно встановлених цін, тарифів, доплат до них (вираховується як різниця між фактичною

 
 

Цікаве

Загрузка...