WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу - Реферат

Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу - Реферат


Реферат на тему:
Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу
Ревізійний процес є рядом послідовних етапів (стадій) перевірки. Він включає в себе підготовку до ревізії і складання її програми, організацію інвентаризації цінностей коштів на підприємстві, обстеження об'єктів ревізії і документальну перевірку операцій та облікових даних (рис. 3).
Рис. 3. Послідовність контрольно-ревізійного процесу при проведенні ревізії підприємства
Підготовка починається з моменту затвердження плану і багато в чому визначає успіх майбутньої ревізії. У період підготовки доцільно систематизувати інструкційні матеріали у довідниках або щоденниках ревізорів, щоб не випустити з уваги важливі питання, які стосуються ревізії. Дуже важливо забезпечити попереднє вивчення даних бухгалтерської (фінансової) звітності, яка може бути використана при підготовці до ревізії. Необхідно також використовувати дані аналізу підприємств, ознайомитися з службовим листуванням, вказівками та розпорядженнями відповідних органів.
Підготовка до проведення комплексних ревізій має свої особливості. У цих випадках підготовчу роботу ведуть не тільки ревізори, а й інші спеціалісти, які будуть брати участь при проведенні цієї ревізії.
Керівництво проведенням комплексної ревізії покладається на одного з ревізорів (керівника бригади). З метою глибокого і всебічного дослідження матеріалів і документів, які стосуються діяльності підприємства, що підлягатиме ревізії, необхідно давати ревізорам можливість та час для підготовки до майбутньої ревізії та вивчення змісту попереднього акта ревізії фінансово-господарської діяльності і матеріалів інших перевірок.
Керівник контрольно-ревізійного підрозділу органу управління, що назначив ревізію та затвердив ревізійну бригаду і її керівника, складає за їх участю програму ревізії, форма якої наведена в таблиці 3. До програми включаються об'єкти ревізії (контролю) відповідно до структури акта комплексної ревізії, а також їх значимість у галузевій спрямованості підприємства. Так, для виробничого підприємства основними об'єктами ревізії є: виробництво і реалізація продукції, грошові кошти, касові і банківські операції, товарно-матеріальні цінності, їх раціональне використання і зберігання тощо. Ці ж об'єкти контролю висвітлюються у вигляді окремих розділах акта комплексної ревізії. Крім того, наведені об'єкти контролю вимагають різноманітної професійної компетентності членів ревізійної бригади. Наприклад, комплексна ревізія касових і банківських операцій повинна проводитися з обов'язковою участю економіста-фінансиста; використання і оновлення основних засобів перевіряють у процесі ревізії з участю інженера-технолога.
Таблиця 3
Програма комплексної ревізії виробничої та фінансово-господарської діяльності Київського об'єднання "Хімволокно" за період від 01.01.2000 до 31.12.2000
№ п/п Об' єкт контролю Зміст контрольно-ревізійної процедури Періоди, що пере-віряються, та обсяг перевірки
1. Операції щодо виробництва і реалізації про-дукції Аналітична і зустрічна пе-ревірка документів, порівняння їх змісту за даними обліку, обґрунтованість реалізації за обсягом, структурою, строками постачання, що визначені договором За звітний період, вибірково за червень та грудень
2. Грошові кошти , касові і банківські операції Раптова ревізія каси, доку-ментальна перевірка руху і збереження грошових коштів
Окремо за кожний місяць суцільна пе-ревірка
3. Товарно-мате-ріальні цінності та операції з ними Вибіркова інвентаризація цінностей, контрольний запуск сировини, лабораторне дослідження, документальна перевірка наявності, збереження, руху цінностей Те ж
4. Основні засоби їх збереження і використання Вибіркова інвентаризація основних засобів та доку-ментальна перевірка їх руху: надходження, списання і реалізація За звітний період, вибірково за червень та грудень
5. Трудові ресурси і фонд заробітної плати ( оплата праці, викори-стання фонду зарплати та ефек-тивність вико-ристання трудових ресурсів ) Документальна перевірка дотримання трудової дис-ципліни і використання ро-бочого часу, створення та використання фонду заробітної плати, аналіз продуктивності праці та її оплати Окремо за кожним місяцем вибіркова перевірка
І т. д.
Начальник контрольно-ревізійного відділу (підпис) Н.Т. Задорожний
Для того, щоб програма комплексної ревізії була економічно обґрунтована і виконана в повному обсязі, у строк, призначений наказом про призначення ревізії, керівник ревізійної бригади складає план-графік проведення комплексної ревізії діяльності підприємства (табл. 4), який узгоджується з керівником відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби. Об'єкти контролю за цим планом-графіком повинні бути розподілені між членами ревізійної бригади відповідно до їх професіональних знань, обсягу роботи і граничних строків її виконання, виходячи із встановленого часу для проведення комплексної ревізії. Дослідження об'єктів контролю може здійснюватися послідовно у порядку, що вказаний у програмі ревізії, паралельно і змішано. Так, у прикладі, наведеному вище, виходячи із необхідності раптової перевірки збереження грошових коштів, ревізію каси передбачено здійснити негайно з прибуттям ревізійної бригади на підприємство.
Для забезпечення належної підготовки і систематичного вивчення необхідних матеріалів, що стосуються ревізії, дуже важливо, щоб начальники відповідних відділів контрольно-ревізійної служби вчасно ознайомлювали ревізорів з усіма новими законодавчими актами, які стосуються роботи ревізуючих. Особливо змістовно ревізори повинні знайомитись з актами попередніх ревізій, з'ясовувати, як виконані пропозиції за їх результатами.
Після підготовки до ревізії і складання плану необхідно

 
 

Цікаве

Загрузка...