WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Координація діяльності контрольно-ревізійних і правоохоронних органів щодо здійснення контролю і попередження зловживань - Реферат

Координація діяльності контрольно-ревізійних і правоохоронних органів щодо здійснення контролю і попередження зловживань - Реферат

ревізії, що проводиться на вимогу слідства, повинні бути включені виявлені недостачі, а також дії посадових осіб, що суперечать законодавству, інструкціям, положенням, наказам і нанесли матеріальну шкоду, порушили нормальну діяльність підприємства, організації чи установи або законні права та інтереси громадян.
Не рекомендується включати в акт ревізії незначні порушення, відносно яких під час ревізії прийняті необхідні міри щодо їх усунення, а також статистичні дані про роботу підприємства, що є у відповідній звітності. Захаращення акта такими матеріалами знижує його мобілізуюче значення, ускладнює розуміння головного, викликає зайву роботу з переперевірки фактів другорядного значення, або тих, що зовсім не відносяться до справи в процесі слідства. У той же час ініціатора проведення ревізії потрібно інформувати і про нестачі в малих розмірах і порушеннях, які можна вважати незначними. Питання про включення чи невключення до акта цих відомостей необхідно вирішувати разом з ініціатором ревізії.
Неможливо включати до акта ревізії також не перевірені до кінця факти порушень і зловживань, які ніби мали місце, але не підтверджуються відповідними документами або обґрунтовані лише на заявах та поясненнях посадових осіб. Не допускається також включення в акт даних з матеріалів слідства і посилання на зізнання матеріально відповідальних та посадових осіб. У виняткових випадках, при знищенні документів, створення обставин, що виключає можливість розмежування відповідальності за збереження матеріальних цінностей, наявність підробних документів, в акт ревізії можуть бути включені факти про недостачі товарно-матеріальних цінностей і зловживання без встановлення конкретних винуватців з одночасним висвітленням причин такої ситуації.
Складання акта ревізії, що проводиться за завданням слідства, як правило, відрізняється від схеми, передбаченої відомчими інструкціями щодо проведення ревізій і перевірок, за винятком загального розділу, в якому вказуються прізвища та ініціали ревізорів, номер, дата постанови та назва органу, що призначив ревізію; хто з посадових осіб та матеріально відповідальних осіб був присутній при ревізії і давав пояснення; вид ревізії і за який період фінансово-господарської діяльності вона проведена; коли розпочато і закінчено ревізію; метод охоплення перевіркою документів і регістрів бухгалтерського обліку; ким і за який час була проведена попередня ревізія; вказуються особи, що відповідають за виробничу і фінансово-господарську діяльність за обревізований період.
Надалі в акті викладаються результати перевірки за такими питаннями, які зазначені в постанові слідчого органу про призначення документальної ревізії.
Якщо на вимогу слідства проводиться комплексна ревізія, що охоплює перевіркою всю виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, то поряд із ревізорами вказується спеціалісти, що беруть участь у ревізії. Результати ревізії викладаються в акті за розділами: виробнича діяльність підприємства; економічна робота; собівартість продукції; реалізація, виконання договірних зобов'язань; акціонування, здача в оренду, реалізація та передача безкоштовно основних засобів; стан приватизації основних засобів та інших цінностей; грошові кошти; банківські операції і підзвітні суми; фонди, заробітна плата і розрахунки з працівниками; розрахунки з дебіторами і кредиторами, фінорганами та за позичками банків; складське господарство й операції з товарно-матеріальними цінностями; капітальні вкладення і джерела їх фінансування; підсобні господарства; взаєморозрахунки з малими та спільними підприємствами, що діють у межах підприємства; закордонні відрядження та джерела їх фінансування; науково-дослідні та конструкторські організації, навчальні заклади, дитячі садки та ясла; стан бухгалтерського обліку і звітності; виконання вказівок за попередніми ревізіями.
Викладаючи в акті ревізії окремі факти чи епізоди, необхідно вказати яке і ким допущено порушення діючого законодавства, інші нормативні відомчі та міжвідомчі нормативні документи; в якому розмірі і кому нанесено матеріальні збитки, хто з матеріально відповідальних або службових осіб є відповідальним за це; які недоліки в управлінні господарством, обліку і контролі сприяли скоєнню порушень, а також нанесенню матеріальних збитків.
Іноді в актах ревізії відображаються недоліки і порушення при оформленні документів на списання грошових коштів та матеріальних цінностей. Однак не визначається, чи допущені в даному випадку тільки формальні порушення при складанні документів, чи в них відображені невірогідні господарські операції. В окремих випадках ревізори неправильно визначають наявність і розмір матеріальних збитків, період їх виникнення та осіб, відповідальних за своїм посадовим положенням за їх нанесення. Часто виявлені в процесі ревізії недостачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей у момент їх виявлення не фіксуються. За цих причин, нерідко, слідчі органи відмовляють у порушенні кримінальних справ або повертають матеріали ревізії для проведення додаткових перевірок та їх дооформлення.
Особливо ретельно обґрунтовуються внесені в акт факти щодо недостач. В акті ревізії також необхідно вказати лишки, тому що часто крадіжкам передує створення лишків. Для цього повинні бути наведені такі дані: період роботи матеріально відповідальної особи, дата укладення договору про матеріальну відповідальність; від кого і за якими документами були прийняті майнові цінності; як звітувалась матеріально відповідальна особа перед бухгалтерією підприємства і який нею особисто здійснювався облік цінностей, що знаходились у неї в підзвіті; наслідки проведених інвентаризацій та прийняті за ними рішення; якими документами підтверджується недостача, чи застосовані норми природних втрат. Старанно повинні бути висвітлені причини неприйняття до обліку бухгалтерією підприємства і ревізією документів, представлених матеріально відповідальними особами.
При викладенні акта ревізії не можна допускати виразів образливогохарактеру та застосовувати вислови, що не допускаються в офіційному листуванні. Не можна перебільшувати виявлені ревізією порушення. Застосовані методи перевірки і виявлені зловживання повинні описуватись просто, дохідливо, без зайвого застосування спеціальної термінології, щоб акт ревізії був зрозумілий особам, що не мають фінансових та бухгалтерських знань. Цей документ повинен бути складений належним чином, із дотриманням при цьому суворої об'єктивності при описуванні виявлених фактів.
Без відповідного дозволу ревізори не можуть розголошувати даних попереднього слідства і дізнання. За розголошення цих даних винні притягаються до відповідальності згідно з діючим законодавством.
Керівник і головний бухгалтер, як і інші особи, діяльність яких розкривається в акті, не мають права відмовитись від підписання акта. При наявності заперечень або зауважень щодо акта керівник, головний бухгалтер та інші особи роблять застереження перед своїми підписами і не пізніше п'яти днів з дня підписання акта додають письмові пояснення. До акта додаються також пояснення інших посадових осіб підприємства, що ревізувалось, які безпосередньо винні у встановлених ревізією порушеннях. Вірогідність фактів,

 
 

Цікаве

Загрузка...