WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства - Реферат

Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства - Реферат

служби.
Додаток до акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства
С Х Е М А
часткового акта ревізії
А К Т
Ревізії___________________________________________________________
(назва об'єкта інвентаризації)
____________________________ ______________________________
(місце складання) (дата складання)
На підставі наказу (розпорядження)
______________№_________від "____"_______________________200__ р.
ревізор____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за участю __________________________________________________
(посада, прізвище,ім'я, по батькові)
і в присутності відповідального за збереження цінностей________________
________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
провів ревізію____________________________________________________
(зазначається вид цінностей та об'єкти інвентаризації)
за період з "____"_______________200_ р. до "____"_____________200_ р.
Під час ревізії здійснювалась фактична перевірка (інвентаризація) цінностей станом на " _____"___________200_ р., а також перевірка документів і бухгалтерських записів за надходженням та вибуттям __________________
(назва цінностей)
(при ревізії товарно-матеріальних цінностей зазначається, що здійснювалась взаємозвірка розрахунків із постачальниками).
Ревізією встановлено:
№ п/п Зміст записів Надходження Вибуття
1. Залишок згідно з описом або актом на початок періоду, що ревізується, тобто на " ____"___________200_ р. 76,12
2. Надійшло і вибуло
________________________________
(вид цінностей)
за даними бухгалтерського обліку за період, що ревізується, тобто
з _________________200_ р. до 24540,50 24547,02
ВИПРАВНІ ЗАПИСИ
№ п/п Зміст записів Надходження
Вибуття
3. Необхідно збільшити надходження
__________________________________
(вид цінностей)
__________________________________
(зазначається підстава і сутність пору-шення)
__________________________________
якщо порушень багато, то робиться посилання на додатки _________________________________
4. 4. Потрібно збільшити видатки _______
__________________________________
(вид цінностей)
__________________________________
(зазначається підстава і сутність пору-шення)
5. З урахуванням зазначених виправлених записів повинно бути________________
_________________________________
(вид цінностей)
у залишку на "___"____________200_ р. 129,60
6. При перевірці фактичної наявності
__________________________________
(вид цінностей)
на "_____"__________200__ р. виявилось (згідно з актом або описом перевірки цінностей від "___"___________200_ р. 24,00
7. Результати ревізії: (зазначається, наприклад , нестача - сто п'ять гривень)
Ревізією також встановлено (після табличної частини акта, де зазначені результати інвентаризації цінностей з урахуванням виправних записів, зазначаються додаткові дані, що характеризують обставини виникнення нестач і конкретних винних).
Додатки: 1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________
Акт підписали: Ревізор____________________________________________
Головний бухгалтер_________________________________
Матеріально відповідальна особа______________________
Другий екземпляр відповідно оформленого акта ревізії передається керівником ревізійної групи керівнику підприємства, що ревізується, під розписку на першому екземплярі акта ревізії. Якщо акт ревізії підлягає передачі судово-слідчим органам, то один екземпляр (третій) передається в ці органи.
2. Висновки за матеріалами ревізії і прийняття заходів щодо усунення виявлених ревізією порушень і недоліків
Одним із важливих етапів ревізії є складання висновків про роботу підприємства, а також розробка заходів, направлених на усунення недоліків у його роботі, та організація контролю за виконанням прийнятих рішень.
У висновках дається коротка оцінка встановлених фактів і порушень. Висновки за підсумками ревізії не повинні переказувати зміст акта ревізії, а покликані давати характеристику стану роботи підприємства, що обревізоване. Оцінка недоліків повинна бути об'єктивною, необхідно вказати розміри матеріального збитку, втрат і безгосподарських витрат. У висновках наводять найважливіші факти і положення із акта ревізії. Висновки повинні розкривати причини порушень і зловживань.
Пропозиції за актом ревізії повинні бути направлені на усунення виявлених порушень і недоліків, покращання роботи підприємства, забезпечення збереження цінностей; відрізнятися стислістю та конкретністю.
У пропозиціях необхідно викласти практичні заходи щодо усунення недоліків і порушень, попередження можливості їх повторення. За кожним пунктом потрібно вказувати, що необхідно зробити для усунення недоліків, конкретні терміни і відповідальних осіб за виконання цих пропозицій. У пропозиціях не повинно бути загальних фраз, а важливо викласти, що необхідно зробити для попередження порушень, покращання господарської діяльності і збереження товарно-матеріальних і грошових цінностей. Щоб уникнути дублювання в оформленні ревізійних матеріалів, висновки і пропозиції подають у формі проектів наказу за результатами ревізії.
Керівник відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби повинен забезпечити належний контроль за виконанням прийнятих рішень. Керівники підприємств, що обревізовані, зобов'язані у встановлений термін представити звіти про результати здійснених ними заходів щодо усунення виявлених ревізією порушень і недоліків, про що в журналі обліку проведених ревізій контрольно-ревізійного управління (відділу) робиться відмітка. Найбільш дієвим способом контролю за виконанням рішень за результатами ревізії є їх перевірка безпосередньо на об'єктах ревізії. У цьому випадку ревізор або другий спеціаліст (представник ревізуючого органу) складає на об'єкті ревізії акт про виконання рішення за результатами ревізії. У випадку невиконання рішень ревізуючий орган приймає відповідні заходи, щоб забезпечити виконання даного рішення.
Якщо є підстава для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, то матеріали ревізії передаються слідчим органам. Передачу матеріалів слідчим органам може проводити в необхідних випадках безпосередньо керівник ревізійної групи, який проводив ревізію.
Матеріали, що передаються до судово-слідчих органів, повинні містити: заяву

 
 

Цікаве

Загрузка...