WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства - Реферат

Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства - Реферат

складі_______________________________________
________________________________________________________________
(прізвища, ініціали керівника і членів ревізійної бригади)
проведено комплексну ревізію виробничої і фінансово-господарської діяльності
_________________________________________________________
(назвапідприємства)
за період з "______"____________200_ р. по "____"_____________200_ р.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ
Наказ, виданий_____________ від "____"____________________200_ р.
№_______та програма проведення ревізії, затверджена _________________
(ким, коли)
Особи, відповідальні за виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства
Директор (керівник) підприємства __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
з "____"________________200__ р. до "____"________________200__ р.
Головний бухгалтер ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
з "____"_____________200_ р. по "____"_____________________200__ р.
Ревізія проводилась за участю осіб, відповідальних за виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства.
Ревізію розпочато "_____"______________________200__ р.
Ревізію закінчено "_____"_______________________200_ р.
Перелік перевірених ревізією документів:
1. Суцільній перевірці підлягали господарські операції__________________
________________________________________________________________
(з оформлення яких господарських операцій або процесів і за який період)
2. Вибірковим способом перевірено__________________________________
________________________________________________________________
(які господарські операції або процеси і за який період)
3. Облікові аналітичні реєстри і реєстри перевірені суцільно_____________
________________________________________________________________
4. Вибірковим способом перевірено аналітичні реєстри_________________
________________________________________________________________
(найменування і за який період)
5. Реєстри синтетичного обліку - журнали-ордери, машинограми, Головна книга, а також форми поточної і річної звітності, перевірені за звітними періодами.
Для підтвердження виявлених зловживань і порушень ревізор повинен прикласти до акта ревізії перевірені ним і завірені підприємством, що ревізуються, копії виписки із оригіналу документа, оригінали документів або підписані посадовими особами підприємства довідки, що складені на основі наявних документів.
Акт ревізії підписує керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер підприємства, що перевіряється. При наявності заперечень чи зауважень до акта ревізії керівник і головний бухгалтер та інші особи, що підписують акт, роблять про це застереження і не пізніше п'яти днів з дня підписання акта подають письмові пояснення. У тих випадках, коли на окремих об'єктах, що контролюються, у філіалах, а також окремих ділянках підприємства складені проміжні акти, то такі акти підписуються ревізуючими і посадовими особами цих об'єктів, що відповідають за господарські операції.
До підписування актів документальної ревізії можуть бути залучені також керівники і головні бухгалтери, які раніше працювали на підприємстві, що ревізується, до періоду роботи яких належать виявлені порушення чи зловживання.
Крім керівника і головного бухгалтера підприємства, письмові пояснення дають також інші посадові чи матеріально відповідальні особи, які винні в порушеннях, зловживаннях, крадіжках, виявлених у ході ревізії.
Пояснення чи заперечення повинні бути детально перевірені членами ревізійної бригади, а за ними подані мотивовані письмові заключення.
Якщо в ході проведення ревізії підприємства будуть виявлені великі крадіжки, зловживання чи порушення, то ці підприємства підлягають суцільній перевірці і щодо них складають окремі часткові проміжні акти (додаток 2) з отриманими від посадових і винних осіб письмовими поясненнями. Такі акти підписуються членами ревізійної бригади, які брали участь у ревізії даної ділянки діяльності підприємства, і посадовими особами, які відповідають за збереження грошових засобів і товарно-матеріальних цінностей. Ці акти прикладають до основного акта комплексної ревізії, а факти проміжних актів включаються до основного акта, де коротко вказується сутність порушень чи крадіжок.
В акт ревізії повинні включатись тільки перевірені дані і факти, які витікають із документів і матеріалів підприємства, що ревізується, із зустрічних перевірок і перевірок фактичного змісту операцій, контрольних обмірів виконаних робіт, інвентаризацій засобів підприємства та із заключень спеціальних експертиз і перевірок тощо.
При складанні акта ревізії необхідно дотримуватись об'єктивності, ясності, точності опису змісту виявлених фактів і даних, лаконічності. У ньому повинні відображатись основні питання, які мають принципове значення для підприємства, і фіксуватись тільки суттєві недоліки і порушення, на основі яких будуть будуватися висновки та пропозиції за результатами ревізії. Виявлені факти однорідних масових порушень, малоістотні факти попередньо групують і систематизують в окремих накопичувальних відомостях (журналах ревізії).
У відомості порушень (журналах ревізії) зазначається: період, що перевіряється; дата і номер документа; дата і номер реєстру, в якому була зроблено бухгалтерський запис; зміст порушення чи зловживання; найменування законоположення, наказу, правила, постанови і рішення уряду і вищих директивних органів; прізвище, ініціали і посади винних осіб (які здійснили і дозволили господарську операцію); сума порушення і збитки. Відомість підписується ревізуючим, керівником і головним бухгалтером підприємства, що ревізується.
Не допускається включення в акт ревізії особистих поглядів, думок, суб'єктивної оцінки дій керівних і посадових осіб. Акт ревізії не повинен містити такі формулювання: "бездіяльність", "безгосподарність", "головотяпство", "розкрадач коштів", "присвоєння державного майна", "антидержавна практика" тощо.
Акт ревізії не потрібно загромаджувати описом структури підприємства, що ревізується. В акті ревізії не потрібно наводити планові і звітні дані, які мають місце в періодичній і річній звітності.
Керівник ревізійної бригади доповідає окремо керівництву, яке призначало ревізію, про передовий досвід роботи, що виявлений у ході ревізії і потребує розповсюдження на інші підприємства.
Матеріали кожної ревізії після її завершення передаються ревізуючими або їх групою керівнику відповідного підрозділу контрольно-ревізійної

 
 

Цікаве

Загрузка...