WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів - Реферат

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів - Реферат

МШП. 361 712 4800
2. Відображені податкове зобов'язання з ПДВ 712 641 800
3. Списана облікова вартість МШП 973 22 3500
4. Списана вартість посередницьких послуг 949 377 116,7
13
Продовження прикладу з.
1 2 3 4 5
5. Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 377 33,3
6. Списаний дохід на фінансовий результат. 712 791 4000
7. Отримано кошти від продажу МШП 311 361 4800
8. Списана варість на фінансовий резульат. 791 943 3500
9. Оплачено вартість послуг посередникові. 377 311 200
10. Списані витрати на оплату послуг посередникам на фінансовий результат. 791 949 166,7
Приклад 4. Передача МШП.
1. Безоплатна передача МШП зі складу.
№ Зміст операцій Дт Кт Сума
1. Відображена сума податкового кредиту з ПДВ на безоплатно передані МШП (метод "Сторно")
641
644
4
2. Віднесена сума ПДВ за рахунок власних коштів. 22 644 4
3. Відображена безоплатна передача МШП, що числиться на складі.
949
22
4
4. Відображена сума ПДВ нарахована на безоплатно передані МШП (24 грн.* 20%).
949
641
4,8
2. Внесок МШП до статутного фонду.
1. Відображена балансова вартість МШП, що передається.
14
22
1500
2. Відображена сума податкового зобов'язання з ПДВ. 945 641 300
3. Відображена різниця між балансовою і
справедливою вартістю 14
949 746
14 -
-
У цьому конкретному випадку балансова вартість відповідає справедливій вартості.
При відпуску МШПзі складу, у разі передачі для подальшої експлуатації, їх вартість відповідно до пункту 23 П (С) БО 9 виключається зі складу активів (списується з балансу). Надалі за такими МШП повинен бути організований оперативний кількісний облік за місцем експлуатації і матеріально відповідальними особами протягом усього терміну їх фактичного використання.
Бухгалтерські проводки здійснюються по кредиту рахунку 22 і дебету нижченаведених рахунків:
- 15 "Капітальні інвестиції" - у випадку, якщо МШП передаються для цілей капітального будівництва або для цілей виготовлення основних засобів і інших необоротних активів.
- 23 "Виробництво" - у випадку якщо МШП передаються безпосередньо для цілей виготовлення продукції або виконання робіт, послуг.
Або по дебету одного з даних рахунків класу 9:
14
- 91 "Загальновиробничі витрати" - у випадку якщо МШП використовується при організації виробництва й управлінні цехами.
- 93 "Витарти на збут" - у випадку якщо МШП використовується для операцій, пов'язаних зі збутом (реалізацію продажем) продукції, товарів.
Нижче на грошових числових прикладах розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку.
Швидкозношувані предмети засобів праці можуть вибути з експлуатації з різних причин: через повне зношення, поламання, реалізацію тощо. В усіх випадках на вибуття з експлуатації МШП комісія складає акт на списання. Вона констатує непридатність подальшого використання окремих предметів.
На всі предмети (зазначаючи їх кількість, ціну та суму) у порядку номенклатурних номерів складають загальний акт у межах однієї групи і в межах однієї матеріально відповідальної особи.
На предмети, на які нараховано амортизацію (знос) 100% доцільно складати окремий акт.
В актах має бути зазначена сума відображеного в обліку на день ліквідації зносу (амортизації) щодо кожного об'єкта.
Акти на списання комірник використовує для оперативного складського обліку, а бухгалтерія - для аналітичного і синтетичного обліку вибуття та зносу ШП.
На підставі актів про вибуття зношених або непридатних ШП з експлуатації робляться відповідні записи.
Кредит рахунку "Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації".
Субрахунок "Швидкозношувані предмети".
Одержані при ліквідації брухт, паливо, запасні частини тощо оприбутковуються за ціною, яку встановлює комісія, у разі можливого їх використання.
Статтею 10 Закону про бухгалтерський облік передбачено, що підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності зобов'язані провести інвентаризацію активів і зобов'язань. Тому МШП (тобто не списані з обліку) як на складі так і ті, що обліковуються кількісно в експлуатації.
Під час інвентаризації перевіряються і документально підтверджуються наявність, стан і оцінка МШП на складі та наявність і стан МШП в експлуатації.
Якщо в ході інвентаризації виявляються надлишки (неоприбутковані предмети) МШП на складі або в експлуатації, то їх необхідно оприбуткувати.
Не враховані на складі МШП з 1 січня 2000 р. слід оприбуткувати з одночасним визнанням доходу. Планом рахунків для цих цілей передбачений субрахунок 719 "Інші доходи від операційної діяльності" рахунка 71 "Інший операційний дохід". В субрахунку 719 прямо зазначено, що на ньому відображаються доходи від інвентаризації.
Якщо в ході інвентаризації виявляється недостача МШП на складі, то починаючи з 1 січня 2000 року відопражати її необхідо відповідно до пункту 27
15
П (С) БО 9, а саме вартість повністю втрачених (зіпсоватих або тих, яких не вистачає) МШП списується на витрати звітного періоду. До прийняття рішення про конкретних вищих осіб зазначена вартість відображається в забалансовому обліку.
Планом рахунків для таких випадків передбачений субрахунок 947 "Недостачі і втрати від псування цінностей" рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності".
Згідно з інструкцією №291 на субрахунку 947 ведеться облік недостач і втрат від псування цінностей, у тому числі якщо винуватець не встановлений. Одночасно зі списанням таких МШП на витрати балансова вартість списаних МШП відображається на забалансовому рахунку 07 "Списані активи" на субрахунку 072 "Невідшкодовані недостачі і втрати від псування цінностей".
Після встановлення осіб, які повинні відшкодувати втрати, сума, що підлягає відшкодуванню, зараховується до статуту дебіторської заборгованості з одночасним відображенням доходу звітного періоду.
А дохід, що буде отриманий підприємством у результаті відшкодування втрат від недостачі МШП, відображається на передбаченому для таких випадків субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" рахунка 71 "Інший операційний дохід".
Якщо у процесі інвентаризації виявляється недостача МШП в експлуатації (що облічується кількісно), то тоді інвентаризаційна комісія сама встановлює вартість предмета з урахуванням первісної вартості і ступеня

 
 

Цікаве

Загрузка...