WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів - Реферат

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів - Реферат

це узгоджена з усіма замовниками підприємства їх справедлива вартість.
Визначення справедливої вартості поведе у П (С) БО 19: сума за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між зацікавленими і незалежними сторонами. За справедливою вартістю прибуткуються МШП отримані підприємством безоплатно або в результаті обміну. Але при отриманні МШП в обмін на інші матеріальні цінності є свої особливості, які слід враховувати.
Якщо МШП, отримані в результаті обміну на подібні МШП, то їх первісна вартість буде відповідати балансовій вартості переданих. Але якщо балансова вартість переданих МШП більші від справедливої, первісна вартість отриманих МШП повинна відповідати справедливій.
Якщо МШП отримані в обмін на подібні запаси, то їх первісна вартість дорівнює справедливій вартості отриманих запасів.
Частина витрат до яких відносяться такі, як проценти за користування позиками, витрати на збут, ….. загальногосподарські та інші, до первісної вартості МШП не включаються. Вони відносяться до витрат тогоперіоду, у якому здійснені.
Згідно з пунктом 15 П(с) БО 9 первісна вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів у бухгалтерському обліку не змінюється крім таких випадків:
- якщо знизилась їхня ціна;
- якщо вони зіпсовані;
- якщо вони застаріла або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.
Згідно з новим планом рахунків надходження (оприбуткування) МШП на склад і передання їх в експлуатацію.
Приклад 1.
Підприємство придбало спеціальний інструмент, у зв'язку і з чим направило у відрядження співробітників відділу постачання (на службовому автомібілі):
- вартість інструмента - 8700 грн.;
- сплачено посередникові за інформаційні послуги, пов'язані з пошуком цього спеціального інструмента - 84 грн.;
10
- транспортні витрати (на автомобіль) - 170 грн.;
- витрати на відрядження - 105 грн.
Крім того, підприємство за безготівковим рохрахунком прибдало канцтовари на суму 100 грн., частина яких на суму 80 грн. була видана співробітникам офісу.
Приклад 2.
Підприємство самостійно виготовило МШП, у результаті чого ним понесені такі затрати:
- використано матеріалів на суму 1500 грн.
- нарахована заробітна плата бригаді, що виконувала МШП, у сумі 340 грн.;
- використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.;
- надані послуги допоміжним виробництвам на суму 170 грн.;
- частина встановлених МШП (15 шт.) видана для потреб цеху.
11
Приклад 1. Придбання МШП за плату.
№ Зміст операцій Дт Кт Сума грн.
1. Відображена вартість інформаційних послуг посередника. 22 377 70
2. Відображена сума податкового кредиту з ПДВ. 641 377 14
3. Відображені витрати на відрядження:
- витрати на відрядження співробітників відділу збуту;
- транспортні витрати.
22
22
372
372
105
170
4. Перерахована недоплата за інструменти постачальника.
371
311
8700
5. Відображена сума податкового кредиту з ПДВ.
641
644
1450
6. Оприбуткування інструментів на склад підприємства (200 од.).
22
341
7250
7. Відображення рохрахунків по податковому кредиту з ПДВ.
644
371
1450
8. Сплачено посереднику за інформацію, послуги.
377
311
84
9. Перерахована передоплата за канцтовари продавцем за розрахунком.
371
311
120
10. Відображену суму надають кредит з ПДВ. 641 644 120
11. Оприбуткування канцтоварів на склад. 22 371 100
12. Відображений розрахунок по податковому кредиту з ПДВ. 644 371 20
13. Передана частина канцтоварів зі складу в експлуатацію.
92
22
80
14. Списані на фінансовий результат адміністративні витрати.
791
92
80
15. Передан частина інструментів зі складу в цех (20 од.).
23
22
759,50
Списаний на загальне виробництво готова продукція:
- Оскільки канцтовари вписані зі складу для потреб адміністративно-управлінського апарату, їх вартість списана на адміністративні витрати.
- Оскільки інструменти вписані безпосередньо для встановлення продукції його вартість списується на витрати виробництва.
- [(70 грн.+150 грн.+170 грн.+7290) : 200 од.* 20 од.] = 759,50 - вартість переданого інструменту.
12
Приклад 2. Виготовлення МШП на підприємстві.
№ Зміст операцій Дт Кт Сума
1. Списана вартість використаних напівфабрикатів. 237 25 850
2. Списана вартість використання матеріалів. 237 201 1500
3. Нарахована заробітна плата працівникам, які виготовляли МШП.
237
661
340
4. Нарахові обов'язкові збори на суму заробітної плати. 237 651 127,50
5. Відображено вартість послуг допоміжного виробництва.
237
232
120
6. Оприбуткування на склад МШП виготовлених власними силами підприємства (80 штук).
22
237
2937,5
7. Видані в експлуатацію МШП кількістю 15 штук (2975, 5 грн. : 80 шт.) * 15 штук.
91
22
550,80
8. Списані загальногосподарські витрати. 90 91 550,80
9. Відображення фінансового результату робітників. 79 90 550,80
Крім передачі МШП в експлуатацію, що не передбачає прямого вибуття МШП з підприємства, МШП можуть вибувати в результаті:
- операції реалізації;
- безоплатної передачі;
- передачі як внеску до статутного капіталу (фонду) іншого підприємства;
- ліквідації.
В усіх випадках вартість МШП на складі списується на субрахунки рахунків класу 9 "Витарти діяльності".
- 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" - при реалізації.
- 947 "Інші витрати операційної діяльності" - у разі безоплатної передачі або внеску до статутного фонду.
Приклад 6.(3).
На підприємстві прийняте рішення про продаж частини МШП, що знаходиться на складі з причини їх незатребуваності.
Покупець був знайдений за допомогою посередника.
Ціна продажу МШП за договором купівлі-продажу склала 4800 грн. Вартість посередницьких послуг 200 грн.
Приклад 4.
Підприємством прийняте рішення про:
1. Безоплатну передачу МШП зі складу на суму 20 грн. у вигляді благодійної акції дитячому будинку.
2. Внесені до статутного фонду іншого підприємства частини внеску у вигляді МШП на суму 1500 грн.
Приклад 3. Реалізація МШП зі складу.
№ Зміст операцій Дт Кт Сума
1. Відображення реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...