WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів - Реферат

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів - Реферат

собівартістю.
При надходженні МШП і оприбуткуванні на склад робиться запис в обліку.
?
7
У деяких випадках можливе повернення малоцінних та швидкозношуваних предметів з експлуатації на склад.
При цьому за субрахунком малоцінні та швидкозношувані предмети має бути відкритий субрахунок другого порядку: "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі, що були в експлуатації".
Повернення МШП з експлуатації на склад оформлюється накладною. У разі такого повернення предметів, за якими було вже нараховано100 % зносу (амортизації), вони оприбутковуються повною ціною бухгалтерським проведенням:
Дебет субрахунка "МШП на складі", субрахунок другогопорядку "МШП, які були в експлуатації".
Кредит рахунка "Затрати на виробництво".
Кредит рахунка "Адміністративні затрати".
Кредит рахунка "Загальновиробничі витрати".
Кредит рахунка "Затрати на збут" (або інші рахунки, на які раніше було списано вартість таких предметів).
При відпуску таких предметів в експлуатацію знос по них нараховується за раніше нарахованою сумою (залежно від обраного методу).
Особливості обліку окремих видів МШП на підприємствах у міжсезонний (ремонтний) період полягають у тому, що серед цих предметів найбільшу частку становлять іструменти й пристрої загального та спеціального користування. У цей період експлуатовані інструменти й пристрої перебувають у постійному русі: частину їх видають робітникам у постійне коритсування на більш чи менш тривалий час, інші -- через певний час збирають для перевірки і незабаром повертають знову (вимірювальні інструменти), а деякі відпускають на короткий час (кілька годин, зміну).
Інструменти і пристрої, що перебувають у тривалому користуванні робітника при видачі відображають у його особистій інструментальній картці - книзі. Видаючи інструменти на короткий час, застосовують спеціальні металеві жетони-марки без облікових записів у документах або регістрах.
На відміну від інструментів і пристроїв господарський інвентар, спецодяг і постільні приналежності при передачі в експлуатацію зберігаються у приміщеннях, де використовуються. Облік інвентаря ведеться за місцями використання та матеріально-відповідальними особами в описах, що відкриваються на рік. На спеццодяг виданий робітникам, заводять особисті картки, у яких відображають кожний факт одержання робітниками предметів, строки їх служби та вибуття.
Як зазначалося вище МШП зі строком корисного використання більше року включаються до складу необоротних активів, а їх вартість капіталізується, тобто відноситься на витрати звітного періоду шляхом нарахування амортизації. Організація обліку МШП регулююється Інструкцією, в якій говориться, що на субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи " відображається вартість предметів строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством
8
ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного використання таких об'єктів. Підприємства одержали свободу не тільки у визначенні норм зносу МШП, але й щодо віднесення необоротних нематеріальних активів до малоцінних необоторних активів.
При організації обліку МШП, які відносяться до необоротних активів вартісну межу віднесення активів до МШП можна визначити виходячи з конкретних умов господарювання.
Щодо методу нарахування амортизації МШП найоптимальнішим є метод прямолінійного списання, враховуючи інтенсивність експлуатації МШП, відсутність у більшості випадків необхідності їх ремонту інші основні методи нарахування амортизації (метод залишку, що зменшується, метод суми років та інші) для нарахування амортизації МШП мало підходять.
Проблему низького рівня суми амортизаційних відрахувань МШП, яка нараховується щорічно, можна вирішити шляхом групування МШП, наприклад, за призначенням (що використовуються на виорбничі та невиробничі цілі) і строками їх експлуатації. У цьому випадку нарахування зносу (амортизації) буде проводитись, виходячи з вартості групи МШП у цілому, а не кожного об'єкта окремо. Таким чином можна вирішити проблему низького рівня амортизації вартості МШП.
Організація обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року повинна повністю групуватись на Положенні 9, згідно з яким первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складаєтьсяз з таких фактичних затрат:
- суми, що сплачується згідно з договором постачальнику, за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням малоцінних та швидкозношуваних предметів, які не відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельні витрати, за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання;
- інші витрати безпосередньо пов'язані з придбанням МШП і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.
Первинною вартістю встановлених своїми силами інструментів та інших малоцінних предметів визначається фактична собівартістьїх виготовлення, а одержаних у порядку внесків до статутного капіталу підприємства засновниками - справедлива вартість, узгоджена сторонами.
Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів, установленими виходячи з потреб підприємства.
Згідно з пунктом 8 П (С) БО 9 придатні (отримані) або встановлені МШП зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісна вартість МШП, придбаних за плату - це їх собівартість (п.9 П (С) БО 9. Собівартість, у свою чергу включає такі фактичні витрати:
9
- суми, що підприємство сплачує за договором безпосередньо продавцеві або постачальнику;
- суми, що сплачуються за послуги, пов'язані з пошуком і придбанням МШП (інформаційні, посередницькі та інші);
- суми непрямих податків, що не відшкодовуються підприємству;
- суми ввізного мита;
- заготівельні, вантажно-розвантажувальні транспортні затрати;
- інші затрати, безпосередньо пов'язані з придбанням МШП (прямі: матеріальні, на оплату праці тощо).
Первісна вартість МШП, встановлених власними силами підприємства - це собівартість їх виробництва, яка визначається згідно з П (С) БО 16 "Витрати".
Первісна вартість МШП, внесених до статутного фонду (капіталу) - підприємства -

 
 

Цікаве

Загрузка...