WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія розрахунків - Реферат

Контроль і ревізія розрахунків - Реферат

постачальників і покупців при розрахунках через банк можна підтвердити даними розрахунково-платіжних документів, що прикладені до виписок банкуз відповідного рахунка.
Розрахунково-аналітичні методичні прийоми контролю розрахунків потребують застосування методів аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості. Це дає можливість її проаналізувати, виявити динаміку цієї заборгованості та з'ясувати причини утворення нереальних сум заборгованості.
Документальні методичні прийоми потребують застосування прийомів дослідження суті і змісту розрахункових операцій, їх достовірності, законності та правильності відображення в обліку. Методика документальної перевірки розрахунків розглянута в наступних параграфах.
Виявлені порушення розрахунків відображають у відповідному розділі акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. До акта додаються групувальні відомості встановлених ревізією порушень і зловживань, акти інвентаризації заборгованості з дебіторами, кредиторами, постачальниками і покупцями та акти звірення розрахунків.
Таблиця 9
А К Т
інвентаризації розрахунків із постачальниками, покупцями,
різними дебіторами і кредиторами Яготинського цукрового комбінату станом на 1 січня 2000 року
Мною, ревізором контрольно-ревізійного управління у Київській області Васильченко З.К. за участю директора Яготинського цукрового комбінату Єфименко Р.Г. і головного бухгалтера Аникієнко О.І., проведена інвентаризація розрахункових операцій Яготинського цукрового комбінату. Інвентаризацією встановлено:
1. За дебіторською заборгованістю
№ Назва рахунків і субрахунків Сума, що записана в балансі Зокрема
Рахунків Субрахунків Звірено актами та виписками з рахунків Безнадійна забор-гованість Підлягає перерахуванню на інші рахунки

рахунка Сума
36 1 Розрахунки з вітчизняними покупцями 4930 4810 120 38 "Резерв сумнівних боргів" 120
37 - Розрахунки з різними дебіторами 1950 1300 - 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"
650
в тому числі
371 - Розрахунки за виданими авансами 910 910 - - -
377 - Розрахунки з іншими дебіторами 1040 390 - 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"
650
Разом 6880 6110 770
Продовження таблиці 9
2. За кредиторською заборгованістю
№ Назва рахунків і субрахунків Сума, що записана в балансі Зокрема Крім того, підлягає перерахуванню на прибуток
Рахунків субрахунків Звірено актами та виписками з рахунків Безнадійна заборгованість Підлягає перерахуванню на інші рахунки
№ рахунка Сума
63 1 Розрахунки з вітчизняними постачальни-ками 7500 6800 400 37-4 "Розрахунки за пре-тензіями" 200 100
685 - Розрахунки з іншими кредиторами 1050 910 - - - 140
682 - Внутрішні розрахунки 4140 3940 - 37-4 "Розрахунки з пре-тензіями" 200 -
Разом 12690 11650 400 400 240
Ревізор контрольно-ревізійного управління у Київській області (підпис)
Директор Яготинського цукрового комбінату (підпис)
Головний бухгалтер комбінату (підпис)
Таблиця 10
АКТ ЗВІРЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
"11" січня 2000 р. м. Київ
Мною, ревізором контрольно-ревізійного управління у Київській області Якименко В.І. за участю головного бухгалтера Яготинського цукрового комбінату Прибуденко Л.В. з одного боку та головного бухгалтера Інструментального заводу № 50 м. Києва Сизоненка П.І. з другого боку здійснено звірення розрахунків між Яготинським цукровим комбінатом і Інструментальним заводом № 50 станом на 1 січня 2000 р.
Звіренням встановлено:
Показники За даними бухгалтерського обліку Яготинського цукрового комбінату За даними бухгалтерського обліку Інструменталь-ного заводу № 50 м. Київ
Дебет Кредит Дебет Кредит
Стан розрахунків на 1 січня 2000 р. - 1060 1420 -
Виправні записи
Потрібно заборгованість Яготинського цукрового комбінату:
а) за рахунком № 165 за 5 травня 1999 р. внаслідок помилки в підрахунках за одержані цінності - 150 - -
б) і т. д. - - - -
Потрібно заборгованість інструментального заводу № 50:
а) за рахунком № 217 від 17 лютого 1999 р. внаслідок помилкового нарахування транспортних витрат - - - 110
б) і т. д. - - - -
Разом виправлених записів - 150 - 110
Стягнення розрахунків на дату звірення, тобто на 1 січня 2000 р. з урахуванням погоджених виправлених записів - 1210 1210 -
Розходження в розрахунках - - - -
Продовження таблиці 10
зокрема:
а) розходжень немає
б) _______________
Заключення за результатами звіряння розрахунків:
1. Дві сторони визнали погоджену заборгованість станом на 1 січня 2000 року на користь Інструментального заводу № 50 м. Київ в сумі 1210 гривень (одна тисяча двісті десять гривень), яка повинна бути перерахована не пізніше 20 січня 2000 року.
2. Розходження в розрахунках після їх затвердження відсутні.
Ревізор контрольно-ревізійного управління у Київській області (підпис)
Головний бухгалтер Яготинського цукрового комбінату (підпис)
Головний бухгалтер Інструментального заводу № 50 м. Київ (підпис)
2. Ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами
Одночасно з організацією інвентаризації дебіторської і кредиторської заборгованості ревізор перевіряє реальність, достовірність і законність розрахункових операцій та правильність їх відображення на відповідних рахунках і субрахунках бухгалтерського обліку. На початку перевірки потрібно вивчити динаміку зміни і величини залишків заборгованості за окремими місяцями на підставі балансу, облікових реєстрів аналітичного обліку (відомостей, журналів). Значні суми залишків заборгованостей, зростання або їх тривалий термін є сигналом для суцільної ґрунтовної перевірки за суттю і змістом. Зменшення заборгованості може виникати внаслідок необґрунтованого її списання, як безнадійної, замість того, щоб здійснити заходи щодо своєчасного стягненню боргів. Ревізія з'ясовує причини і періоди виникнення заборгованості, визначає відповідних осіб, встановлює реальність заборгованості і заходи, які вживає підприємство для її стягнення. Реальність заборгованості перевіряється зіставленням дати виникнення і строку позовної давності, а також наявністю документів, які засвідчують дані її інвентаризації.
Перевірку заборгованості здійснюють на підставі записів на рахунках аналітичного обліку розрахунків.
Під час ревізії необхідно звернути увагу на наявність простроченої дебіторської заборгованості. Якщо під час ревізії будуть виявлені такі суми дебіторської заборгованості, доцільно їх узагальнити у відомості (табл. 11).
Таблиця 11
Відомість встановлених ревізією фактів простроченої дебіторської заборгованості Яготинського цукрового комбінату за період з 1

 
 

Цікаве

Загрузка...