WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

активів, що підлягають амортизації. Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-якихвитрат по сплаті податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями.
При перевірці правомірності віднесення до податкового кредиту сум ПДВ сплаченого по товарах (роботах, послугах),отриманих на території України встановлено слідуюче:
Загальна сума податкового кредиту по придбаних товарах (роботах, послугах) на митній території України по даних платника за період з 01.06.2005р. по 31.12. 2006 року становить, за 2005 рік -5909 гривень, за 2006 рік - 9490 гривень.
Перевіркою нарахування та сплати по податку на додану вартість порушень не встановлено :
грн.

з/
п Подат-ковий період (місяць квартал) За даними платника (Декларації з ПДВ) За даними перевірки Відхи лення (гр.5-гр.8)
Подат
кове
зобов'я
зання Подат-ковий кредит Чиста
сума
зобов'я
зань
(гр.3-
гр.4) Подат-кове зобов'я
зання Податко
вий кредит Чиста
сума
зобов'я
зань (гр.6-
1 2 3 4 5 6 - 8 9
1 ІІ-ІУ кв. 2005р. 2386 5905 -3519 2386 5905 -3519 0
2 2006 р. 652 9490 -8838 652 9490 -8838 0
В бухгалтерському обліку операції по відображенню податкового кредиту по придбаних матеріальних цінностях зазначено такими записами:
Дт641
Кт 631 - на суму ПДВ, по отриманих матеріальних цінностях : за 2005 рік -5905 грн., 2006рік -9490 грн.
2.2 Дотримання вимог Порядку ведення касових операцій
Перевіркою правильності дотримання вимог Положення від 19.02.2001 року № 72 "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ" (далі Положення) зареєстрованого в Мінюсті України 15.03.2001 року № 237/5428 ТзОВ "Альфа ЛТД" за період діяльності з 01.06.2005 року по 31.12.2006 року порушень не встановлено.
Ліміт залишку готівки в касі затверджено відділенням Приватбанку у м. Канів в розмірі 5000 грн. з 01.10.2005 року № 17/03. Перевищення ліміту залишку готівки в касі, за перевірений період не виявлено.
2.3 Інші податки та неподаткові платежі
Комунальний податок
В результаті перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати комунального податку встановлено слідуюче:
Згідно Декрету КМУ "Про місцеві податки і збори" від 20.04.1993 року за № 56-93 та рішення Канівської міської Ради № 135 від 21.11.1995 року ТзОВ "Альфа ЛТД" являється платником комунального податку.
Перевіркою правильності нарахування та своєчасності сплати комунального податку порушень не виявлено.
В бухгалтерському обліку суми нарахованого і сплаченого комунального податку відображають такими записами:
Дт 92 "Загально виробничі витрати",
Кт 641 "Розрахунки за комунальним податком "- на суму нарахованого податку: за 2005 piк- 163 грн., за 2006 рік -245грн.
Дт 641 "Розрахунки за комунальним податком "
Кт 311 "Поточний рахунок у національній валюті" - на суму перерахованого податку : за 2005 рік -163 грн., за 2006 рік - 245грн.
2.4 Дотримання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
На протязі періоду, що перевірявся, підприємство проводило зовнішньоекономічну діяльність із фірмою "Каскат" Польща :
За 2005р. експортні поставки складають 219,8 тис. грн.
За 2006р.експортовано на суму 239,8 тис. грн.
За перевірений період розрахунки з іноземною фірмою проводились своєчасно.
На виконання вимог Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей та майна, що незаконно знаходяться за її межами" від 18.06.94 № 319/94 із змінами та доповненнями та ст. 9 ДКМУ"Про систему валютного регулювання та валютного контролю" від19.02.1993р.№ 15-93 щодо проведення декларування валютних цінностей підприємством подано
довідки про відсутність валютних цінностей, доходів та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.
2.5 Перевірка правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб.
Перевірку ТзОВ "Альфа ЛТД" з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності перерахування до бюджету утриманого прибуткового податку з громадян проведено за період з 01.06.2005року по 19.03.2007 року.
Відповідальними за правильність обчислення, повноту й своєчасне перерахування прибуткового податку до бюджету за період, що перевірявся були:
- директор п.Халус Василь Іванович, ідентифікаційний №2006109172, за період з 01.06.2005 року по 31.12.2006 року;
- головний бухгалтер ТзОВ "Альфа ЛТД" п.Гамор Надія Єліївна, ідентифікаційний №2505209246, за період з 01.06.2005 року по 01.12.2006 року.
У процесі перевірки з'ясовано обґрунтованість записів у головній та касовій книгах за XI 2005 - І 2007 pp., відомостях нарахування зарплати, журналах - ордерах №1,2,7,8 по бухгалтерських рахунках № 30,31,63,64,66,68 стосовно операцій, пов'язаних з обчисленням прибуткового податку з громадян за червень 2005 року - лютий 2007 року. Для цього використані книга наказів, розрахункові відомості, касова книга та первинні бухгалтерські документи за УІ 2005 - II 2007-роки. Одночасно перевірено підсумки в платіжних відомостях за УІ 2005-II 2007 pp.
Перелічені регістри бухгалтерського обліку та первинні бухгалтерські документи пред'являв перевіряючому, давав пояснення щодо їх змісту і достовірності головний бухгалтер ТзОВ "Альфа ЛТД" Гамор Н.Є.
2. Кількість особових рахунків:
o За штатом - 16 з них перевірено - 16:
o Зовнішні сумісники -, з них перевірено - ;
o За разовими виплатами - 8, з них перевірено - 8.
Помилки Сума прибуткового податку Пеня
Випадків По
скількох
особових
рахунках Слід
утримати Утримано Перебір недобір
2 2 629,80 0 - 629,80 -
3. Випадків повернення працівникам утриманих сум податків за період, що перевірявся не було.
4. Наслідки перевірки повноти і своєчасності перерахування до бюджету утриманих сум податку:
(грн)
Залишок на
01.06.2005
року Нараховано
податку
(Кт 64) Перерахова
но до
бюджету
(Дт 64) Залишок на
19.03.2004
року Несвоєчасно
перераховано податку Пеня за
наслідку
ми цієї
перевірки
- 9505,37 8432,37 Km 1073 0,45 -
5. Наслідки перевірки підсумків утримання податку по відомостях на виплату заробітної плати:
(грн)
Назва об'єкта
перевірки М-ць за який
проведено
перевірку Нараховано
податку по
відомості па виплату зарплати Перераховано
податку до
бюджету
ТОВ "Альфа
ЛТД" Січень 2004 року 294,91 294,91
17.02.2004
6. Наслідки перевірки правильності й своєчасності проведення перерахунків прибуткового податку з сукупного оподатковуваного доходу за минулі періоди.
2005рік 2006 рік
o зроблено перерахунки ( прац.) 21 16
o недобір по особовому рахунку 3
На суму 595,75грн
o перебір по особових рахунках 15 особових рахунках 12
на суму

 
 

Цікаве

Загрузка...