WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

кооперації Передбачено
Фактично у періоді з 01.06.2006 року по 31.12.2007 року згідно здокументами, наданими до перевірки, на підприємстві не встановлено діяльність, яка не передбачена статутом.
1.10 Рахунки підприємства за період, що перевірявся, на дату складання акта:
Назва рахунку Номер Назва установи банку, МФО Дата відкрит-
тя рахунку Дата закриття рахунку Дата повідомлення
Про відкриття Про закриття
Основний рахунок 26051422898 001 Канівське відділення 03 Підгайчиківської філії Приватбанку 30.08.02 30.08.02
Вказані рахунки відповідають інформаційній базі даних ДПІ у Канівському районі.
1.11 Інформація про попередні документальні перевірки - від дня створення товариства перевірки не проводилися.
1.12 Перевірка проводилась вибірковим та суцільним методами на основі представлених до перевірки документів.
1.13 При проведені документальної перевірки, проведено зустрічну перевірки з В.Бичківським ДЛМП, ПП Кус В.В..
1.14 При перевірці ТзОВ "Альфа ЛТД" використано автоматизовану інформаційну систему АРМ "Митниця".
Дебіторська заборгованість станом на 01.03.2007р.- 29810,54 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.03.2007р.- 146668,06 грн.
1.15.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за перевірений період, згідно звітності поданої у ДП1 у Канівському районі:
тис.грн.
Показники 2005 р. 2006р.
Валовий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) 252883 332904
Валові витрати 247684 312284
Амортизаційні відрахування 2181 7922
Прибуток (збиток) 3018 12698
Від'ємне значення об'єкта оподаткування отримане за результатами попереднього кварталу 0 0
На протязі перевіряємого періоду ТзОВ "Альфа ЛТД" займалось наданням послуг по реалізації пиломатеріалів.
1.16 На протязі перевіряємого періоду підприємство застосовувало "0" ставку податку на додану вартість. За період, що перевірявся вся реалізація на експорт склала : 2005 рік - 219,8 тис.грн., 2006 рік - 241,8 тис.грн. Реалізація на території України складає в 2005 році - 11,9 тис.грн., за 2006 рік -3,3тис.грн.
2. Перевірка правильності ведення податкового обліку та правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів встановлених законодавством
2.1 Податок на додану вартість
Перевіркою нарахування та сплати по податку на додану вартість встановлено слідуюче:
На підприємстві ведуться :
книга обліку придбання товарів (робіт, послуг), книга обліку продажу товарів (робіт, послуг). Книги пронумеровані, прошнуровані та зареєстровані в ДПІ у Канівському районі.
При перевірці використано:
- податкові накладні на придбання та реалізацію матеріальних цінностей;
- декларації по податку на додану вартість;
- дані бухгалтерського обліку, журнали - ордери та первинні документи на оприбуткування товарів (робіт, послуг),податкові накладні, вантажно-митні декларації, банківські документи, Головну книгу.
Перевіркою правильності та повноти визначення податкового зобов'язання встановлено наступне:
Протягом періоду з 01.06.2005 p. по 31.12. 2006 року підприємством реалізовано товарів (робіт, послуг) за 2005р. на суму 23 1700 гривень (без ПДВ), за 2006 рік -243062 гривень.
Експорт товарів (робіт, послуг) за межі митної території України по підприємству протягом періоду з 01.06.2003р. по 31.12.2003 року склав за 2002 рік на суму 219771 грн., за 2003 рік-239801 грн.
Реалізація продукції на території України складає 2005 рік -11926грн., за 2006 рік- 3261 грн.
Відповідно до п.7.3.1 ст.7 Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР " Про податок на додану вартість" - датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше :
- або дата зарахування коштів від покупця (замовника ) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а в разі продажу товарів за грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої дати - інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку,
- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) -дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.
В бухгалтерському обліку операції по відображенню реалізації матеріальних цінностей на Україні зазначено такими записами:
Дт 361
Кт 702 - на суму реалізації матеріальних цінностей : за 2005 рік -11926 грн., 2006 рік - 3261 грн.
Дт702
Кт 641 - на суму податкових зобов'язань з ПДВ від реалізованих матеріальних цінностей : за 2005рік - 2386 грн., 2006 рік - 652 грн.
Реалізація на Території України Експорт
(грн.) Всього
(грн.)
Сума ПДВ
ІІ-ІУ кв.
2005р. 11926 2386 219771 231697
2006р. 3261 652 239801 243062
Зазначені обсяги реалізованої продукції, наданих послуг повністю відображені в книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг).
Згідно п.6.2 ст.6 Закону України "Про податок на додану вартість " № 168/97-ВР від 03.04.1997 року податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з продажу товарів, вивезених (експортованих ) платником податку за межі митної території України.
Згідно представлених для перевірки вантажо-митних декларацій, було встановлено, що протягом періоду що перевірявся ТзОВ "Альфа ЛТД" здійснило експортні операції, які оподатковуються за нульовою ставкою за 2005" рік - на суму 219771 гривень, за 2000 рік на суму 239801грн..
В бухгалтерському обліку операції по відображенню експортних операцій матеріальних цінностях зазначено такими записами:
Дт 361
Кт 702 - на суму реалізації на експорт матеріальних цінностей: за 2005рік -219771 грн., 2006 рік-239801 грн.
Кошти за реалізовану продукцію поступили на валютний рахунок в повному обсязі. Зазначені операції підтверджуються даними бухгалтерського обліку та вантажно-митними деклараціями, а також даними АРМУ "Митниця".
Порушень, у визначенні підприємством обсягу експортованих цінностей, перевіркою не встановлено.
Перевіркою визначення сум податкового кредиту встановлено наступне:
Основною причиною виникнення від'ємного значення об'єкту оподаткування є здійснення експортних операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою, у значних обсягах, що складають 98,6 % у загальних обсягах реалізації продукції.
Згідно пп. 7.4.1 та 7.4.5 ст.7 Закону України від 03.04.97р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених(нарахованих) платником у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг),вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних

 
 

Цікаве

Загрузка...