WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

уникнути можливих непорозумінь та спорів між аудиторською фірмою (аудитором) та замовником.
ІІІ РОЗДІЛ. ПІДСУМКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та додаткової документації, що передається замовникові.
За результатами аудиторської перевірки складається аудиторський висновок та інша документація, що передається замовнику.
Аудиторський висновок - це офіційний документ, який
складається в установленому порядку за результатами проведення аудиту і містить судження оцінку аудитора стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.
Об'єктивність аудиторського висновку є обов'язковою умовою і однією з основних специфічних рис. Ця умова передбачається незалежністю аудиту і диктується потребами користувачів.
Впевненість у достовірності і повноті інформації, наданої аудитором користувачам, не є абсолютною. Аудит дає лише приблизний, хоч достатньо високий, ступінь цієї впевненості.
Аудиторський висновок не може бути свідченням абсолютної точності іншої інформації і гарантією її правильності, він може лише підтверджувати достовірність інформації. Аудит - це процес зменшення рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів.
Аудитор не затверджує звітів суб'єктів господарювання і не відповідає за саму звітність. Він тільки висловлює свою думку щодо фінансової звітності. Відповідальність за фінансову звітність лежить на керівниках господарюючого суб'єкта, що перевіряється. Аудит не звільняє керівництво суб'єкта від відповідальності.
Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів.
Завершальним етапом аудиту є складання аудиторського висновку, який має відповідати вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність" (ст.7,21) а національних нормативів аудиту.
Товариство з обмеженою діяльністю
"Канів-Аудит"
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1123 виданої Аудиторською Палатою України.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про перевірку достовірності інформації податкового законодавства ТзОВ "Альфа ЛТД" за період діяльності
м.Канів
30 березня 2004- року м. Канів
Аудиторською фірмою "Канів-Аудит", згідно договору № Т-81 від 10 березня 2004 року проведено аудиторську перевірку достовірності інформації податкового обліку за період з 01.06.2005р. по 31.12.2006р. на території м.Кановаа, Закарпатської області ТзОВ "Альфа ЛТД".
Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність" та Національних нормативів аудиту в Україні. Для здійснення перевірки використовувалися наступні документи ТзОВ "Альфа ЛТД":
- установчі документи товариства та зміни до них,
- фінансова звітність підприємства за 2005-2006 роки,
- регістри бухгалтерського обліку за 2006-2007 роки,
- податкова звітність та податковий облік,
- первинні документи (вибірково).
1.Загальні положення.
1.1.Перевірка проводилася з 10.03.2004 року по 30.03.2004 року.
1.2.У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність перевіряємого підприємства, стан бухгалтерського, податкового обліку і звітності за період, що перевірявся були:
- директор п. Халус Василь Іванович, ідентифікаційний код: 2006109172, за період з 01.06.2005 року по 31.12.2006 року (призначено на посаду протокол зборів № І від 03.06.05 року, наказ № 1 від 07.06.05 року)
головний бухгалтер ТзОВ "Альфа ЛТД" п. Гамор Надія Єліївна, ідентифікаційний код: 2505209246, за період з 01.06.2005 року по 01.12.2007 року (призначено на посаду головного бухгалтера наказ № 2 від 09.07.05року)
Перевірка проведена відповідно до Законів України:
"Про систему оподаткування" за № 1251-XII від 25.06.1991 р. із змінами та доповненнями 01.04.1994р.;
"Про державну податкову службу в Україні" за № 3813-ХП від 24.12.1993 р. із змінами та доповненнями;
"Про оподаткування прибутку підприємств " від 22.05.1997р. №283/97-ВР;
"Про податок на додану вартість " від 03.04.1997 року за № 168/97-ВР;
"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюти" від 23.03.94р. №185/94 із змінами та доповненнями.
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами " № 2181-111 від 21.12.2000 р.
"Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 року.№72;
Декрету Кабінету Міністрів України " Про прибутковий податок з громадян " № 13-92 від 26 грудня 1992 року;
Декрет КМУ " Про місцеві податки і збори" від 20.05.93р. №56-93.
1.3 Статут ТзОВ "Альфа ЛТД" зареєстровано розпорядженням голови районної Ради народних депутатів за № 22106207Ю0010235 від 07.06.2005 року, внесено зміни до статуту за № 0139 від 02.07.2005 року, форма власності - приватна.
1.3.1. Взяте на податковий облік за № 161 від 17.06.2005 T року в ДПІ у Коршівському районі.
1.4 Ідентифікаційний код платника податків: 32034795.
1.4.1 Дані про реєстрацію підприємства як платника ПДВ, свідоцтво від 27.06.2005 року № 10488569.
1.5 Індивідуальний податковий номер платника ПДВ -320347907116.
1.6 Місце знаходження підприємства відповідно до установчих документів та фактична адреса підприємства: 90630, Україна, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.В.Ворона вул.Яблочкіна, 11.
1.7 Статутний фонд на підприємстві відповідно до установчих документів становить 14000 гривень, ( зміни № 0139 від 02.07.2005 року на суму 40654.39 грн.) на день перевірки 54654,39гривень.
№ п/п Код за ЄДРПОУ Назва /П.І.Б. Частина в статутному фонді
1. 210465067 Торговельне підприємство "Каскат" спілка з о.в. 11800 грн. - 80%
2. 2006109172 Халус В.І. 2800 грн. - 20 %
3. 31219518 ТзОВ "Ріка-Карпати" 40654,39грн. - 74,4%
1.7.3 Підприємство не є засновником (учасником) акціонером іншого суб'єкта підприємницької діяльності.
1.8 Структурні підрозділи відсутні.
1.9 Інформація про види господарської діяльності відповідно до довідки органу статистики від 11.06.2002 року № 986:
Фактичні види діяльності За ЗКГНГ) Чинним
законодавством
не передбачено
отримання
ліцензії Ліцензії на
право
здійснення
господарської
діяльності Орган, що
видав ліцензію
15210- лісопильне виробництво Не передбачено
31200 - лісозаготівля Не передбачено
86010 -ремонт і технічне
обслуговування
легкових автомобілів та інших транспортних засобів на замовлення
населення Не передбачено
71250 - роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації Передбачено
71130 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої

 
 

Цікаве

Загрузка...