WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

розмір та умови оплати, відповідальність сторін. Детальнозміст та форму договору на аудит було розроблено АПУ в нормативі 04 "Договір на проведення аудиту". Найчастіше аудиторські фірми України застосовують окремий договір на кожний вид аудиторської послуги, навіть якщо такі послуги надаються одному і тому ж клієнту. У цих договорах багато однакової інформації та умов, які залишаються без змін, тому у ряді випадків доцільно використовувати генеральний договір на аудиторські послуги та додаткові угоди до договору, що відображають умови надання тих чи інших специфічних послуг.
Хоча, за сучасних умов аудиту на Україні, більш оправданий перший підхід до оформлення відносин між аудитором і клієнтом, так як аудиторські фірми ще не визначилися із колом своїх замовників, тобто найчастіше вони не мають постійних замовників в необхідній кількості. Значна частина замовників постійно змінюється, а отже, змінюються і умови співпраці з ними. Другий підхід доцільний для роботи із постійними клієнтами, з якими склалися добрі ділові стосунки і певний ступінь довіри. Така форма укладання договорів забезпечує більшу можливість для розмежування відповідальності аудиторської фірми та аудитора при виконанні різних видів аудиторських послуг.
Відповідальність сторін та ціна послуг є важливими частинами договору. Ці розділи пов'язані із фінансовими операціями та часто є об'єктами ділових спорів. Тому необхідно ретельно підходити до оформлення
даних положень.
На наш погляд, відповідальність аудитора перед клієнтом повинна включати наступне.
1. Відповідальність за некваліфіковане проведення перевірки. Це означає, що аудитор (аудиторська фірма) має відшкодувати витрати на оплату послуг по проведенню повторних перевірок. Однак, якщо основні висновки перевірки співпадуть із висновками повторної перевірки, витрати на проведення таких повторів слід відносити на рахунок клієнта. Це дасть змогу запобігти зловживанням з боку замовника. У нормативних документах, що регламентують аудиторську діяльність, необхідно дати чітке визначення, тих випадків, коли перевірка вважається некваліфікованою. В період, поки не існує таких положень у нормативних документах, саме на це мають бути направлені статті договору.
2. Відповідальність за несвоєчасне виконання робіт у випадку, якщо в договорі вказано конкретний термін. Таке порушення часто призводить до несвоєчасної здачі звітів і, як наслідок, до санкцій з боку податкової інспекції чи інших користувачів фінансової інформації.
3. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку і звітності у випадку, якщо аудитор здійснював ведення обліку замовника на основі відповідного договору.
4. Відповідальність за збитки, завдані замовнику несанкціонований розголошенням конфіденційної інформації, що стала відома аудитору в результаті виконання аудиторських послуг.
Слід відмітити спроби окремих аудиторських фірм зменшити свою відповідальність різними способами. Ряд фірм з метою підвищення своєї матеріальної незалежності від клієнта розподіляють роботу по виконанню аудиту на етапи, наприклад: І етап - перевірка бухгалтерської звітності клієнта; II етап-складання і подання аудиторського висновку.
В календарному плані виконання робіт проставляється вартість кожного етапу. У випадку, коли ще на етапі планування аудитор передбачає, що видати позитивний або умовно позитивний висновок неможливо, то максимальний відсоток оплати встановлюється за перевірку звітності. За видачу висновку оплата встановлюється низькою. У випадку, якщо аудитор знає, що замовник погодиться на будь-який висновок, вартість власне перевірки знижують. Тому межею відповідальності по договору може бути лише загальна вартість всіх робіт, а не тільки тієї частини, в якій виявлені недоліки. Національними нормативами аудиту (норматив №3) підкреслюється, що аудитор відповідає перед замовником за свій аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства, а відповідальність за правильність підготовки і представлення звітності користувачам у відповідності з вимогами українського законодавства покладена на керівництво підприємства.
Стосовно оплати аудиторських послуг існують різні думки, але без сумніву розмір оплати має відповідати об'єму і терміну виконаних робіт. Діючим законодавством з аудиту не регламентовано порядок ціноутворення та вартості аудиторських послуг. Ціна на аудиторські послуги визначається за домовленістю сторін в договорі. Розмір оплати має відповідати об'єму і терміну виконаних робіт.
Незважаючи на те, що аудит на Україні досить молодий, на ринку аудиторських послуг діє значна кількість фірм і приватних аудиторів. Суми, що отримують аудитори за проведення перевірок значно відрізняються в різних аудиторських фірмах. Однак, вже можна робити висновок про початок формування середніх розцінок. Вартість аудиторських послуг, крім того, залежить від складності робіт, понесених або запланованих витрат праці (люд.-год.), та прийнятих на фірмі чи аудитором розцінок за одиницю часу чи витрат праці. Якщо на перше місце при визначенні ціни ставиться об'єм робіт і затрати праці, то
необхідно зупинитися на тому, яким чином аудитор може зорієнтуватися в об'ємах перед проведенням перевірки. Вирішення цієї проблеми полягає в тому, що перед і остаточним укладанням договору аудитором проводяться усі передбачені міжнародними та національними нормативами процедури: обмін листами, оформлення дозволу на попереднє обстеження, власне попереднє обстеження і визначення об'єму робіт.
Для визначення ціни на консультаційні послуги та підвищення взаємної відповідальності важливим є письмове оформлення запитань клієнта та відповідей аудитора. Практика свідчить, що усні питання нерідко формулюються розпливчате і не дозволяють дати однозначної відповіді. Щоб не було претензій з боку клієнтів, необхідно добиватися чіткого формулювання і фіксування запитань для того, щоб так само чітко дати відповідь на них. Крім того, переписка аудитора з клієнтом дає можливість визначати об'єм і судити про-зміст консультаційної роботи та контролювати її.
На формування вартості аудиторських послуг також має вплив рівень аудиторського ризику, якому на сучасному етапі функціонування суб'єктів аудиторської діяльності приділяється недостатня увага. Аудиторські фірми без належної уваги відносяться до оцінки ризиків, здебільшого роблять це дуже наближено, не обґрунтовано і не оформляють документацією або не оцінюють аудиторський ризик взагалі. Такий стан справ знижує ефективність перевірок і підвищує підприємницький ризик аудиторської фірми, як суб'єкту підприємницької діяльності. Крім того, оцінка аудиторського ризику впливає на подальший хід організації аудиту: планування, методику перевірки, аудиторські процедури, об'єм перевірки тощо.
Таким чином, передбачення в договорі на проведення аудиту відповідальності аудитора, належна оцінка аудиторського ризику і, на основі цього, формування об'єктивної ціни послуг допоможуть

 
 

Цікаве

Загрузка...