WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

договору, на підставі якого проводиться перевірка,
- матиреквізити суб'єкта, що перевіряється,
- мати ідентифікаційний номер і пронумеровані сторінки,
- бути засвідченим аудитором, що проводив перевірку із зазначенням дати проведення аудиту.
Робочі документи зазвичай містять :
- інформацію про клієнта ( юридичну, організаційну, іншу),
- копії юридичних первинних та інших документів,
- документацію про планування аудиту,
- інформацію про проведені тести систем контролю, процедури перевірки на суттєвість, аудиторські свідчення,
- висновки сторонніх аудиторів або експертів,
- висновки, зроблені аудитором для різних об'єктів аудиту. Після закінчення перевірки робочі документи залишаються у
аудитора, власністю якого вони є. Аудитор повинен забезпечити надійне зберігання робочих документів. Робочі документи можуть бути вилучені в аудитора за рішенням слідчих органів або суду.
2.1 Планування аудиту
Початковою стадією проведення аудиторської перевірки являється її планування. На даній стадії розробляється загальна стратегія та детальний підхід до характеру, строків і масштабів аудиту.
Планування аудиторської перевірки допомагає отриманню необхідних даних про достовірну фінансову звітність. В програму аудиту повинні включатися слідуючи питання:
- вивчення організації бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю,
- дотримання облікової політики при веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності,
- ознайомлення з змінами в обліковій політиці і відображення її результатів в обліку та звітності.
Облікова політика складається виходячи з того, що діяльність підприємства являється неперервною і послідовною з року в рік, і використовується вибрана облікова політика. Вона повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку. Аудитор вивчає види діяльності підприємства, його структуру.
Важливе значення має організація бухгалтерського обліку. Аудитор оцінює використовувані форми бухгалтерського обліку, план, рахунків, графіки документообороту, план проведення інвентаризації і робить висновки про їх раціональність, повноту, відповідність сучасному рівню.
Вимоги до планування аудиту викладені в національному нормативі аудиту № 9 "Планування аудиту" і в міжнародному стандарті аудиту 300"Планування".
Планування аудиту необхідно для ефективного і своєчасного проведення. На даній стадії перевірки повинні бути досягнуті слідуючи цілі:
1. визначити головні об'єкти аудиту,
2. виявити проблеми бізнесу клієнта і його системи внутрішнього контролю,
3. визначити строки проведення перевірки,
4. розприділити роботу між аудиторами.
В результаті тестування на відповідність процедур перевірки аудитор повинен сформулювати професійну думку про дотримання підприємством вимог Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положення (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому перевірка господарських операцій на відповідність їх методам, проводиться по слідуючи напрямках: повнота, оцінка, права і обов'язки, пред'явлені і розкриті. Аудиторські докази повинні бути достатніми і достовірними.
Затверджено :
Директор фірми "Канів - Аудит"
"10" березня 2007 року
Загальний план аудиту
Підприємство: ТзОВ "Альфа ЛТД".
Період перевірки : 10.03.2007.року по 30.03.2007 року.
№ Розділи аудиту Період проведення Виконавець Примітки
1 Аудит нарахування і сплати податку на додану вартість 10.03.07р.-24.03 2007р. Савляк Н.І.
2 Аудит нарахування і сплати податку з транспортних засобів та інших самохідних машин 10.03.07 16.03.2007 Томенюк М.В.
Аудит нарахування і сплати комунального податку 25.03.07-30.03.2007р. Савляк Н.І.
4 Аудит утримання і сплати податку з доходів фізичних осіб 17.03.07-30.03.07p.
Савляк Н.І
Директор фірми "Канів- Аудит" /підпис/ Савчук І.В.
2.2 Програма аудиту
Найбільш детальним робочим документом аудитора, який складається на стадії планування, являється програма аудиту. Про грам а аудиту являє собою систематизований перелік аудиторських процедур, послідовне виконання яких дозволить досягнути мети аудиту, тобто дасть аудитору можливість виразити думку про відповідність фінансової звітності підприємства. Програма аудиту служить засобом контролю зі сторони аудитора за об'ємом і якістю виконання запланованої роботи.
Програма аудиту визначає бюджет часу, відведений на різні області аудиту і процедури, виконавця, відповідального за виконання конкретних етапів перевірки, шифри робочих документів.
Кожна аудиторська фірма розробляє свої стандартні програми для кожного із об'єктів аудиту. Окремі програми можуть бути розроблені для підприємств різних по масштабах, галузях і видах діяльності. При плануванні перевірки після проведення робіт по попередньому плануванню і складанню загального плану аудитор на основі стандартної програми аудиту складає програму для перевірки конкретного підприємства за визначений в договорі період.
Послідовність розробленої програми перевірки для конкретної сфери аудиту визначено слідуючим чином:
1.відбираються твердження керівництва відносно фінансової звітності, достовірність яких повинна бути підтверджена для даного об'єкта аудиту,
2.на основі відібраних аудитором тверджень керівництва формулюється загальна мета аудиту,
3.визначаються аудиторські процедури, виконання яких дозволяє досягнути конкретних і загальних цілей аудиту.
Твердження, на основі яких підготовлена фінансова звітність, служать для формування аудитором головних і конкретних цілей аудиту для кожного объекту аудиту.
Головні цілі аудиту мають відношення до кожної статті балансу або звіту фінансових результатів.
Після визначення головної мети аудиту, розробляється конкретна мета для кожної статті фінансової звітності.
На останньому етапі складання програми перевірки аудитор повинен вибрати аудиторські процедури, які дозволять досягнути одну або кілька конкретних цілей аудиту.
Аудиторська фірма "Канів - Аудит"
Підприємство: ТзОВ"Альфа ЛТД"
Період перевірки : 10.03.04- ЗО.03.01р.р.
Програма аудиту достовірності інформації податкового обліку
Мета аудиту:
1. Достовірність інформації податкового обліку до рахунків бухгалтерського обліку по податках.
2. Відображення у статистичній звітності та податковій звітності по комунальному податку та податку з транспортних засобів та інших самохідних машин.
3. Реалізація продукції відображена в бухгалтерському та податковому обліку.
Директор фірми "Канів-Аудит" /підпис/ Савчук І.В.
2.3 Договір на виконання аудиторських послуг.
Основним документом, що регулює відносини аудитора та замовника є договір. Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" у договорі має обов'язково бути така інформація: предмет перевірки, термін дії, обсяг послуг,

 
 

Цікаве

Загрузка...