WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

року, податок сплачується перед їх реєстрацією, починаючи зкварталу, в якому зареєстровано транспортний засіб.
Нарахована сума річного податку ділиться на чотири рівні частини і відображається платником податку в Розрахунку за квартальними строками сплати.
Платники податку несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за правильність нарахування сум податку і за своєчасність подання до податкових органів Розрахунку та сплати нарахованих сум.
У разі приховування об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягується сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому чинним законодавством.
У бухгалтерському обліку суми нарахованого і сплаченого податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів відображають такими записами:
Дт 92 "Загально виробничі витрати",
Кт 641 "Розрахунки з податку з власників транспортних засобів" - на суму перерахованого податку.
Дт 641" Розрахунки з податку з власників транспортних засобів",
Кт 311 " Поточний рахунок в національній валюті".
1.3 Аудит нарахування та сплати комунального податку
Платниками комунального податку є юридичні особи, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних і сільськогосподарських підприємств.
Для перевірки правильності обчислення і сплати комунального податку аудитор має вивчити такі питання :
1. Правильність обчислення та своєчасність сплати комунального податку до бюджету.
2. Відображення в обліку і складання звітності з комунального податку.
Комунальний податок сплачується в розмірів 10% фонду оплати праці за звітний період, обчислений виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, аудитор визначає фактичну чисельність працюючих і перевіряє правильність нарахування податку.
Комунальний податок обчислюється і перераховується до бюджету щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Звіт подають один раз на квартал у строки, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності.
У бухгалтерському обліку суми нарахованого і сплаченого комунального податку відображаються такими записами :
Дт 92 "Загально виробничі витрати",
Кт 641 "Розрахунки за комунальним податком " - на суму нарахованого податку.
Дт 641 "Розрахунки за комунальним податком ", Кт 311" Поточний рахунок у національній валюті " - на суму перерахованого податку.
Далі вивчаються платіжні документи, які підтверджують перерахування податку до бюджету.
1.4 Аудит утримань та сплати податку з доходів фізичних осіб
Підставою для здійснення оподаткування податком з доходів фізичних осіб є Закон України зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 27.11.2003 року № 1344-ІУ, "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року № 889-ІУ.
Платниками прибуткового податку в Україні є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.
Об'єктом оподаткування є:
- загальний місячний оподатковуваний дохід,
- чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року,
- доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті,
- іноземні доходи.
Аудит податку з доходів фізичних осіб доцільно проводити в два етапи :
І - перевірка нарахування і обліку податку протягом звітного року,
II - перевірка декларації, що подається до ДГТІ, про сукупний оподатковуваний дохід, після чого перевіряються перерахування оподатковуваного доходу з урахуванням суми податків, сплачених протягом року.
Доходи обліковуються за джерелами виплат.
1. Доходи за місцем основної роботи. Для їх перевірки необхідно переглянути трудові книжки другові угоди, контракти. Податком з доходів фізичних осіб обкладаються доходи, одержані за виконання трудових обов'язків, у тому числі за сумісництвом, за роботою за договорами підряду, дивіденди, а також інші грошові доходи, які підприємство чи організація виплачує своїм працівникам у грошовій та натуральній формі.
Необхідно встановити, чи не включалися до сукупного доходу суми, які не підлягають оподаткуванню. Крім того, аудитор перевіряє, чи зменшувався сукупний оподатковуваний дохід на суми, передбачені законодавством ( для певних категорій працюючих інвалідів, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, неповних сімей, що мають дітей до 16 років).
Аудитор встановлює правильність визначення ставок і розмірів податку для кожного працівника.
Другим етапом є перевірка нарахування сукупного прибуткового податку за рік.
Аудитор визначає, за яким із двох методів розраховується сукупний оподатковуваний дохід на підприємстві, чи подали громадяни, які змінили основне місце роботи протягом року, на нове місце роботи довідки про суму доходів, одержаних на попередньому місці роботи з початку року.
Визначаючи правильність суми сукупного оподатковуваного доходу, необхідно перевірити правильність врахування сум, на які зменшується сукупний оподатковуваний дохід.
II РОЗДІЛ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Документальне оформлення аудиторської перевірки проводиться на підставі статей 7, 21 Закону України "Про аудиторську діяльність", національних нормативів аудиту :
- № 6 "Документальне оформлення аудиторської перевірки",
- № 26 "Аудиторський висновок",
- № 27 "Інша інформація в документах, що стосується перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства",
- № 28 "Аудиторські висновки спеціального призначення",
- № 29 "Оцінка перспективної фінансової інформації". Згідно з цими документами документальне оформлення аудиту складається із двох видів документів: робочого та підсумкового.
Робочі документи - це записи, в яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману інформацію і висновки, винесені в результаті проведення аудиту. Робочі документи є власністю аудитора. Вони мають містити всю інформації, яку аудитор вважає важливою для правильного виконання перевірки. Ця інформація повинна підтвердити висновок аудитора.
Робоча документація має містити в собі опис усіх значних моментів і обставин, з якими зустрівся аудитор під час проведення аудиту. Вона повинна бути чіткою і зрозумілою, щоб за неї можна було легко з'ясувати обсяг проведеної роботи, перевірити обґрунтованість зроблених висновків. Робоча документація повинна складатися в ході виконання аудиту. Це дасть можливість врахувати найменші дрібниці роботи підприємства. Робоча документація має відображати такі відомості про кожного з об'єктів перевірки:
- використані методики і тести,
- одержана інформація,
- висновки.
Кожний робочий документ повинен бути належним чином оформлений:
- мати реквізити аудиторської фірми, номер і дату

 
 

Цікаве

Загрузка...