WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

бартерні операції, а такожна натуральні виплати в рахунок оплати праці фізичним особам. У цих випадках аудитор повинен переконатись, що база оподаткування визначалася виходячи з фактичної ціни, але не нижче за звичайну ціну і перевірити правильність нарахування ПДВ при здійсненні товарообмінних операцій. Згідно із законом датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення таких операцій вважаються будь-яка з подій, що сталася раніше:
- дата відвантаження товарів, а для робіт, послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг),
- дата оприбуткування платником податку товарів, для робіт, послуг - дата оформлення документів, що засвідчують факт отримання платником податку результатів праці.
Аудитор перевіряє суми податкового кредиту за відповідні звітні періоди, звертаючи при цьому увагу на таке:
- суми ПДВ, сплачені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням (спорудженням) основних засобів, включаються до складу податкового кредиту такого звітного періоду незалежно від термінів введення в експлуатацію основних фондів,
- не включаються до податкового кредиту суми податку за операціями з товарами (роботами, послугами), звільненими від оподаткування,
- за товари (роботи, послуги ), які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включаються суми податку в частині використання, яка відноситься до оподатковуваних операцій,
- до складу податкового кредиту не включаються суми податку, сплачені за придбані товари (роботи, послуги ), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва. Податки, сплачені у зв'язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахунок відповідних джерел.
Необхідно перевірити, чи підтверджуються всі суми, включені до податкового кредиту.. податковими накладними (митними деклараціями), а також накладними, рахунками - фактурами, іншими первинними документами.
Перевіряючи законність відшкодування ПДВ, слід керуватися тим, що датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата списання коштів з банківського рахунка в оплату товарів, або дата отримання податкової накладної.
З'ясування достовірності, правильності розрахунків з бюджетом за ПДВ потребує також зіставлення сум ПДВ, вказаних у податкових накладних з книгами обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг). Дані книг обліку придбання і продажу товарів мають відповідати аналітичним і синтетичним регістрам бухгалтерського обліку.
Розрахунки з бюджетом по ПДВ мають правильно відображатися на рахунках бухгалтерського обліку. Згідно з Інструкцією (71) бухгалтерський облік ПДВ ведеться з використанням рахунка 64"Розрахунки за податками і платежами" за субрахунками:
641 "Розрахунки за податками" - на кредиті відображаються нараховані суми податку, на дебеті - суми, які належать до відшкодування з бюджету, сплату податку, списання,
643 "Податкові зобов'язання " - обліковується сума ПДВ, визначена, виходячи з суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що повинні бути відвантажені (виконані),
644" Податковий кредит "- обліковується сума ПДВ, на яку підприємство придбало право зменшити податкове зобов'язання.
Аудитору необхідно визначити правильність нарахування податку залежно від обсягів продажу за різними податковими ставками. Слід окремо виділити реалізацію товарів, які обкладаються податком за ставкою 20%,0% і не оподатковуються.
Основні аудиторські процедури перевірки розрахунків з бюджетом по ПДВ :
- порівнюються журнал - ордери з Головною книгою, дебетові та кредитові обороти на рахунку 64, показані в обліку та нараховані аудитором. Звіряються обороти за К-т 70 рахунка правильність віднесення витрат на собівартість,
- дані оборотів на рахунку 64, за Головною книгою (або оборотно-сальдовим балансом) порівнюється з сумами, зазначеними у декларації про ПДВ,
- після визначення відхилень і порушень групуємо помилки на типові, розрахункові, випадкові (арифметичні чи нетипові). Визначаємо їх характер : обман чи помилка, суттєвість впливу на кінцеві результати, можливість виправлення. При цьому складається звіт, використовуються для нього попередньо складені робочі записи у вигляді порівняльних таблиць, розрахунково-підсумкових відомостей і т.д., де відображені всі етапи обліку податку на додану вартість: від первинних документів, журнал-ордерів до декларації.
Подібним чином перевіряється оплата акцизного збору. Аудитору необхідно визначити, чи є підприємство платником акцизного збору, та перевірити:
- ставки конкретних видів акцизного збору, у відсотках до вартості товару (у відпускних цінах), для імпортованих товарів - до митної вартості (закупівельна вартість з урахуванням митних зборів та мита),
- ставки конкретних видів акцизного зборок, у твердих сумах за одиницю реалізованого товару,
- обороти з реалізації підакцизних товарів відповідно до ДКМУ "Про акцизний збір " від 26.12.92 року № 18-92.
1.2 Аудит нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
Платниками цього податку є підприємства, що мають власні транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми на пневматичному ходу.
Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 1 8.02.1997 року № 75/97 визначено платників цього податку. Податок з власників транспортних засобів нараховується самостійно, на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року.
Аудит проводиться на підставі звітних даних про наявність транспортних засобів на 1 січня звітного року множенням ставки податку:
- для транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння - на об'єм двигуна (у см куб.),
- для автомобілів з електродвигунами - на потужність двигуна (У кВт),
- для плавзасобів - на довжину водного транспортного засобу (у см).
Перевіряються застосовані ставки податку встановлені у гривнях і визначені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України про фінансування шляхового господарства" від 16.07.1999 року №986-ХІУ.
Обчислення податку здійснюється згідно з Порядком заповнення Розрахунку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, затвердженим наказом ДПАУ від 16.02.2000 року № 61. Розрахунок подається платником податку до податкових органів за місцем знаходження і місцем постійного базування транспортних засобів не пізніше 15 березня року, наступного за звітним, а щодо придбаних протягом року транспортних засобів - у 10-денний строк після їх реєстрації у відповідних органах. З транспортних засобів, придбаних протягом

 
 

Цікаве

Загрузка...