WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

суб'єктагосподарювання з метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Таким чином, метою аудиту фінансової звітності є висвітлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів. За результатами аудиту складається аудиторський висновок про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання. Отже, метою проведення аудиту є складання аудиторського висновку про фінансовий стан суб'єкта, що перевіряється. Основні завдання аудиту - збирання та обробка достовірної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків.
Крім того, аудит повинен адекватно відображати всі аспекти діяльності суб'єкта, що перевіряється. Для того, щоб скласти достовірний аудиторський висновок, аудитор повинен отримати безумовну гарантію того, що інформація, яка міститься у бухгалтерській документації та первинних документах, достатня та достовірна.
Необхідність проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання. Користувачами цієї інформації можуть бути :
- уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади,
- власники, засновники господарюючого суб'єкта,
- інші юридичні та фізичні особи, які мають матеріальну зацікавленість у результатах господарсько-фінансової діяльності суб'єкта господарювання (кредитори інвестори, постачальники та інші особи .
Треба також зазначити, що користувачі цієї інформації мають право згідно із ст.. 9 Закону України "Про аудиторську діяльність" виступати замовниками на проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг, визначати обсяги та напрями аудиторських перевірок у межах повноважень, наданих законодавством, установчими документами або окремими договорами".
І РОЗДІЛ. АУДИТ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
1.1 Аудит нарахування та сплати податку на додану вартість та акцизного збору
Податок на додану вартість є непрямим податком, який включається до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника, є частиною новоствореною вартості і сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг.
Основною метою аудиту розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість є встановлення повноти нарахування і сплати податку.
Для досягнення цієї мети аудитору під час перевірки необхідно вирішити такі завдання.
1. Встановити, чи є підприємство платником податку.
2. З'ясувати законність застосування пільгового оподаткування.
3. Підтвердити правильність і повноту визначення об'єктів оподаткування.
4. Переконатися у правильності відображення розрахунків з ПДВ у бухгалтерському обліку і податковій звітності.
Процедури аудиту зводяться до перевірки відповідності чинному законодавству відображення в обліку нарахування і сплати ПДВ (641).
1.Визначається, чи є підприємство платником податку, згідно із ст.9 Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість ".
2.Визначаються види діяльності за статутними документами. За рахунками та первинними документами, шляхом опитування службових
осіб аудитор з'ясовує, якими видами діяльності займається підприємство насправді і чи має воно пільги з оподаткування на додану вартість. Метою такої перевірки є вимога обов'язкового ведення відокремленого обліку пільгових операцій, товарів та нарахування податку на додану вартість, пов'язаного з окремим поданням декларацій. Операції, що звільнені від оподаткування передбачені ст.5 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР"Про податок на додану вартість" і стосується таких товарів і робіт :
У випадках, коли підприємство займалося одночасно і виробничою і торговельно-посередницькою діяльністю, податок на додану вартість обчислюється з кожного виду діяльності окремо.
3. Перевіряється правильність визначення і відображення у бухгалтерських документах : об'єкта оподаткування, оподаткованого обороту, ставок податку. Слід особливу увагу звернути на те, що об'єктом оподаткування є : обороти з реалізації товарів, робіт і послуг з відвантаження товарів, обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт, ремонт і т.д., послуг транспорту, зв'язку, реклами. Винятком є внески, пожертвування, експорт, дотації, виплати до пільгових фондів і т.д.
Перевіряються первинні документи:
- правильність оформлення (законність: дата, назва, реквізити постачальника і покупця, сума ПДВ, виділена окремим рядком ),
- правильність нарахування ПДВ : чи з усієї суми,
- відображення в аналітичному і синтетичному обліку: кореспонденція рахунків, звірка загальних сум з сумами за журнал-ордером № 5 та інших журнал-ордерів № 3 рахунок 68,37,36.
4.Перевіряється правильність нарахування ПДВ при реалізації. Для цього перевіряємо журнал-ордер № 3 (64 рахунок) в якому відображається реалізація. Визначається метод визначення фінансових результатів, який застосовується на підприємстві: касовий, на відвантаження, чи розрахунковий. Часто реалізація показується за одним методом, а нараховується ПДВ за іншим. Перевіряється нарахування кредиту рахунка 64.
5.Перевіряється правильність відображення в обліку і, відповідно, розрахунку бази оподаткування операцій з іншою реалізацією, а саме:
- основних засобів. Придбання основних засобів обліковується на рахунку 15 і відшкодування ПДВ здійснюється під час оприбуткування відповідно оформлених документів на придбання. За умов реалізації, безплатної передачі основних засобів не слід забувати про нарахування кредиту рахунка 64 на основні засоби,
- аудитор повинен перевірити визначення сум ПДВ до сплати в бюджет (К-т 64 рахунка ) за натуральною оплатою ( обов'язково показувати через 70,71,72,73,74 рахунки).
Об'єктами оподаткування за Законом України "Про податок на додану вартість" визначені такі, що оподатковуються за ставкою 20%,0% та звільнені від оподаткування. Під час перевірки слід звернути увагу на новий порядок нарахування ПДВ у торговельній діяльності. Починаючи з 01.10.1997 року, ПДВ за операціями з продажу товарів обчислюються на загальних підставах, а не з націнки на реалізовані товари. База оподаткування операцій з продажу товарів визначається виходячи з їх контрактної вартості, визначеної за вільними цінами, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків та зборів, за винятком податку на додану вартість,
Що включений в ціну товарів за законами України з питань оподаткування.
При перевірці слід звернути увагу на повноту і правильність, своєчасність нарахування ПДВ на продаж товарів (робіт послуг) без оплати, або з частковою оплатою їх вартості, на

 
 

Цікаве

Загрузка...