WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Бухгалтерський облік має на меті в інтересах власників максимально точно іправдиво здійснювати оцінку активів та визначати фінансовий результат, як співвідношення доходів і видатків. При цьому характер видатків не має принципового значення, бо в будь-якому випадку вони здійснюються з кишені власника. Податковий облік, переслідуючи, в першу чергу, інтереси державної казни, за допомогою нормативних актів накладає певні обмеження на розмір видатків власників. В результаті фінансовий результат, отриманий за допомогою бухгалтерського обліку, не відповідає фінансовому результату, отриманому для цілей оподаткування.
В жодній із країн з ринковою економікою немає повної відповідності податкового законодавства з нормативними вимогами до бухгалтерського обліку. В країнах, де застосовується континентальна модель обліку та домінує фінансування компаній шляхом отримання банківських позичок, а це в основному країни Європи, спостерігається більш тісний взаємозв'язок. В країнах з англосаксонською моделлю обліку, компанії яких значною мірою фінансуються за рахунок акцій (США, Великобританія, Нідерланди, Канада, Австралія, Індія, Ізраїль
та інші), розбіжності більш суттєві. Характерною ознакою англосаксонської облікової системи є відсутність загальноприйнятих національних планів та незначний рівень регламентації бухгалтерського обліку державою. Вважається, що законодавче регулювання бухгалтерського обліку є певною перешкодою на шляху до залучення акціонерного капіталу та не сприяє довірі потенційних інвесторів до фінансової звітності, складеної на основі такого обліку.
Важливим питанням є вибір методу узгодження між бухгалтерським та податковим обліком, який застосовується для складання податкової декларації про прибуток підприємства.
В більшості країн Європи базою для визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, є фінансова звітність підприємств, складена на основі бухгалтерського обліку ( 1 -й метод).
Для країн англосаксонської моделі обліку притаманний інший метод: податкова декларація складається шляхом "витягування" з бухгалтерського обліку тих статей доходу і видатків, які формують оподатковуваний прибуток відповідно до податкового законодавства (2-й метод).
Незважаючи на існування бухгалтерського і податкового обліку, в 90-х роках утвердилась тенденція до відсутності паралельних книг або подвійного обліку. Так, на 50-му з'їзді Міжнародної податкової асоціації, що відбувся у Женеві в 1996 році, було проголошено, що господарські рахунки для цілей фінансової звітності мають служити відправною точкою для розрахунку оподатковуваного прибутку.
Зважаючи на державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні, можна стверджувати про приналежність вітчизняної системи обліку до континентальної моделі. Разом з тим, суттєва розбіжність між податковим законодавством України та національними стандартами бухгалтерського обліку однозначно визначила 2-й метод узгодженості при складанні податкової декларації про прибуток підприємства, притаманний, як вже зазначалось, англосаксонській моделі. Цей метод є більш трудоміський на відміну від 1-ого, як для бухгалтерів так і для податкових інспекторів.
Зниження трудомісткості обліку в Україні лежить в площині гармонізації податкового законодавства з національними стандартами обліку, усунення подвійного обліку. Інтеграція України у світове товариство держав ринкового спрямування зобов'язує до врахування міжнародних тенденцій. Тому, при реформуванні податкової системи України, на наш погляд, слід максимально враховувати положення національних стандартів обліку.
Особливої уваги в розрізі узгодження податкового та бухгалтерського обліку заслуговує якість фінансової звітності. Забезпечувати відповідність фінансової звітності суб'єктів підприємництва вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку покликаний інститут аудиту. Відповідно до вітчизняного законодавства щорічному обов'язковому аудиту підлягають лише фінансові посередники та емітенти цінних паперів і облігацій.
У законодавчому запровадженні для переважної більшості суб'єктів підприємництва щорічного аудиторського підтвердження повноти, достовірності фінансової звітності та її відповідності національним стандартам обліку, одночасно з підвищенням вимог аудиту, ми вбачаємо шлях до забезпечення належної якості фінансової звітності. Винятком з цього правила мали б стати суб'єкти підприємницької діяльності без права юридичної особи та підприємства малого бізнесу.
При запровадженні щорічного обов'язкового аудиту для переважної більшості суб'єктів підприємництва закономірно виникає питання про розмір винагороди за аудиторські послуги. Слід зауважити, що аудиторські послуги мають бути особливо високооплачуваними. зважаючи на майбутні вигоди, тоді, коли йде мова про розвиток бізнесу замовника ( залучення інвестицій, придбання акцій або часток в капіталі тощо). При обов'язковому аудиті з підтвердження повноти. достовірності та відповідності фінансової звітності нормативним вимогам винагорода за аудиторські послуги мала б бути співмірна середньо галузевому розміру оплати праці.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Закон України "Про податок на додану вартість " від 03.04.1997 року № 168/97-ВР.
2.Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 18.02.1997року № 75/97.
3.Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003року
№889-ІУ.
4.Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом"яка. -Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2001.
5.Н.М.Ткаченко "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України"2000 Закон України від 18.02.1997 року № 77/97-ВР
6.Білуха МТ: Аудит у бізнесі Посібник для бізнесменів -Дніпропетровськ: Перском, 1994.
7.А.П.Кулаковська, Ю.В.Піча Основи аудиту : навчальний посібник. К: "Каравела", Львів, 2002р.
8.Теорія і практика незалежного аудиту в Україні. Збірник тез і текстів доповідей на міжнародній науково-практичній конференції з аудиту.-Київ 2002р.
9) Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник - 2-е вид. _ К. "Каравела", 2005 р., - 560 с.
10) Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К., 1998 р. - 504с.
11) Давидов Г.М. Аудит: Підручник: К.: "Знання", 2004 р. 514 с.
12) Данилевський Ю.А. Практичка аудиту - М., 1994.
13) Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація - К., т-во "Знання", КОО, 2001 р. - 402 с.
14) Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посібник - К.: МАУП, 1998 - 96 с.
15) З.В. Гуцай люк, М.В. Мех.., М.Т. Щирба Аудит: Навч. посібник, Тернопіль, 2002 р.
16) В.С. Рудницький, Я.А. Гончарук Аудит, Навч. посібник, Львів, Видавництво "Оріяна - Нова", 2004 р. - 292 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...