WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

63,65грн на суму 71,60грн
o зараховано особовихрахунках 15 особових рахунках 12
на суму 63,65грн На суму 71,60грн
o перевірено особових рахунків 21 особових рахунків; 16
порушень не виявлено порушень не виявлено
7. Статтею 12 абз. 3 Декрету КМУ26.12.1992 р.№13-92 "Про прибутковий податок з громадян" зазначено, що підприємства, установи, організації і фізичні особи-СПД, які провадять виплати доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи, зобов'язані у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата, надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку.
ТзОВ "Альфа ЛТД" довідки за формою № 2 про суми виплаченого доходу та утриманого податку на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким виплачувалися доходи не за основним місцем роботи до податкових інспекцій за місцем проживання не надсилалися.
Відповідно ст. 11 Декрету КМУ від 26.12.1992 р.№ 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" із внесеними змінами і доповненнями, оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержувані ними від підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та інших робіт.
Згідно з пунктом 3 статті 7 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян" № 13-92 від 26.12.1992 року із внесеними змінами і доповненнями, із сум доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи та громадянами, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок нараховується до джерел виплати за ставкою 20%.
Перевіркою порушень не встановлено.
Статтею 10 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян" передбачено, що підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату належних громадянам сум зобов'язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.
4. Висновок
На протязі періоду, що перевірявся, ТзОВ"Альфа ЛТД" дані бухгалтерського обліку дають підстави підтвердити достовірність інформації податкового обліку. Для виявлення достовірності проводилася звірка з ДШ у Канівському районі. Підприємство заборгованості по податках перед бюджетом не має. По податку на додану вартість підприємство має до повернення з бюджету 4615грн.
5. Рекомендації
В результаті проведеної аудиторської перевірки достовірності інформації податкового обліку ТзОЕГ'Альфа ЛТД" аудитори рекомендують :
забезпечити працівників бухгалтерії бухгалтерською пресою.
та комп'ютерною технікою.
Директор АФ"Канів-Аудит" /підпис/ Савчук І.В.
(Сертифікат А № 002628, виданий АПУ 5 жовтня 2005р.)
ВИСНОВКИ
Однією з основних умов сталого розвитку економіки України є забезпечення бюджетно-фінансової стабілізації. Податкова система, стандарти бухгалтерського обліку та їх взаємозв'язок мають суттєвий вплив на стабільність функціювання бюджетно - фінансових відносин у суспільстві. Особлива роль у налагодженні такого взаємозв'язку належить аудиту.
Правові принципи регулювання та функціювання облікової системи визначив прийнятий 16 липня 1999 року в рамках Програми реформування системи бухгалтерського обліку Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ".Він зафіксував державне регулювання та обумовив обов'язкові для всіх підприємств єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Прийняття вище вказаного Закону остаточно сформувало два види обліку : бухгалтерський та податковий. Бухгалтерський фінансовий облік є обов'язковим для всіх підприємств. Основною метою фінансової бухгалтерії є максимально точне і правдиве відображення фінансово майнового стану підприємства та визначення фінансового результату його діяльності. Основними споживачами інформації фінансового обліку виступають зовнішні щодо підприємства користувачі - інвестори, кредитори, банки, покупці, постачальники тощо.
В останні роки в Україні рішення уряду в основному були сконцентровані на розв'язання питань податкового законодавства та контролі за його дотримання у зв'язку з необхідністю поповнення державного бюджету. Так, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року розширив функції податкової
служби в Україні, насамперед податкової міліції. Основним завданням органів державної податкової служби є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів ( обов'язкових платежів), а також неоподатковуваних доходів, установлених законодавством.
Розвиток ринкової економіки в нашій країні, однією зі складових якої є існування аудиторського контролю, зрозуміло, має свої особливості, що визначається не тільки історичним та економічним розвитком країни, а й ментальністю української нації. Тому були і чинники національного характеру, що затримали розвиток аудиторського контролю.
В сучасних умовах чітко вимальовується тенденція росту попиту на необов'язковий аудит( власний аудит) - це наприклад, перевірка стану бухгалтерського обліку перед перевіркою державної податкової інспекції. Цьому сприяє політика збирання податків із заздалегідь запланованими сумами штрафів та її посилення останніми рішеннями уряду.
Збільшується попит на перевірку фінансового стану та платоспроможності підприємств. Відчутним він буде у випадку роботи ринку цінних паперів, де основним замовником на аудит будуть фінансові посередники і просто емітенти.
Не виключається також зростання замовлень на аудит при приватизації та при зміні форми власності та власників, що знайде значне поширення при подальшому розвитку ринкових відносин у нашій країні.
Інформація фінансового обліку подається споживачам у вигляді фінансової звітності, яка складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та
Приміток. Форми, зміст та правила складання фінансової звітності регламентуються національними стандартами бухгалтерського обліку.
Податковий облік є відносно новим явищем в Україні та достатньо суперечливим з огляду на його взаємозв'язок з бухгалтерським обліком. Тенденція до розгалуження бухгалтерського і податкового обліку остаточно закріпилась в 1997-1998 роках з прийняттям податкових Законів "Про оподаткування прибутку підприємств " та "Про податок на додану вартість".
Варто зазначити, що відношенню між бухгалтерським та податковим обліком приділяється значна увага у всіх країнах з ринковою економікою. Це пояснюється тим, що історично ці два обліки розвивалися в різних напрямках.

 
 

Цікаве

Загрузка...