WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота

Аудит розрахунків за податками і платежами - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
На тему:
Аудит розрахунків за податками і платежами
ЗМІСТ
Вступ....................................................................................................................3
І розділ. Аудит загальнодержавних податків,
зборів та платежів ....................................................................................................7
1.1 Аудит нарахування та сплати податку на додану вартість
та акцизного збору......................................................................................................7
1.2 Аудит нарахування та сплати податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин........................................................................12
1.3 Аудит нарахування та сплати комунального податку...........................14
1.4 Аудит утримань та сплати податку з доходів фізичних осіб………...15
II розділ. Документальне оформлення аудиторської перевірки……..17
2.1 Планування аудиту......................................................................................17
2.2 Програма аудиту..........................................................................................21
2.3 Договір на виконання аудиторських послуг............................................22
III розділ. Підсумкова документація аудиторської перевірки...............27
3.1 Узагальнення результатів аудиті і написання аудиторського
висновку………………………………………………………………………….27
3.2. Написання пропозицій…………………………………………….…..41
Висновки..........................................................................................................42
Список використаних джерел…………………........................................47
ВСТУП
В Україні з 1993 року функціонує підсистема незалежного фінансово-економічного контролю - аудит.
Перехід до нових економічних відносин в Україні, розвиток підприємств недержавної форми власності, роздержавлення та приватизація державного майна об'єктивно обумовили необхідність становлення і подальшого розвитку незалежного аудиту. Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні базуються на Законі України "Про аудиторську діяльність". Основне завдання цього Закону - створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника. Аудит виконує такі основні завдання:
- перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, повноти і відповідності обліку чинному законодавству та встановленим нормативам,
- надання аудиторських послуг у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.
Сфера діяльності незалежного аудиту - в основному позабюджетні підприємства, організації, установи, хоча в деяких випадках згідно зі статтею 25 Закону України "Про Рахункову палату " аудитори можуть залучатися до перевірок у бюджетній сфері.
Перехід до нових економічних відносин насамперед був обумовлений змінами у відносинах власності. В лютому 1991 року Верховна влада України ухвалила Закон України "Про власність", в якому суб'єктами права власності України визначені : народ України, громадяни, юридичні особи та держава. Закон надає реальні права індивідуальної власності широким верствам населення. Почали розвиватися підприємства недержавної форми власності, формуватися прошарок власників. Подальший стрімкий розвиток цього процесу був пов'язаний з роздержавленням та приватизацією державного майна. Всі процеси об'єктивно обумовили необхідність становлення і подальшого розвитку незалежного аудиту. Аудит в Україні почав активно розвиватися після виходу Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125-12.
Основне завдання цього закону - "створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника".
Основним базовим елементом системи незалежного фінансового контролю є сертифіковані аудитори, які на підставі ліцензії від свого імені чи імені аудиторської фірми здійснюють аудиторську діяльність.
Організаційне і методологічне керівництво аудиторської діяльності в Україні здійснює Аудиторська палата України (АПУ).
Аудиторська палата України є незалежним самостійним органом, головним завданням якого є :
- сприяння розвитку аудиту в державі,
- вирішення принципових питань аудиторської діяльності в Україні на єдиній методологічній основі,
- сертифікація ( визначення кваліфікаційної придатності ) аудиторів,
- ліцензування (дозвіл) на право займатися аудиторською діяльністю.
Аудиторська палата України діє відповідно до Статуту, має регіональні відділення, повноваження яких визначаються "Положенням про регіональні відділення".
Аудиторська палата України створюється шляхом делегування до її складу п'яти представників громадської організації аудиторів України організації аудиторів України, по одному представникові від Міністерства фінансів, Головної державної податкової адміністрації, Міністерства статистики, Національного банку, Міністерства юстиції та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій.
Крім цього, з метою захисту своїх інтересів аудитори України об'єднані у професійну громадську організацію - Спідку аудиторів України, яка діє на місцях через свої осередки за наявності у них не менше п'яти аудиторів.
Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" ст. 3 поняття "аудиторська діяльність " містить в собі організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок ( аудит ) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок ( аудиту) та пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економічно - правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.
Разом з цими видами послуг аудиторські підприємства в Україні проводять роботи з приватизації майна державних підприємств, комерціалізації торгівлі, акціонування підприємств, готують матеріали для розгляду справ клієнтів в арбітражних судах. Завдяки аудитові
здійснюються посередницькі контакти. Завдяки аудитові здійснюються посередницькі контакти.
У кінцевому підсумку аудит являє собою досить високу форму організації і реалізації економічних ідей.
Особливу увагу треба зосередити на понятті "аудит". Аудит - це незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...