WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з підзвітними особами - Курсова робота

Облік розрахунків з підзвітними особами - Курсова робота

своєчасно обробити багато різноманітної інформації. Таку велику кількість інформації своєчасно опрацювати одна людина самостійно не в змозі, таким чином для коректної роботи підприємства керівник змушений найняти велику кількість бухгалтерів, що неминуче призвело б до занадто великих витрат на оплату їх праці, тому я вважаю що в сучасних умовах використання комп'ютера стає необхідністю, оскільки використання відповідної бухгалтерської програми дозволяє своєчасно і швидко опрацювати величезну кількість різноманітної інформації без застосування надто великої кількості трудових ресурсів.
В комп'ютерному світі на даний момент активно розвивається Windows-технологія, яка активно проникає в область автоматизації бухгалтерського обліку, тому в даному розділі я розгляну комп'ютерну форму бухгалтерського обліку, орієнтовану на технологію Windows. В основі подачі матеріалу стала популярна комп'ютерна програма "1С: Бухгалтерія", яка за багато років її використання показала себе як багатогранна, зручна і ефективна бухгалтерська програма.
Розрахунки з підзвітними особами - фізичними особами ведеться, як правило, в готівковій формі через касу. Розглянемо декілька операцій по створенню дебіторської/кредиторської заборгованості в результаті розрахунків із працівниками організації в готівковій формі.
Операція 1.
15 червня 2007 р. в Отинійському СТ. Левицькою О.В. знято з Р/р 115 грн. для закупки розхідних матеріалів. Для виконання даної операції передбачено в режимі "Документы и расчеты" документ КАСА: прихідний касовий ордер".
Малюнок 1.
Заповнивши форму діалогу зображеного в малюнку 1 в натиснувши клавішу Enter ми тримаємо наступні записи в журналі операцій:
Операция 2.
Левицькому В.М. видано з каси 115 грн. для закупки розхідних матеріалів. Для виконання даної операції передбачено в режимі "Документы и расчеты" документ КАСА: Видатковий касовий ордер".
"Видатковий касовий ордер " Малюнок 2
Заповнив нивши форму діалогу зображеного на малюнку 1 і натиснувши клавішу Enter ми маємо видатковий касовий ордер.
В журналі операцій зроблено наступні проведення:
Дт 372 субконто Працівники/ Левицький В.М. Кт 301 на суму 115грн. при чому компютер видає аналітику по конкретному субконто, що дає можливість в будь-який момент побачити сальдо по розрахунках з даним працівником.
"Записи в журналі операцій по авансовому звіту " Малюнок З
Аналогічним чином програма дає можливість вводити авансові звіти (в журналі операцій такі проведення відображаються як показано на малюнку 3, акти прийомки-передачі цінностей заповнивши форму діалогового вікна, після чого робить, налагоджені проведення, результати яких може видавати в різних формах, таких наприклад як: "Оборотна сальдова відомість", "Оборотна сальдова відомість по рахунку", "Аналіз рахунку по датам", "Головна книга", велика кількість довільних звітів, може легко наладити сам користувач та багато інших необхідних в роботі довідок, реєстрів та звітів.
Отже вищезгадана програма дає можливість бухгалтеру швидко опрацювати необхідну інформацію, особливо важливою у вищезгаданій програмі є можливість індивідуального налагодження операцій, форм документів, рахунків і проведень для кожної організації, а керівнику прийняти єдине вірне рішення на основі отриманої інформації.
ВИСНОВОК
В даній роботі розглянуто різні приклади проведення операцій через підзвітних осіб, а також основні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами. Згадаємо, що основним завданням бухгалтера є: контролювати цільове використання підзвітних сум. З цією метою він встановлює строки подання авансових звітів, називає перелік документів, які працівник повинен пред'явити, і контролює правильність наданих документів на предмет їх юридичної сили. При чому необхідно враховувати постійні зміни в законодавстві, виконувати розрахунки вчасно і якісно, а також справно реєструвати операції у відповідних формах. Бухгалтер також повинен своєчасно і достатньо розгалужено подавати необхідну інформацію в тому числі пов'язану з розрахунками з підзвітними особами керівнику, для прийняття важливих управлінських рішень та іншим зацікавленим в даній інформації особам (які мають право на отримання цієї інформації і її використання).
Підзвітною особою в бухгалтерській практиці називається працівник, що отримав готівкові кошти підприємства, так як він зобов'язаний прозвітуватись про цільове використання грошових коштів, або повернути їх в касу підприємства (організації).
Суми, отримані підзвітною особою, називають авансовими сумами, а звіт працівника називають - авансовий звіт. Авансовим звітом буде вважатись документ, що підтверджує витрати працівника (так як до нього додаються підтверджуючі документи: чеки, білети, квитанції, закупівельні акти), обов'язковим реквізитом його є підпис керівника підприємства: "доцільність витрат підтверджую" і підпис, або "бухгалтерії оплатити" .Складає авансовий звіт підзвітна особа, вказує дату і підписується в ньому.
Службове відрядження - це поїздка працівника (підзвітної особи) за розпорядженням керівника підприємства на певний строк для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи.
Синтетичний облік по розрахунках з підзвітними особами ведеться на рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" приватними підприємствами і на рахунку 362 " Розрахунки з підзвітними особами" бюджетними установами. Сальдо субрахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо - в складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі зобов'язань балансу підприємства.
Операції з підзвітними особами відіграють важливу роль, так як через підзвітних осіб підприємство часто купує сировину, матеріали та інші необхідні для роботи підприємства речі, бере участь у виставках, ярмарках, укладенні угод та інших заходах потрібних для життєдіяльності підприємства, так як всі ці операції вимагають затрат іправильна їх оцінка відображається на вартості продукції, облік має вестись дуже точно з врахуванням останніх змін в законодавстві і з необхідними аналітичними розгалуженнями.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для студ. спеціальності "Облік і аудит" вищих навч. закл./За ред.Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 688с.
2. "Бізнес" додаток "Бухгалтерія" 13 листопада 2000р.//Назарбаева P. "Розрахунки з підзвітними особами.
3. Закон України від 22.05.97р. №283 "Про оподаткування прибутку підприємств".
4. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бух обліку: Підруч. - К.: КНЕУ, 2001. - 334с.
5. Лишиленко О.В. "Бухгалтерський облік". Підручник - Київ: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2006, -632 с.
6. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ. Затверджена Наказом Держказначейства України від 08.12.2000р. №125.
7. H.M. Ткаченко ''Бухгалтерський фінансовий оолік на підприємствах України"5-те видання, доповнене йперероблене)Київ "АСК"2000.
8. Постанова КМУ від 23.04.99р. №663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон"

 
 

Цікаве

Загрузка...