WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з підзвітними особами - Курсова робота

Облік розрахунків з підзвітними особами - Курсова робота


Бухгалтерський облік з підзвітними особами при отриманні грошових коштів з каси із поточного рахунка
№ з/п Зміст операції Дата Корекспонд.
рахунки Сума, грн.
Д-т К-т
1 Видані з каси готівкові грошові кошти підзвітній особі у національній валюті на службове відрядження. Відкрито субрахунок 3721 "Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті". За відсутності податкової заборгованості в підприємства готівка видається із залишку коштів в касі. 18.06.
2007 372 301 500,00
2 Видані з каси готівкові грошові кошти підзвітній особі у національній валюті на господарські потреби (придбання товару). Відкрито субрахунок 3723 "Розрахунки за витратами на господарські потреби" у підприємства відсутня заборгованість за податками, готівка видана із залишку виручки в касі. 18.06.
2007 372 301 1500,00
3 Отримані грошові кошти з поточного рахунку в банку для видачі підзвітній особі на господарські потреби 18.06.
2007 301 311 450,00
4 Видані готівкові кошти з каси підзвітній особі на господарські потреби 18.06.
2007 372 301 450,00
5 Видані готівкові грошові кошти підзвітній особі на госп. потреби за грошовим чеком з поточного рахунка в банку 21.06.
2007 372 311 582,00
6 Видані з каси готівкові грошові кошти підзвітній особі (1) для перерахування поштовим переказом підзвітній особі (2) що перебуває у відрядженні 22.06.
2007 372 301 1025,06
7 Перераховано готівкові грошові кошти, отримані підзвітною особою (1) підзвітній особі (2), що перебуває в службовому відрядженні, поштовим переказом з повідомленням про вручення через відділення "Укрпошта" 22.06.
2007 333 372 958,00
8 Отримані підзвітною особою (2), яка перебуває у відрядженні, з каси поштового відділення "Укрпошта" перераховані йому відрядні, про що свідчить отримане підприємством повідомлення "Укрпошти". 22.06.
2007 372 333 985,00
9 Віднесена на витрати вартість послуг "Укрпошта" з пересиланням готівки підзвітній особі 2 22.06.
2007 92 372 67,06
10 Перераховані готівкові грошові кошти підзвітній особі на господарські потреби гарантованим платіжним дорученням з поточного рахунка в банку. Як варіант, готівкові кошти можуть перераховуватися на витр. на відрядження 22.06.
2007 372 311
777,00
11 Отримані грошові кошти у валюті з валютного рахунка підприємства для видачі коштів у валюті відрядженому за межі України й оприбутковані в 25.06.
2007 302 312 1779,20
касу в доларах США (9320 доларів США за курсом 1$ - 5,56 грн.) 25.06.
2007 320$
12 Видані відрядженому з каси готівкові грошові кошти в іноземній валюті. Відкрито субрах. 3722 "Розрахунки з
підзвітними особами в іноземній валюті, доларах США" 25.06.
2007 3722 302 1779,20
320$
13 Витрати на службове відрядження підзвітної особи, метою якого було придбання товарів, віднесені на вартість придбаного товару без ПДВ. Відповідно до п.9 ПСБО 9, такі витрати включаються в собівартість запасів. 25.06.
2007 281 3721 403,00
14 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у витратах на відрядження 25.06.
2007 641 3721 45,00
15 Повернення невикористаних грошей підзвітною особою в касу підприємства 25.06.
2007 301 3721 52,00
16 У разі якщо підзвітна особа у встановлений термін не повернула гроші, сума заборгованості утримується з його заробітної плати 25.06.
2007 661 3721 52,00
17 Підзвітній особі відшкодована перевитрата грошей 25.06.
2007 3721 301 69,00
Варіант 3. Підзвітна особа після закінчення відрядженні залишок готівки
протягом 3-х днів не повернула в касу. За результатами перевірки
обслуговуючої установи банку таке порушення норм регулювання обороту
готівки було встановлене. На підприємство накладені штрафні санкції в
розмірі 25% від неповерненої у встановлені строки суми 52,00*0,25 = 13 грн.
Для відображення штрафних санкцій на рахунок 64 "Розрахунки за
податками і платежами" відкривається субрахунок 6422 "Розрахунки зі
сплати фінансових санкцій"
18 Нараховано штраф за несвоєчасне повернення готівки 26.06.
2007 948 6422 13,00
19 Перерахована з поточного рахунка підприємства в банку сума штрафу до бюджету 26.06.
2007 6422 311 13,00
Виданий підзвітній особі грошовий аванс з каси під звіт означає тільки збільшення дебіторської заборгованості підприємства, активи його при такій операції не збільшуються.
При оприбуткуванні матеріальних цінностей, придбаних за рахунок грошових коштів, виданих під звіт на адміністративно - господарські потреби, потрібно керуватися наявною правовою базою, стандартами бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і 16 Витрати".
У первісну вартість запасів, придбаних за плату, входять суми, сплачені постачальнику (продавцю) відповідно до договору.
Витрати на службове відрядження, безпосередньо пов'язане з придбанням цінностей, в нашому випадку запасів, відповідно до п.9 стандарту 9 "Запаси", входять до первинної вартості запасів як витрати на придбання вищезгаданих запасів і доведення їх до стану, в якому вони придбані для використання.
Витрати підзвітної особи на оплату службових відряджень і на придбання ТМЦ відповідно до п.7 стандарту 16 "Витрати " відображаються у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені. Моментом відображення витрат за розрахунками з підзвітною особою є подання підзвітною особою в бухгалтерію, звітного документа про витрачені грошові кошти - авансового звіту. Саме в цей момент відбувається збільшення активів або зменшення зобов'язань і формування первісної вартості запасів. При отриманні готівки з каси такого зменшення зобов'язань або збільшення активів не відбувається.
Таблиця З
Бухгалтерський облік з підзвітними особами при придбанні запасів і товарно-матеріальних цінностей.

з/п Зміст операції Дата Кореспонд. рахунки Сума,
грн.
Д-т К-т
Розглянемо варіанти списання на вартість придбаних запасів витрат на службове відрядження, безпосередньо пов'язане з їх купівлею. Таких варіантів може бути
три
Варіант 1. Вартість запасів відноситься вартість придбаних цінностей і повна
величина витрат на відрядження
1 Оприбутковані на склад отримані виробничі запаси від підзвітних осіб на основі авансового звіту №1 з придбання запасів, безПДВ 27.06.
2007 201 3723 1000,0
2 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 27.06.
2007 641 3723 200,00
3 Списані витрати на відрядження на вартість запасів на підставі авансового звіту №2 за витратами на відрядження 27.06.
2007 201 3721 175,00
4 Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ у витратах на відрядження 27.06.
2007 641 3721 15,00
Варіант 2. Керівником прийнято рішення віднести на вартість запасів частину вартості витрат на відрядження, яка дорівнює 100,00 грн. частину вартості, що залишилася, віднести на витрати підприємства зі збуту
5 Списана частина витрат на відрядження на вартість запасів на підставі авансового звіту №2, віднесена на вартість придбаних запасів 27.06.
2007 201 3721 90,00
6 Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ у витрати на

 
 

Цікаве

Загрузка...