WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер (вступ до фаху) - Реферат

Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер (вступ до фаху) - Реферат

всіх залишків господарських засобів і порівняння з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація - це спосіб бухгалтерського обліку майна, коштів підприємства, що забезпечує відповідність облікових даних їх фактичній наявності.
Рахунки (бухгалтерські) - призначені для обліку наявності і руху господарських засобів, коштів та їх джерел.
Подвійний запис. Уперше сутність подвійного запису було розкрито й логічно обґрунтовано в праці італійського математика Луки Пачолі, надрукованій 1494 р. під назвою "Трактат про рахунки і записи". Звідси поняття "подвійна італійська бухгалтерія". Пачолі називають батьком системи подвійної бухгалтерії. Першу друковану працю з бухгалтерії було невдовзі видано іншими мовами, тож вона породила чимало наслідувачів у Німеччині, Франції, Англії. Одну з таких робіт було перекладено російською мовою за правління Петра Першого.
Система подвійного запису, вихідні позиції якої було викладено Пачолі, витримала іспит часом і ось уже понад 500 років використовується (в тих чи інших варіантах) всюди, де необхідний систематичний облік господарської діяльності.
Подвійний запис - це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.
Визначення предмета бухгалтерського обліку чи не найбільше зазнало змін і різних підходів [14, с 14]. Деякі науковців, зокрема М. Кужельний, А. Кузьмінський, Л. Сук та ін., ототожнюють предмет і об'єкт бухгалтерського обліку. Однак методологією наукових досліджень прийнято об'єктом пізнання називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, а предметом пізнання - досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта, як зазначає М. Білуха [15, с 35]. Розвиток бухгалтерської науки привів до більш чіткого визначення її предмета, яке відповідає такому підхо-ду. Г. Кірейцев вважає, що з поняттям предмета бухгалтерського обліку пов'язана його мета, а з поняттям об'єктів - завдання [14, с 15]. В. Швець зазначає, що об'єкт і предмет як основні наукові категорії пов'язані як поняття, явище та його властивість чи ознака.
Виходячи з цього можна дійти висновку, що у визначенні предмета бухгалтерського обліку науковці ще повинні дійти єдиної думки, проте таке визначення повинно виходити з того, що предмет і об'єкт науки не р, поняттями абсолютно тотожними.
Предмет бухгалтерського обліку
Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони багатогранного процесу розширеного відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють рух господарських засобів, а також джерел їх утворення. Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення - тобто виробництво, розподіл, обіг та споживання. Так, на цукровому заводі предметом бухгалтерського обліку є процес виробництва, реалізації цукру тощо; на машинобудівельному підприємстві - процес виробництва машин, обладнання тощо та їх відтворення.
Що стосується визначення об'єктів обліку то думка науковців більш одностайна. Об'єктами бухгалтерського обліку більшість авторів вважають господарські засоби підприємства - активи (оборотні й необоротні), джерела утворення господарських засобів (власні й залучені) - власний капітал і зобов'язання, господарські процеси.
Об'єкти бухгалтерського обліку.
Об'єктами бухгалтерського обліку підприємства є господарські засоби й джерела господарських засобів.
Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку в Україні господарські засоби підприємства групують за трьома ознаками:
1. Необоротні активи.
2. Оборотні активи.
3. Витрати майбутніх періодів.
До складу об'єктів бухгалтерського обліку відносяться:
o активи (господарські засоби);
o власний капітал і зобов'язання (джерела утворення господарських засобів);
o господарські процеси;
o витрати;
o доходи;
o фінансові результати.
При цьому буде враховано всі складові фінансових звітів і всі об'єкти, які дійсно є об'єктом вивчення й визначення в бухгалтерському обліку, а завдяки господарським процесам самі об'єкти і господарська діяльність підприємства будуть розглядатися та відображуватися в динаміці.
Насправді розрахункові операції є важливою складовою бухгалтерського обліку, а для їх ведення в бухгалтеріях нерідко формують окремі підрозділи, для їх відображення існують окремі регістри бухгалтерського обліку. Тобто розрахунки є об'єктом бухгалтерського обліку, проте їх зазвичай не визначають окремо як один із об'єктів, щоб уникнути перетину множин об'єктів, оскільки розрахунки безпосередньо пов'язані з уже існуючими об'єктами.
6. Перший тиждень навчального року пройшов дуже цікаво, під назвою "Вступ до фаху". Цікавий, тому що весь тиждень нам розповідали про самі основні ази обраної спеціальності, ходили на екскурсію в банк, різні підприємства де нас ознайомлювали з роботою бухгалтера.
Я дізналася, що з дипломом бухгалтера, можна працювати в банку не лише на посаді бухгалтера, а ще на декількох інших, тому що бухгалтер це універсальна спеціальність, яка містить у собі знання економічних дисциплін, як економіста, фінансиста, банкіра. Дізналася, що професія бухгалтера є дуже відповідальною і серйозною.
Після проведеного навчального тижня я стала по-іншому дивитись на обрану спеціальність. Вступ до фаху дав змогу подивитись на справжню роботу бухгалтера, яка заключається в правильному та грамотному веденні бухгалтерії.
ВИСНОВОК
Написаним рефератом я розкрила тему та суть реферату, дала обґрунтовані відповіді на пункти плану. А ще крім розкриття теми я дізналася багато цікавого про обрану професію її головне завдання. Метод виконання роботи, принципи та об'єкти.
Саме вступ до фаху дав мені можливість побачити по-іншому на обрану професію. Змінив моє бачення спеціальності. Я стала більш серйозніше задумуватися над подальшим життям, ставити перед собою мету і безупинно іти до неї.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова. - М, 2003. - 496 с.
2. Хендриксен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова. - М.,2000. - 576 с.
3. Сопко В.В., Сопко О.В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови. -К., 2002. - 231 с
4. Валуев Б.И. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие. -- Одесса, 2002. - 272 с.
5. Український радянський енциклопедичний словник: У 3-х т. - Т. 2. - К., 1987.
6. Бриттон Э., Ватерстон К. Вводный курс по бухгалтерскому учету, аудиту и анализу / Пер. с англ. И.А. Смирновой; Под ред. проф. Я.В. Соколова. -М., 1998. - 328 с.
7. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2001. - 334 с.
8. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова. - М., 1996. - 624 с.
9. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учеіа М., 2003. - 640 с.
10. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. -К., 2000.-485 с.
11. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку Підручник. - К., 2006. - 525с.
12. Кузьміпськті A.M., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 1999. - 288 с.
13. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основ? фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. -К., 1999. -943 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...