WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер (вступ до фаху) - Реферат

Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер (вступ до фаху) - Реферат

помилок і зміни у фінансових звітах", схваленим Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.
Помилки, породжувані неуважним ставленням працівників бухгалтерського обліку до своїх обов'язків, призводять до заплутування облікових даних, а це створює можливість для зловживань та крадіжок власності підприємства.
П'ята вимога - порівнювання звітних даних останнього періоду з даними за минулі звітні періоди, планами, прогнозами, даними бізнес-планів підприємства. При цьому необхідна єдина оцінка об'єктів, єдність показників за об'єктами обліку та фінансової звітності тощо.
3. У Коломийському економіко-правовому коледжу, де на даний час я навчаюся, викладається багато інтересних дисциплін, але так як я вчуся на бухгалтера, то для мене є важливими дуже багато дисциплін, які вивчаючи допоможуть моєму формуванні як людини так і спеціаліста. Отже, це такі предмети:
Політекономія
Макроекономіка
Мікроекономіка
Фінанси
Політологія
РПС
Кожен з цих предметів відіграє важливу роль у пізнанні обраної спеціальності, допоможе моєму формуванні як фахівця, і людини. Однозначно, кожен з них дасть необхідні знання, важливу інформацію, та застосування їх на практиці.
Отже, політекономія - це сфера розумової діяльності людини, функція якої є пізнання та систематизація об'єктивних знань про закони і принципи розвитку реальної економічної дійсності. Предметом політекономії є економічні відносини людей, в їх єдності та взаємодії з продуктивними силами та політичними ідеологічними та соціальними інститутами суспільства.
Тоді як політекономія вивчає закони функціонування розвитку економічних систем, то макроекономіка - це наука, яка досліджує умови чинників, та результати функціонування національної економіки як єдиного цілого, вона вивчає причини циклічних коливань і взаємозв'язок динаміки, обсягів виробництва рівня інфляції та безробіття.
Також я повинна знати про предмет - фінанси. Фінанси - це сукупність грошових відносин організованих державою в процесі яких здійснюється формування і використання загальнодержавних коштів, для здійснення економічних, політичних та соціальних завдань.
Розміщення продуктивних сил - динамічний стан, що характеризує поділ продуктивних сил на території згідно з природними, соціальними та економічними умовами окремих регіонів.
Отже, теоретичні та практичні знання цих та багато інших предметів, стануть фундаментальною основною у становленні мною перш за все людиною та освіченим спеціалістом.
4. Після закінчення коледжу, я як освічена людина буду продовжувати навчання, але скоріш всього на заочній формі навчання тому, що після закінчення коледжу я влаштуюся на роботу. Як я вже писала у першому питанні, мій батько є директором комунального підприємства "Маєток Святого Миколая" засноване на власності відповідної територіальної громади. Мій батько зіткнувся з проблемою, більшості підприємців, директорів та інших посадових осіб, такою як: влаштування на роботу професійного й відповідального бухгалтера, зі знання персонального комп'ютера. Хоча на сьогоднішній день дуже багато навчальних закладів випускають хороших спеціалістів, але чомусь коли потрібно, їх так важко знайти. Тому після закінчення коледжу, якщо все буде добре, я буду мати роботу. Якщо ж щось зміниться то завжди буде потрібний хороший спеціаліст після закінчення коледжу я планую ним стати.
5. Перехід України до ринкових відносин привів до відповідної зміни концепції бухгалтерського обліку, понять і принципів обліку. Одночасно бухгалтерський облік як наука перебуває на стадії розвитку, і визначення не тільки нової концепції та методології обліку, а й теоретичних загал його побудови.
Бухгалтерський облік як будь-яка наука має визначену мету, завдання, принципи, предмет, об'єкт, методи дослідження методологію та інформаційну базу.
Принцип (від лат. principatus - першість, верховенство) - вихідне положення будь якого вчення, теорії, науки тощо [5, т. 2, с 236]. Існують різні підходи до тлумачення поняття "принцип" - його визначають як закон, аксіому, постулат (Міжнародний словник або як закон, правило, що основою поведінки, діяльності (оксфордський словник).
Принципи бухгалтерського обліку досліджуванні багато вітчизняних та російських авторів, зокрема Б. Валуев, С. Голов, Г. Кірейцев, М. Кужельний, А. Кузьмінський, В. Сопко, Н. Ткаченко. Багато хто з них вважають, що визначені у Законі принципи бухгалтерського обліку не зовсім відповідають цьому поняттю, а деякі автори пропонують власний набір принципів. Зокрема М. Кужельний пропонує визначати принципи повсюдності, всезагальності, регламентованості, цілеспрямованості [7, с 24-26]; Б. Валуєв до принципів управлінського обліку відносить принципі підпорядкованості логіці організаційної структурі: підприємства, адекватності бухгалтерських інформаційних моделей складу об'єктів обліку, ущільнення інформації (з підвищенням рівня управління) [4. с. 25-27]; В. Сопко поряд з іншими прин-ципами пропонує принципи доказовості, індивідуалізації та персоніфікації, рахунку [3, с 54-55] М. Кутер, О. Петру к пропонують надати статус принципів елементам методу бухгалтерського обліку. Поділяючи думку про те, що потрібно окремо визначати якісні характеристики фінансовий звітів, а перелік принципів уточнювати, вважаємо за необхідне передусім виходити із принципів, визначених у законодавстві, з подальшим їх уточненням.
З розвитком науки розвиваються і уточнюються її принципи. Л.Бернстайн, зокрема, зазначав, що принципи бухгалтерського обліку перебувають у процесі розробки і зазнають постійних нововведень, модифікації та змін і що зміни здійснюються "згідно з розвитком і потребами ділових кіл суспільства" [8, с 47].
М. Білуха зазначає, що принципи "на відміну від законів об'єктивно у природі не існують. Принципи можуть виступати у формі постулатів, тобто попередніх принципів..." [10, с 15-16]. Про це йдеться також у книзі Е. Хендриксена і М. Ван Бреди: "не досягнуто згоди, як принципи співвідносяться з постулатами" [2, с 75], в бухгалтерському обліку "загальні положення часто іменують постулатами, відштовхуючись від них, теоретики сподіваються вивести бухгалтерські принципи" [2, с 20]. С. Гілман розмежовував правила, які можуть бути створені, і "принципи", які створити не можна [2, с 67] .
Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів і ' прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Він складається з ряду елементів, головні з яких:
1) документація;
2) інвентаризація;
3) рахунки;
4) подвійний запис;
5) оцінка;
6) калькуляція;
7) баланс;
8) звітність.
Практичне використання кожного з них обумовлене відповідними положеннями, інструкціями, вказівками, розробленими і затвердженими державними органами.
Зупинимося на їхній характеристиці.
Документація являє собою відображення господарських операцій у визначених носіях інформації - на паперових бланках або технічних носіях (магнітних стрічках, магнітних дисках, перфострічках, дискетах); це письмове свідчення про здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку.
Інвентаризація - це спосіб перевірки в натурі наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру й оцінки

 
 

Цікаве

Загрузка...