WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер (вступ до фаху) - Реферат

Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер (вступ до фаху) - Реферат


РЕФЕРАТ
"Вступ до фаху"
на тему:
Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер
ПЛАН
Вступ
1. Моя особиста думка про проходження практики.
2. Чим обумовлено ваш вибір спеціальності.
3. Яким дисциплінам, що вивчаються в коледжі ви віддаєте перевагу для свого формування як спеціаліста та громадянина, для формування особистості.
4. Що ви знаєте про свою. майбутню спеціальність.
5. Які якості по-вашому повинен мати сучасний спеціаліст.
6. Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу.
Висновок.
ВСТУП
Будь-яка діяльність потребує використання засобів праці, тому суб'єкт господарювання без основних засобів - явище рідкісне, майже екзотичне. Абсолютна більшість підприємств і багато приватних підприємців вважають за краще мати власні основні засоби. При цьому одні задовольняються необхідним, мінімумом, інші прагнуть, постійно поповнювати та обновляти їх склад. Виробничі та офісні будівлі, престижні автомобілі, сучасне виробниче обладнання - свідчення успішності підприємства/предмет гордості його власників і... невичерпне джерело бухгалтерсько-податкових запитань. Втім, склад основних засобів є лише одним із багатьох факторів, що впливають на облік.
Нині аудит є невід'ємною частиною фінансового життя країни. Це своєрідний інструмент фінансового контролю шляхом проведення неза-лежної перевірки бухгалтерської та фінансової звітності.
Механізм проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ визначено Порядком № 1777. Правові основи проведення державного аудиту було закріплено Законом України від 15.12.2005 p. № 3202-IV, яким внесено поправки до ст.363 ПСУ, зокрема, додано пункти щодо державного аудиту.
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використання ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків перед державою.
Стаття 363 ГКУ (витяг)
3. Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
4. Державний фінансовий аудит здійснюється рахунковою палатою та органами державної контрольно-ревізійної служби відповідно до законів.
5. Аудит та державний фінансовий аудит можуть проводитися за ініціативою, суб'єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов'язковий аудит).
Аналогічні зміни внесено й до Закону № 2939. Сама ідея проведення органами контрольно-ревізійної служби замість ревізій аудиту на підставі аналізу та моніторингу, попереднього вивчення діяльності бюджетних установ, безумовно, прогресивна. Функції такого аудиту є ширшими та кориснішими для бюджетної установи і включають:
? дослідження системи внутрішнього фінансового контролю, зокрема якості його організації;
? підготовку керівництву бюджетної установи пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень за результатами проведення моніторингу її фінансової звітності або перевірки;
? відстеження усунення керівництвом бюджетної установи недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу її фінансової звітності або перевірки;
? надання висновку про рівень достовірності фінансової звітності бюджетної установи, ступінь дотримання її посадовими особами законодавства з фінансових питань та повноту врахування пропозицій, внесених під час проведення фінансово-господарського аудиту.
Отже, державний аудит, на відміну від інспектування (ревізії), має не стільки контрольні та фіскальні функції, скільки функції аналізу й обо-в'язкових рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку, порядку використання бюджетних коштів.
1. Господарська діяльність кожного виробничо-комерційного підприємств базується на найбільш раціональному використанні матеріальних і грошових ресурсів, а також робочого часу у процесі виробництва.
Головне завдання кожного підприємства - випуск продукції, торгівля товарами високої якості з найменшими витратами. Тому основним завданням бухгалтерського обліку є: виявлення обсягу випущеної з виробництва продукції, придбаних товарів, їх реалізації, придбаних товарів, аналіз і контроль за собівартістю виробленої продукції та її зниженням, визначення кінцевих результатів діяльності підприємства.
На даний час я є студенткою нашого коледжу і пишаюся цим. Після закінчення школи переді мною, як і перед кожною людиною постає зробити дуже важливий вибір в цілому житті: яку спеціальність обрати? Куди поступити? Чи взагалі потрібна мені спеціальність, мені і так дуже добре. Але так як я живу у ХХІ ст. і являюся тією людиною яка задумується над своїм подальшим життям, яка бажає являється гідною і чесною дитиною своїх батьків. Після тривалого роздумування і зустрічами з консультантами, як вирішила стати бухгалтером. Але чому саме бухгалтер? Бухгалтер, тому що це більш універсальніша спеціальність ніж фінансист, банкір, економіст, менеджмент. А оскільки мій батько є директором комунального підприємства "Маєток Святого Миколая", і так як йому дуже важко знайти хорошого і відповідального бухгалтера, я вибрала дану спеціальність, а ще мені вона дуже подобається і я після закінчення коледжу буду мати вільну вакансію на посаду бухгалтера, а там подивимось може ще й головного. Коли звичайно наберусь досвіду. Але перш за все буду до учуватись для здобуття вищої освіти.
2. На мою думку професія бухгалтера є дуже відповідальною, тому я вважаю, що сучасний бухгалтер повинне дотримуватись таких вимог.
Перша вимога - раціональність та економічність побудови бухгалтерського обліку. "Раціонально організований і добре поставлений облік - v основа правильного ведення господарства. Для виконання вимог бухгалтерського обліку облікові 1 працівники мають бути добре обізнані у своїй справі, набуваючи для цього необхідні теоретичні та практичні знання й постійно підвищуючи кваліфікацію.
Облікові працівники мають бути вимогливими до себе, до якості своєї роботи, постійно здійснювати самоконтроль, перевіряти свою роботу. Без цього не можливо додержуватися вимог своєчасності, точності та ясності обліку, вимог виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів та впровадження національних стандартів.
Друга вимога - ясність і зрозумілість обліку.
Третя вимога - простота, чіткість, точність і повнота поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю; наданнякористувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період (згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" № 87 від 31 березня 1999 p.).
Четверта вимога - дійовість і достовірність поточних і звітних даних згідно з Положенням (стандартом) "Виправлення

 
 

Цікаве

Загрузка...