WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

доцільності та ефективності їх витрачання. Ефективність використання включає в себе всі операції, починаючи від надходження матеріалів на підприємство до відпуску їх у виробництво.
Отже, основними завданнями ревізії і контролю операцій з матеріальними цінностями є перевірка:
" стану складського господарства і умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей;
" законності здійснених операцій по оприбуткуванню і використанню матеріальних цінностей;
" стану інвентаризаційної роботи на підприємстві;
" стану обліку на складах і в бухгалтерії;
" своєчасності й правильності розрахунків з постачальниками;
" обґрунтованості оцінки матеріальних ресурсів і реальності балансових залишків.
Для виконання вказаних завдань у процесі контролю слід використовувати наступні джерела інформації:
" плани матеріально-технічного постачання, договори з постачальниками, рахунки-фактури, товаротранспортні накладні;
" первинні документи на оформлення приймання та відпуску матеріальних цінностей (М-1, М-2, М-3, М-4, М-7, М-8, М-9, М-10, М-11, тощо);
" виробничі звіти про використання матеріальних цінностей;
" облікові реєстри (журнали 3; 5; 5А; відомість3.3, картки складського обліку);
" матеріали інвентаризацій та попередніх ревізій;
" головна книга та звітні баланси (дані по рахунку № 20, 21);
" нормативно-довідкова інформація.
Найтиповішими порушеннями при здійсненні операцій з матеріальними цінностями є такі:
" незадовільна організація складського господарства й зберігання цінностей;
" невиконання завдань із заготівлі матеріалів;
" придбання непотрібних матеріалів на складі цінностей, що псуються;
" збільшення собівартості заготовлених матеріалів;
" порушення правил приймання вантажів, неправильне визначення і оформлення недостач;
" необґрунтовані претензії до постачальників;
" нераціональне витрачання матеріалів на виробництві, порушення норм лімітів їх відпуску.
" відпускання дефіцитних товарів як лишків на сторону;
" порушення порядку проведення інвентаризації;
" нестачі, лишки, привласнення матеріальних цінностей;
" заміна нових предметів старими;
" відпускання цінностей по занижених цінах;
" незадовільна постановка бухгалтерського обліку.
Отже, завданням контролю операцій з матеріальними цінностями є усунення всіх негативних явищ у роботі підприємств, що дасть змогу забезпечити збереження матеріальних цінностей і раціональне їх використання.
№ _16___ Перевірка дотримання умов збереження матеріальних ресурсів.
Контроль за збереженням матеріальних цінностей розпочинається з перевірки умов, які його забезпечують. До таких умов належать:
o правильний підбір і розстановка кадрів;
o організація і стан складського господарства;
o організація пропускної системи;
o стан обліку та внутрішньогосподарського контролю за наявністю матеріальних цінностей.
У процесі ревізії перевіряються укомплектованість складу матеріально-відповідальних осіб (за освітою, кваліфікацією, стажем роботи) і їх раціональна розстановка. Слід перевірити :
o чи не притягувались матеріально-відповідальні особи до кримінальної відповідальності;
o чи укладені з ним письмові договори і де вони зберігаються;
o чи погоджені з головним бухгалтером їх приймання, переміщення і звільнення.
При прийманні на роботу, пов'язану з матеріальною відповідальністю, в обов'язковому порядку укладається договір про матеріальну відповідальність. Крім того, ревізором встановлюється своєчасність передачі матеріальних цінностей при зміні матеріально-відповідальних осіб і відображення результатів у бухгалтерському обліку. Ревізіями виявлялись такі факти, коли довший час від матеріально-відповідальних осіб не було отримано зобов'язань про матеріальну відповідальність, особливо такі випадки зустрічались при заміщенні працівників (на час відпустки чи хвороби основного працівника).
При контролі організації та стану складського господарства перевіряють:
o чи придатні складські приміщення для зберігання матеріальних цінностей;
o чи оснащені вони стелажами, сейфами, металічними шафами і іншими приспосібленнями;
o чи забезпечені склади справними ваговимірювальними приладами, мірною тарою і підйомними механізмами;
o чи є на стелажах ярлики з в казанням назви матеріальних цінностей, розміру, сорту, одиниць виміру, норми запасу;
o чи забезпечені склади охороною, протипожежним обладнанням;
o чи оснащені склади сигналізацією, металевими решітками на вікнах, справними замками на дверях.
Під час ревізії необхідно встановити чи повністю задовольняють потреби підприємства наявні складські приміщення, чи немає фактів зберігання матеріальних цінностей під відкритим небом. Необхідно з'ясувати чи не було фактів псування матеріалів через порушення правил їх зберігання і чи відшкодовані нанесені збитки з винних осіб.
Важливе значення в запобіганні розкрадань матеріальних цінностей має правильна організація пропускної системи при ввозі їх на територію підприємства і вивозі з підприємства. Перевірці підлягають книги реєстрації перепусток, журнали зважування вантажів на автомобільних вагах, інформація охоронників про вивіз і винос з території підприємства матеріальних цінностей без документального оформлення, накази про прийняті заходи щодо усунення виявлених порушень тощо.
Одночасно перевіряють організацію складського обліку та внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, для того щоб встановити:
o своєчасність оформлення приймання і відпуску матеріалів;
o повноту оприбуткування матеріалів;
o правильність і своєчасність записів в карточки складського обліку (Ф.М-12);
o наявність в документах підписів, які мають право розпорядження на видачу та одержання матеріальних цінностей;
o дотримання встановленого порядку видачі довіреностей;
o своєчасність проведення на підприємстві інвентаризації матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів.
№ __17__ Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення в обліку її результатів.
Перевірка збереження виробничих запасів починається з інвентаризації. Прибувши на підприємство, ревізійна група відразу приступає до інвентаризації виробничих запасів на складах.
Головною метою інвентаризації є визначення фактичної наявності та стану майна об'єкта інвентаризації.
До складу інвентаризаційної комісії повинні входити головний бухгалтер і МВО. До початку перевірки фактичної

 
 

Цікаве

Загрузка...