WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Обов'язковість проведення аудиту визначається наступними законодавчими актами:
Законом України "Про підприємства", "Про банкрутство", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", "Про довірчі товариства", "Про банки та банківську діяльність", "Про страхування", "Про режим іноземного інвестування".
Як обов'язковий так і добровільний аудит проводиться тільки після укладання договору та його проведення. Аудиту не підлягають бюджетні установи, фермерські і с/г товариства. На відміну від зарубіжного досвіду в Україні практикується вибір замовником аудитора або фірми. Добровільний аудит не регламентується законодавчими актами України, це аудит на замовлення клієнта, однак під час його проведення аудитор повинен дотримуватись національних нормативів аудиту (ННА) та Кодексу професійної етики аудиторів України. Добровільний аудит полягає не тільки в перевірці фінансової і іншої інформації, але в переважній більшості це надання аудиторських послуг.
За формою проведення аудит поділяється на:- індивідуальний;- колективний.
Індивідуальний аудит проводиться аудитором, який занесений до реєстру осіб , що мають право займатись аудитом , пройшов державну реєстрацію та має сертифікат.
Колективний аудит - це аудит, який проводиться аудиторською фірмою.
Аудиторська фірма створюється при умові, коли в ній працює хоча б один сертифікований аудитор, аналогічно індивідуальна аудиторська фірма функціонує після реєстрації в державних установах та в Аудиторській палаті, крім того наступною умовою створення є те, що розмір учасників, що не є аудиторами не може перевищувати 30% статутного капіталу. Керівником аудиторської фірми може бути лише сертифікований аудитор.
За організаційною формою аудит поділяється на: - зовнішній;- внутрішній.
Зовнішній - виконують фірми (аудитори ) за договорами з замовниками. Замовник у листі пропонує фірмі (аудитору) мету завдання та масштаб аудиту. Зовнішній проводиться тільки незалежними особами і аудитор має право його проводити, якщо відсутній тиск на аудитора з будь-якого боку. Якщо принцип незалежності порушений аудитор не має права проводити перевірку та формулювати свою думку.
Внутрішній аудит - проводиться власником залежно від потреб управління, основними завданнями якого є : контроль за активами; відповідність діючого контролю політиці підприємства; оцінка ринків збуту і ціни; необхідність і ефективність придбання ноу-хау; правомірність укладання договорів. Внутрішній аудитор в своїх діях залежить від керівника підприємства у зв'язку з цим дія незалежності дещо послаблюється.
№ _12__ Аудиторський висновок: зміст, структура і види
В законодавстві зазначено, що аудитор оформляє результати своєї перевірки аудиторським звітом і аудиторським висновком. Форма аудиторського звіту може бути довільною. Аудиторський звіт не є аудиторським документом, він призначений виключно для замовника і може бути оформлений і оприлюднений лише з його дозволу. Аудиторський висновок призначений для широкого кола користувачів, його робота залежить від того, що річний бухгалтерський звіт підприємства записується як в цілому, так і в окремих деталях.Отже аудиторський звіт - це за обсягом розширений документ, а аудиторський висновок - за обсягом короткий і стислий.
Аудиторський висновок має містити такі основні елементи:
1. заголовок, повну назву суб'єкта, який перевіряється;
2. абзац, а якому йдеться про те, кому адресується аудиторський висновок;
3. вступний абзац (склад звітності, перевіреної аудитором; період і час перевірки; визначення меж відповідальності керівництва підприємства і аудиторів).
4. масштаб перевірки (розкривається зміст проведених аудиторських робіт);
5. розділ, який висвітлює думку аудитора про перевірку звітності;
6. дата складання;
7. адреса аудиторської фірми.
8. підпис.
У заголовку аудиторського висновку повинен бути запис про те, що аудит проводив незалежний аудитор. Слід також зазначити назву фірми або прізвище аудитора, номер ліцензії.
У аудиторському висновку має чітко бути визначено, кому він адресується - правлінню, засновникам, акціонерам, установам, організаціям.
Думка висновку має бути викладена чітко і однозначно. Висновок може бути безумовно позитивним, умовно позитивним, негативним.
Аудиторські висновки можуть бути складені наступних видів:
- безумовно позитивний,
- умовно позитивний,
- негативний..
Аудитор може відмовитись від надання аудиторського висновку.
Безумовно позитивний висновок складають у разі коли на думку аудитора дотримані такі умови:
- аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для проведення аудиту;
- надана інформація є достатня для відображення реального стану суб'єкта перевірки;
- є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повноти змісту інформації;
- фінансові документи складено згідно з прийнятою суб'єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим законодавчим і нормативним вимогам;
- звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять протиріч;
- форма звітності відповідає затвердженій в установленому порядку формі.
Безумовно позитивний висновок має містити однозначне і чітко висловлене схвалення аудитором стану обліку та звітності суб'єкта перевірки.
В безумовно позитивному висновку використовуються вислови: відповідає вимогам, належно, дає достовірне і дійсне уявлення, відповідає.
Аудитор не може видати безумовно позитивний висновок за таких обставин:
- непевність (не може аудитор сформулювати думку),
o незгода (аудитор сформулював думку, але вона суперечить даним перевірки фінансової документації).
Наявність не фундаментальної невпевненості або незгоди є підставою для формування умовно позитивного висновку, а фундаментальної незгоди - для видання негативного висновку.
Наявність фундаментальної невпевненості є підставою для відмови від видання висновку.
№ 13 Завдання, послідовність, джерела ревізії виробничих підприємств
Роль промисловихвиробничих підприємств у забезпеченні товар-ною масою дедалі посилюється, що вимагає перегляду питань матеріально-технічного забезпечення їх діяльності. Звідси випливає вирішальна роль глибокої перевірки виробничої діяльності підприємства.
На промислових підприємствах державної і комунальної форм власності перевіряються дотримання чинних нормативних актів, цільового і ефективного використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України, фінансові можливості до їх повернення, достовірність звітності та належний стан бухгалтерського обліку.
Крім того, на підприємстві перевіряються правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форм власності шляхом приватизації, законності проведення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти

 
 

Цікаве

Загрузка...