WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

відповідність документу встановленій діючій типовій формі.
Логічна перевірка дозволяє визначити об'єктивну можливість і доцільність у використанні грошових засобів і матеріальних ресурсів, реальні взаємозв'язки між окремими господарськими організаціями. Якість логічної перевірки обумовлена кваліфікацією ревізора, знанням необхідних нормативних документів, вмінням аналізувати взаємозв'язок з різними господарськими організаціями.
Арифметична перевірка використовується для визначення в документах правильності підрахунку і виявлення скритих за неправильними арифметичними діями зловживань. В результаті комплексного використання формальної, логічної і арифметичної перевірки, документи поділяються на доброякісні і недоброякісні. Перевірки документів здійснюються хронологічним і систематизованим порядком.
Зустрічна перевірка - це порівняння різних документів або декількох примірників одного документа, що знаходиться у підрозділах ревізованого підприємства і інших підприємствах. Цей прийом використовується тоді, коли після попередньої перевірки по формальних ознаках виникають які-небудь сумніви або неясності.
Метод взаємного контролю здійснюється аналогічно зустрічній перевірці документів але при цьому досліджуються різні документи, що знаходяться на підприємстві, шляхом співставлення реквізитів, що в них повторюються.
Перевірка правильності відображення господарських операцій здійснюється на основі первинних документів і облікових регістрів. Ревізори повинні детально перевірити правильність кореспонденції балансових рахунків. Так в ряді випадків зловживання які здійснюються при участі облікових працівників, приховується шляхом неправильно складених проводок.
Документальний контроль можна здійснити через деякий час після здійснення господарської операції, тому він є важливим джерелом інформації про стан виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства і знаходить широке використання у практиці контрольно-ревізійних органів.
№ _10__ Принципові відмінності та взаємозв'язок ревізії і аудиту
За нормативом № 3 "Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності" метою аудиту фінансової звітності є висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів. Зусилля аудитора направлені на зменшення ризику користувачів публічної звітності - з іншої.
Мета ревізії зводиться до виявлення незаконних та економічно недоцільних господарських операцій та притягнення до відповідальності винних осіб. Ревізія і аудит відрізняються за метою і завданням, які ставляться ними.
Основне завдання аудиту - підтвердження перевіреної інформації. Крім основного завдання, аудитор виконує функціональні задачі:
" коригування
" оперативного контролю
" стратегічні.
Завдання ревізії - виявити незаконні та недоцільні операції, вжити заходів щодо відшкодування завданої шкоди, вирішити питання притягнення до відповідальності винних осіб, попередження появи протизаконних дій зі сторони персоналу організації, що перевіряється.
За характером відносин аудит є підприємницькою діяльністю, а ревізія - виконавчою. За правовим регулюванням відносини між аудитором та клієнтом регулюються цивільним правом: на підставі господарського договору клієнт самостійно обирає аудитора. Відносини між ревізором і клієнтом здійснюються на підставі інструкцій та наказів вищестоящої організації чи державних органів, клієнт не вибирає ревізора - його призначають.
Послуги аудиту оплачує клієнт, включаючи витрати на оплату аудиторських послуг до валових витрат у податковому обліку та до адміністративних в бухгалтерському. Оплату ревізії проводить вищестояща або державна організація:
" витрати здійснює за рахунок відрахувань на її утримання
" за рахунок бюджету.
Аналізуючи відмінності між аудитом і ревізією, доцільно загострити увагу на оформленні результатів та відповідальності аудитора і ревізора.
Ревізор фіксує в акті всі виявлені недоліки, включаючи помилки, зловживання, вказує норми яких нормативних документів порушені, підраховує суму заподіяної шкоди, вживає заходів щодо виявлення винних осіб та відшкодування. Ревізор несе відповідальність за достовірність інформації, відображеної в акті порушень, якщо порушень не виявлено, то ревізор складає довідку. Аудитор на підставі проведеної перевірки видає аудиторський висновок. Аудитор своїм висновком засвідчує, що суттєвих порушень та помилок на підприємстві нема, а звітність достовірно та повно відображає фінансовий та майновий стан підприємства. Ревізор, як працівник органу, що призначив ревізію, несе відповідальність тільки за трудовим законодавством. До аудитора (аудиторської фірми) може бути пред'явлено позов про відшкодування завданих збитків у повному обсязі за цивільним правом.
Етапи організації аудиту і ревізії ідентичні. Використовуються загальнонаукові і власні методичні прийоми контролю:
" органолептичні
" документальні
" розрахунково-аналітичні тощо.
№ __11_ Аудит як система незалежного контролю.Класифікація аудиту
Аудит - згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" це - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів, та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам". Згідно Національного нормативу №3 "Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності" метою аудиту є висловлення думки про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регламентують порядок і представлення фінансових звітів". Всі інші роботи, які не пов'язані з аудитом (перевіркою ) фінансової звітності отримали назву аудиторські послуги.
Класифікація аудиту дозволяєбільш глибше зрозуміти його суть. Класифікація аудиту має практичне застосування оскільки визначає об'єкт, джерела, критерії, достовірність фінансової інформації, що впливає на планування і методику аудиту, вибір форми і формування змісту аудиторських висновків.
Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" визначається обов'язковість проведення аудиту, у зв'язку з цим перша ознака класифікації передбачає поділ аудиту по відношенню до законодавства. Відповідно до цього аудит поділяється на обов'язковий та добровільний.
Обов'язковість проведення аудиту залишається для тих підприємств, установ і організацій, які залучають грошові кошти та цінні папери юридичних і фізичних осіб.

 
 

Цікаве

Загрузка...