WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

часто виникає необхідність у висновку висококваліфікованого спеціаліста по якому-небудь питанню (по встановленню якості продукції, обсягу виконаних робіт, достовірності підпису, правильності бухгалтерського запису). В цих випадках, по узгодженню з керівником контролюючої організації запрошується спеціаліст, який дає письмовий висновок по даному питанню. Висновок експерта є основою для прийняття рішення і додається до матеріалів ревізії.
Такі методи дають можливість встановити необґрунтоване заниження якісних показників, недотримання встановлених стандартів, технічних умов, порушення у встановленій технології, виготовлення виробів.
Службове розслідування - сукупність прийомів перевірки додержання службовими особами, а також робітниками і службовцями нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини у різних ланках народного господарства (застосовують при перевірці скарг трудящих, вивченні причини порушення діючого законодавства, заподіяння матеріальних збитків тощо).
№ _8__ Інвентаризаційна робота як об'єкт ревізійного дослідження.
Якщо планом ревізії проведення інвентаризації не передбачено, ревізор за будь яких обставин повинен оцінити стан інвентаризаційної роботи та перевірити достовірність результатів раніше проведених інвентаризацій.
Перш за все, перевіряється наказ про облікову політику підприємства в якому повинні бути зазначення види об'єктів та кількість запланованих інвентаризацій. Крім цього в бухгалтерії одержується план проведення інвентаризацій за ревізує мий період.
Строки проведення інвентаризацій:
o основні засоби - не менше одного разу на один рік перед складанням річної звітності, але не раніше 1 жовтня звітного року;
o готова продукція на складах, сировина та інші матеріальні цінності - не менше одного разу на рік перед складанням річної бухгалтерської звітності але не раніше 1 жовтня звітного року;
o малоцінні і швидкозношувані предмети - не менше двох разів на рік;
o грошові кошти, грошові документи, цінності і бланки суворої звітності - не менше одного разу на квартал;
o розрахунки по платежах в бюджет і позабюджетні фонди - не менше одного разу на квартал;
o розрахунки з дебіторами і кредиторами - не менше два рази на рік.
Отже, сутність ревізійного дослідження стану інвентаризаційної роботи полягає в перевірці стану інвентаризаційної роботи і якості проведених інвентаризацій на підприємствах; виконання плану проведених інвентаризацій; правильності виведення результатів інвентаризацій та відображення їх в обліку; своєчасності та повноти прийнятих заходів щодо усунення виявлених недоліків.
Так при ознайомленні з інвентаризаційними документами: наказами, інвентаризаційними описами (актами), порівняльними відомостями, поясненнями матеріально відповідальних осіб тощо, ревізором можуть бути виявлені наступні недоліки:
1. склад інвентаризаційної комісії не затверджений керівником.
2. в наказі про проведення інвентаризації не зазначені її строки.
3. у матеріально відповідальних осіб не взяті розписки про те, що всі прибуткові та видаткові документи здані и до бухгалтерії.
4. проводиться порівняння даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю а не навпаки.
5. інвентаризаційний опис складений в одному примірнику.
6. помилки та виправлення не підписані та не завірені членами комісії.
7. інвентаризаційний опис після затвердження результатів містить незаповнені рядки, немає прокреслень.
8. на останній сторінці інвентаризаційного опису немає розписки матеріально-відповідальної особи про відсутність у неї претензій до членів комісії та підтвердження, що зазначене в описі майно прийняте на відповідальне зберігання.
Шляхом ретельного вивчення матеріалів інвентаризації ревізор повинен встановити обгрунтованність рішень інвентаризаційних комісій та з'ясувати, чи правильно вказані комісією причини недостач, втрат, доцільність заходів, які були прийняті у відношенні винних в цьому осіб; своєчасність визначення результатів інвентаризації; чи не затримувалось порівняння фактичних залишків з даними обліку; чи оформлені результати інвентаризації протоколами комісій та чи затвердженні ці протоколи керівником підприємства; чи правильно відрегульовані інвентаризаційні різниці між фактичними залишками та обліковими даними.
При оцінці якості інвентаризації особлива увага звертається на випадки, коли інвентаризаційні залишки цінностей співпадають з книжковими даними, що може свідчити про формальне відношення до інвентаризації. По суті це можна розцінювати як приховування можливих недостач та розкрадань.
№ _9__ Суть і зміст документальних методичних прийомів контролю.
Документально-методичні прийоми використовуються для встановлення суті, правильності, достовірності, законності і доцільності здійснених господарських операцій. Найважливішими методами документального контролю є:
" техніко-економічні розрахунки
" нормативно-правове регулювання
" перевірка документів (формальна, логічна, арифметична)
" зустрічна перевірка
" прийоми взаємного контролю
" перевірка кореспонденції балансових рахунків і достовірності записів в облікових регістрах
" пояснення посадових осіб.
Техніко-економічні розрахунки складаються у період ревізії для визначення правильності планових показників, нормативних матеріалів і трудових затрат, кошторисів загально-виробничих і господарських витрат. Проводяться вони з метою виявлення необґрунтованого заниження планових показників, наявних резервів збільшення випуску продукції, зниження собівартості і збільшення прибутку, викриття фактів застосування застарілих, технічно необґрунтованих норм і як наслідок неврахованої сировини і матеріалів, готової продукції.
Нормативно-правове регулювання - система прийомів, що використовується для виявлення порушень нормативних і правових актів . Нормативно-правове регулювання здійснюється шляхом співставлення фактичних витрат з нормативними або плановими. Цей методичний прийом використовується з метою виявлення фактів відхилень від норм і встановлення причин цих відхилень (крадіжки або безгосподарність, необґрунтоване списання на виробництво сировини і матеріалів, перевитрати фонду зарплати).
Перевірка документів.
Формальна перевірка - проводиться з метою виявлення дефектів в оформленні документів, встановлення правильності заповнення всіх реквізитів, наявності виправлень, підчисток, допису тексту, уточнення достовірності підписів посадових осіб,

 
 

Цікаве

Загрузка...