WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

завдано власнику збитків виявлених в процесі ревізії. Обов'язково вказують документи, перевірені суцільно і вибірково, щоб у разі потреби можна було встановити, чи була конкретна господарська операція об'єктом перевірки ревізора і які висновки зробила ревізія.
Акт комплексної ревізії складається із вступної і основної частини, а також додатків.
Вступна частина включає дату і місце розташування підприємства, яке ревізують, склад ревізійної бригади, ревізійний період, підстави для проведення перевірки, час проведення її та ін, дані про повноту перевірки окремих операцій, коштів, періодів перевірки тощо.
Основну частину акта комплексної ревізії складають за розділами відповідно до програми, затвердженої керівником організації, яка призначила ревізію. Розділи акта містить систематизований виклад недоліків за економічною однорідністю об'єктів. Відомчими інструкціями до ревізії передбачено розділи акта та їх зміст.
Їх об'єднують у три групи:
1) розділи ревізії виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, їх собівартості і рентабельності
2) розділи, де викладають результати ревізії використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів
3) розділи ревізії інвестицій, фондів, резервів, розрахунків, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.
Проміжні акти складають у процесі діяльності МВО, тобто тоді, коли необхідно зафіксувати результати контрольно-ревізійної процедури у момент її виконання. Підписують ці акти члени ревізійної бригади і МВО , діяльність якої перевірялась. Зміст проміжних актів не повторюють в основному акті комплексної ревізії. Проміжні акти і пояснювальні записки МВО додають до основного акта комплексної ревізії разом з іншими систематизованими і згрупованими матеріалами.
На основі зібраних фактів ревізор узагальнює виявлені недоліки в акті, посилаючись на складені ним документи.
Додатки до акта нумерують у хронологічному порядку і підписують ревізори та особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність підпримства.
Складаючи акт комплексної ревізії, не треба застосовувати терміни, які містять юридичну кваліфікацію діяльності окремих осіб, зокрема такі як "зловживання", "халатність", "крадіжка", "привласнення коштів" тощо. Оцінюючи господарські операції або діяльність службових осіб, слід обмежуватися екномічною термінологією "нестача", "лишок", "матеріальний збиток". Необхідно конкретно вказувати, які нормативно-правові акти, інструкціїї, положення порушуються на підприємстві, у чому це виявляється, хто і якою мірою відповідальний за заподіяні збитки, необхідно вказувати конкретну особу, вид відповідальності і суму збитку.
Підписують акт ревізії керівник ревізійної групи, керівник та головний бухгалтер підприємства. Кінцевою датою написання акта, як правило, є останній робочий день проведення ревізії, зазначений у наказі на її проведення.
Не пізніше ніж через п"ять днів з дня підписання акта із зауваженнями головний бухгалтер або директор повинні подати з приводу зауважень органам КРУ письмові пояснення чи заперечення.
№ __7_ Органолептичні методичні прийоми контролю.
Органолептичні методичні прийоми контролю використовуються для перевірки наявності, стану і використання об'єктів контролю, ці методи є засобом забезпечення збереження власності.
Найважливішими з них є: інвентаризація; контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво; контрольний обмір готових виробів і виконання робіт; контрольне обстеження об'єктів перевірки; лабораторний аналіз, експертна оцінка, технічні дослідження.
Інвентаризація - це спосіб перевірки фактичного стану і наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, грошових засобів і розрахунків і їх відповідальності даним бухгалтерського обліку.
Основні завдання інвентаризації полягають в установленні фактичного стану і наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів у касах, на рахунках, у банках, розрахунково-кредитних операцій, а також обсягів незавершеного виробництва підприємства. Інвентаризацією здійснюють контроль збереження матеріальних цінностей, коштів, виявляють предмети, які втратили свою початкову якість, вироби застарілих фасонів і моделей, а також наднормативні і невикористані матеріали, інвентар і обладнання, машини та інші об'єкти. основних засобів. Інвентаризація як методичний прийом і форма поточного контролю забезпечує виявлення і запобігання нестачам і втратам матеріальних цінностей і коштів, а також сприяє збереженню їх.
Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво (контрольний розкрій) - це спосіб перевірки обґрунтованості норм витрат сировини і матеріалів на випуск конкретного виду виробів, виконання робіт і наданих послуг. Проводиться з метою перевірки фактичних витрат сировини і матеріалів на виробництво, виходу деталей і готової продукції, відходів виробництва, продуктивності устаткування, а також встановлення реальності, правильності розробки та виконання норм витрат сировини і матеріалів, палива і енергії тощо.
Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво - це ефективний методичний прийом контролю технології виробництва, перевірки необґрунтованого списання сировини і матеріалів на випуск продукції як по завищених нормах та і понад встановлених норм.
Контрольний обмір - це спосіб перевірки правильності і достовірності звітних даних про виконані обсяги і вартість будівельно-монтажних і ремонтних робіт, оплачених або представлених до оплати. Проводиться цей прийом за участю відповідних спеціалістів і є різновидністю інвентаризації. При цьому ревізор встановлює відповідність фактичного стану об'єкту, що будується чи ремонтується його характеристиці чи призначенню, передбаченому в проектно-кошторисній документації і титульному списку, повному завершенню робіт, відповідності обсягу і вартості робіт прийнятих по актах. Співставляючи обсяг оплачених або представлених до оплати робіт з обсягом фактично виконаних робіт встановлюють розмір завищених або незапроцентованих робіт.
Контрольне спостереження (вибіркове і суцільне) - це спосіб перевірки фактичного стану і правильності використання об'єктів, що перевіряються на місці. Проводиться воно з метою встановлення ступеня зносу основних засобів, МШП, порядку зберігання, прийому і відпуску товарно-матеріальних цінностей, стану трудової дисципліни і використаного робочого часу (хронометраж, фотографія робочого часу), при визначенні дефектів товарів тощо.
Лабораторний аналіз, експертна оцінка, технічні дослідження - це спосіб перевірки якості сировини, матеріалів, готової продукції, напівфабрикатів - проводиться з метою встановлення причин низької якості продукції, виконаних робіт і виникнення браку. В процесі ревізії

 
 

Цікаве

Загрузка...