WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

повідомляє про них органи законодавчої та виконавчої влади;
" провадить ревізії та перевірки фінансової діяльності, збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів;
" провадить ревізії та перевірки повноти прибуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів;
" здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками;
" розробляє інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок;
накладає у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;
" застосовує до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi фiнансовi санкцiї.
" та інші.
За ініціативою ДКРС ревізія або перевірка підприємств може провадитись не частіше разу на рік. Ревізію або перевірку за дорученням правоохоронних органів може бути проведено будь-коли.
Службові особи ДКРС зобов'язані суворо дотримуватись Конституції України, Законів України, прав та інтересів громадян, підприємств установ і організацій, що охороняються законодавством. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних ДКРС своїх обов'язків вони притягуються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.
В умовах переходу до ринкових відносин склад і методи фінансового контролю зазнають суттєвих змін, що визначається зміною ролі держави в економіці.
№ _5__ Ревізія як метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ. Принципи ревізії.
Ревізія - це метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, за дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності, спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення і розкрадання грошей і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.
Ревізія проводиться відповідно до діючого законодавства, як правило, державними органами контролю і управління для виявлення недоліків в фінансово-господарській діяльності підприємств, що перевіряються і порушення діючих нормативно-правових актів. Вона базується на перевірці первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та статичної звітності, фактичної наявності грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. Результати ревізії оформляються актом, який має юридичну силу і є джерелом доказів в слідчій та юридичній практиці.
Ревізії як одному з найважливіших методів наступного господарського контролю властиві свої специфічні принципи:
" принцип раптовості має вирішальне значення при досягненні цілей ревізії. Під раптовістю розуміють застосування засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають;
" принцип послідовності ревізії полягає в тому, що кожна наступна ревізія починається з моменту закінчення попередньої. Таким чином, ревізії проводяться безперервно з моменту організації підприємства і до моменту його ліквідації;
" принцип гласності ревізії полягає в тому, що про її проведення після пред'явлення повноважень ревізорами широко оголошується. Ревізори з моменту початку ревізії встановлюють контакт з громадськими організаціями, оголошують про місце і час прийому осіб, які бажають надати інформацію з питань, що відносяться до ревізії;
" принцип оцінки факторів, виявлених ревізією. Дія цього принципу дає можливість ревізору вільно висловлювати свою думку щодо причин виявлених недоліків і, незалежно від мотивів зацікавлених осіб, самостійно оцінювати ті чи інші факти, законність та обґрунтованість дій зацікавлених осіб;
" принцип виховної дії. Ревізія має не тільки економічне, але й певне виховне значення. Мало розкрити порушення і домогтись їх усунення. Важливо, щоб в кожному конкретному випадку виключалась можливість повторення помилок та порушень в майбутньому.
" принцип активності ревізії полягає в тому, що ревізор за своєю ініціативою застосовує дозволені йому прийоми та способи для вивчення реального стану справ;
" принцип безперервності ревізії полягає в тому, що розпочаті ревізійні дії повинні вестись активно і безперервно до повного виявлення фактів порушень, відшкодування виявленої матеріальної шкоди, притягнення винних осіб до відповідальності;
" принцип повноти полягає у виявленні та детальному вивченні всіх фактів, що мають значення для ревізії;
принцип об'єктивності та всебічності ревізії. Ревізор повинен дати об'єктивну оцінку діяльності підприємства з документальним обґрунтуванням фактів, обов'язковим виявленням причин та зв'язків між ними.
Основними завданнями ревізії є:
" здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням;
" перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;
" розробка пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та їх запобігання в подальшому. Ревізійний апарат, виявляючи і попереджаючи порушення і розкрадання, здійснюючи профілактику господарських порушень і безгосподарності, робить вагомий внесок у підтримання режиму економії і виявлення резервів виробництва. Повна ліквідація розкрадання і безгосподарності - це величезний внесок ревізорів у підвищення ефективності всього суспільного виробництва і збереження власності. № _6__ Акт ревізії, його зміст та порядок складання
Нормативними актами про фінансово-господарський контроль та нормами цивільного права передбачено, що результати ревізії оформляють актом, який підписують керівник і головний бухгалтер підприємства діяльність якого підлягає контролю.
Акт ревізії - це службовий документ, який стверджує факт проведення ревізії діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, складений службовими особами, а також відображає результати ревізії щодо наслідків проведення окремихгосподарських операцій чи діяльності підприємства вцілому, виявленні недоліки в господарюванні та додержанні нормативно-правових актів.
Акт комплексної ревізії виробничої і фінансової діяльності підприємства складає ревізійна комісія, призначена органом контролю. Акт комплексної ревізії є юридичним доказом недоліків, порушень законодавчих актів, внаслідок чого

 
 

Цікаве

Загрузка...