WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

результати.
3. Контроль власника. Згідно закону України "Про підприємства в Україні" основна відповідальність за організацію фінансово-господарського контролю на кожному підприємстві покладена на його власника, який несе певну відповідальність за ефективне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Контроль власника поділяється на: відомчий (внутрішньо системний) та внутрішньогосподарський.
Відомчий контроль за діяльністю підприємства здійснюється вищими органами управління (міністерствами, відомствами, концернами, асоціаціями і т.п.) шляхом проведення комплексних ревізій або контрольних перевірок. Об'єктом внутрішньогосподарського контролю є економічна та господарська діяльність структурних підрозділів підприємства.
Проведення внутрішньогосподарського контролю відповідно до чинного законодавства покладена на керівника підприємства.
В умовах ринкової економіки зменшуються одиниці зовнішніх (по відношенню до підприємства) суб'єктів контролю у зв'язку з чим підвищується роль внутрішньогосподарського контролю, що здійснюється власником підприємства.
№ _3__ Економічна сутність державного фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю.
Фінансовий контроль - одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпечення, формування і ефективність використання фінансових ресурсів.
Фінансовий контроль держави - спрямований передусім на раціональне використання бюджетних коштів, і централізованих та децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни підприємств і органів державної форми власності.
Цей вид контролю здійснюється:
1) за дотриманням фінансово-господарського законодавства в процесі формування та використання фондів грошових коштів;
2) щодо оцінки економічної ефективності фінансово-господарських операцій та доцільність зроблених витрат.
Фінансовий контроль - це самостійний контроль, тому на відміну від інших видів контролю (екологічного, санітарного, адміністративного) він має місце у всіх сферах суспільного відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів, включаючи і стадію обмірковування фінансових результатів.
Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та показники, які визначають кінцевий результат господарського процесу.
Об'єктом фінансового контролю виступають всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку.
Суб'єктами фінансового контролю є органи державної влади в особі постійних комісій Верховної Ради України, НБУ, органів державного управління в особі Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату, органів внутрішньовідомчого контролю міністерств, відомств, корпорацій, об'єднань, а також державні і приватні аудиторські організації.
Функції по здійсненню постійного контролю за використанням коштів державного бюджету, Верховна Рада регламентувала Рахунковій палаті Міністерства фінансів, яке в свою чергу, делегувало функції з контролю за використанням коштів державних і місцевих бюджетів, а також позабюджетних фондів ДКРС України, а питання з оперативно-управлінськими видатками державного бюджету - державному казначейству.
Функції по здійсненню фінансового контролю за діями платників податків і забезпечення дохідної частини державного бюджету службою держави покладено на Державну податкову службу України.
ДКРС України є органом відомчого контролю в системі міністерства фінансів, яка здійснює перевірку з питань складання і виконання бюджету, крім того вона є органом державного контролю за ефективним і цільовим використанням бюджетних асигнувань безпосередньо у розпорядників бюджетних коштів.
Державне казначейство створюється з метою забезпечення повного і своєчасного виконання державного бюджету.
Державна податкова організація створена також була у складі міністерства фінансів, а з 1996року перетворена була у самостійний фінансовий орган.
Основні її завдання: реалізація податкової політики держави, а саме розробка проектів податкового законодавства, облік платників податків та надходження податків до бюджету, контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків, накладення штрафних санкцій на порушників податкового законодавства.
Рахункова палата ВР України створена в травні 97р. З метою здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету, вироблення та аналізу бюджетної політики держави, контролю в сфері державного кредиту і грошово-кредитної політики. Рахункова палата - єдиний конституційний орган в Україні, що здійснює контроль за законами і ефективним та цільовим використанням державних коштів.
Принципами державного фінансового контролю є: незалежність, гласність, дієвість, регулярність, об'єктивність, всеохоплюючий характер.
Важливий напрям фінансового контролю - своєчасне і повне виконання фінансових зобов'язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового законодавства.
№ __4_ Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС) в Україні: статус, функції та правові засади діяльності
Головним органом державного фінансового контролю в Україні виступає Державна контрольно-ревізійна служба України. Її було засновано в січні 1993 р. згідно із Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". В цьому законі визначається статус, функції та правові засади діяльності цієї структури.
ДКРС складається з:Головного контрольно-ревізійного управління України;управлінь Автономної республіки Крим;обласних, Київського та Севастопольського КРУ;контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.
Головне завдання ДКРС :
-здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;
-розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх виникненню.
Державний контроль здійснюється у формі ревізій та перевірок.
ДКРС діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому. Структурні підрозділи ДКРС є юридичними особами, мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках.
ДКРС координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ,служби безпеки.
ДКРС здійснює певні функції, зокрема:
" організує роботу контрольно-ревізійних підрозділів з проведення ревізій та перевірок, узагальнює результати документальних ревізій і перевірок і у випадках, передбачених законодавством,

 
 

Цікаве

Загрузка...