WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

інше.
Робота щодо забезпечення збереження суспільної власності на підприємстві полягає не тільки в тому, щоб створити умови, які унеможливили б крадіжки і зловживання, а також недопустимості безгосподарності і марнотратства у зберіганні і витрачанні матеріальних і фінансових ресурсів. Виконання цих функцій покладається на внутрішньогосподарський контроль. Організація внутрішньогосподарського контролю покладена на керівника і головного бухгалтера підприємства. Здійснюється він безперервно працівниками підприємства відповідно до річного плану, складеного головним бухгалтером і затвердженому керівництвом підприємства, в якому планується перевірка:
" трудової дисципліни і використання робочого часу працівниками;
" місць зберігання грошових і матеріальних цінностей;
" документування господарських операцій;
" продукції в місцях її виробництва;
" норм і нормативів витрачання ресурсів;
" використання обладнання, виробничих площ тощо.
Важливим напрямом ревізії є перевірка стану інвентаризаційної роботи на підприємстві. Перевіряючи виконання плану проведення інвентаризацій, ревізор встановлює:
" чи правильно визначено склад постійно діючої інвентаризаційної комісії і чи затверджений він наказом керівника підприємства;
" чи своєчасно результати інвентаризації відображаються в обліку;
" чи розглядає особисто керівник підприємства матеріали інвентаризації не пізніше десятиденного терміну після її завершення;
" наскільки повно охоплені структурні підрозділи контролем;
" які рішення прийнято за його результатами.
Ревізор перевіряє за даними бухгалтерського обліку нестачу і втрати від псування цінностей по рахунку 947:чи в повному обсязі вони відображені; як списані результати згідно рішень центральної інвентаризаційної комісії, затверджених керівником підприємства (на витрати виробництва і обігу, нарахування на матеріально-відповідальних осіб, на результати фінансово-господарської діяльності).
Ревізор, користуючись документальними методичними прийомами, досліджує ці операції і складає свої висновки. Використовує ревізор також дані аналітичного і синтетичного обліку по рахунках "Розрахунки з персоналом по інших операціях" 375, "Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків" 374, "Розрахунки по претензіях" 377, Розрахунки з різними дебіторами".
Своєчасність проведення внутрішнього контролю визначається зіставленням дати за планом і часом їх здійснення, зазначеного у актах, кількість ревізій встановлюється за поданими актами. Ревізор також виясняє, чи розглядалися керівництвом підприємства і трудовим колективом результати ревізій і перевірок у двотижневий термін і ефективність прийнятих рішень щодо виявлених порушень, чи не було випадків приховування виявлених порушень.
На завершення ревізору необхідно відобразити:
" виконання плану поточного внутрішньогосподарського контролю;
" прийняття рішень за результатами проведених перевірок і їх вплив на якість господарювання;
" правильність прийнятих рішень щодо порушень виявлених внутрішньогосподарським контролем;
" дієвість контролю за виконанням прийнятих рішень.
№__32_ Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності.
Необхідність контролю стану обліку і звітності обумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності, за якими обчислюються платежі до державного і місцевого бюджетів.
Основними аспектами ревізії стану обліку і звітності є:
" застосування у обліку господарських операцій типової первинної документації, затвердженої в установленому порядку Міністерством статистики України;
" правильність оформлення документації і своєчасність її подання до бухгалтерії підприємства;
" організація обробки первинної документації у бухгалтерії підприємства;
" дотримання методичних вказівок Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України та інших органів, по відображенню господарських операцій і процесів на рахунках бухгалтерського обліку;
" достовірності звітності, яка подається у різні органи господарського і державного управління, а також строки її складання.
Первинні документи повинні складатись в момент здійснення господарських операцій, а коли це не можливо - безпосередньо після закінчення операцій.
Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені строки для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, за правильність ведення реєстрів бухгалтерського обліку несуть особи, які складали і підписали їх
Працівники обліку повинні контролювати документацію, яка надійшла як з точки зору законності операцій, так і за формою(правильність заповнення реквізитів, наявність відповідних записів і т. ін., а також правильність арифметичних підрахунків).
Ревізор, користуючись документальними методичними прийомами, перевіряє правильність відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації, відповідно до положення про проведення інвентаризації цінностей, затвердженого мінфіном.
Виявлені недоліки у проведенні інвентаризації та відображення її результатів у бухгалтерському обліку ревізор висвітлює у акті (висновку).
Особливо відповідальною роботою ревізора є перевірка достовірності бухгалтерської звітності підприємства. Ревізор при цьому керується положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також інструкцією про порядок заповнення форм бухгалтерської звітності, затвердженої мінфіном.
Фінансова звітність підприємства включає:
" баланс (ф № 1)
" звіт про фінансові результати (ф № 2)
" звіт про рух грошових коштів (ф № 3)
" звіт про власний капітал (ф № 4)
" примітки до звітності.
Ревізор перевіряє достовірність фінансової звітності і своєчасність її подачі відповідним органам.
Фінансова звітність повинна бути достовірною - не містити помилок і перекручень, що здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Тому всі підприємства перед складанням річної звітності повинні обов'язково проводити інвентаризацію своїх активів та зобов'язань.
Звітність повинна забезпечувати можливість порівнювати звіти за різні періоди та різних підприємств. Для надання такої можливості наводяться дані за поточний та попередній звітні періоди та розкривається в примітках до фінансових звітів інформація про облікову політику підприємства.
Ревізор перевіряє правильність оцінки статей бухгалтерського балансу та фінансової звітності.
Достовірність первинних документів встановлюється різними прийомами контролю.

 
 

Цікаве

Загрузка...