WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

арифметичного контролю по горизонталі і вертикалі.
№ __26_ Ревізія розрахунків з органами соціального страхування
Ревізія розрахунків промислових підприємств з органами соціального страхування є важливим напрямом ревізійної роботи.
Метою ревізії розрахунків із соціального страхування є контроль за правильністю, повнотою та своєчасністю здійснених відрахувань на соціальне страхування за всіма видами оплати праці за відповідний звітний період та перевірка своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.
Під час проведення такої ревізії слід керуватися:
o Кодексом Законів про працю України;
o "Правилами обчислення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню".
o "Положення про порядок забезпечення допомогою по державному соціальному страхуванню";
o Законом України "Про пенсійне забазпечення";
o "Порядком визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю й у зв'язку з вагітністю і пологами, які мають постійний обчислювальний дохід, та особам, дохід яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік";
o іншими нормативними актами.
Перед проведенням ревізії розрахунків із соціального страхування передусім необхідно перевірити, чи зареєстроване підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження.
Тарифи обов'язкових внесків на державне страхування встановлюються у відсотках до фонду оплати праці. Слід зазначити, що збір на соціальні заходи сплачуються одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці. У разі недостатньої суми коштів на рахунках у банку видача їх на виплату заробітної плати і перерахування зборів здійснюються у пропорційних розмірах.
Здійснюючи ревізію розрахунків з органами страхування, важливо перевірити використання страхувальником коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, зокрема:
" цільове використання коштів Пенс. фонду (на пенсії згідно із ЗУ"Про пенсійне забезпечення",на санітарно-курортне лікування непрацюючим пенсіонерам; на щомісячну допомогу непрацюючим матерям по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку; на щомісячну допомогу на дітей віком від 3 до 6 років; на допомогу малозабезпеченим сім'ям на дітей віком до 12 років).
" цільове використання коштів Фонду соціального страхування (виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; допомоги при вагітності та пологах; одноразову допомогу при народженні дитини; організацію санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників, членів їх сімей; на поховання.
" наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листки непрацездатності, довідки та ін.).
Під час ревізії слід також звернути увагу на правильність визначення середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та відповідність встановленого працівнику безперервного стажу роботи. Також слід зіставити кількість оплачених днів і сум виплаченої допомоги за поданими листками тимчасової непрацездатності з днями і сумами, що відображені в бухгалтерському обліку промислових підприємств та "Розрахунковій відомості по коштах соціального страхування" (форма №4).
Треба звернути увагу на відповідність:
" сум допомоги, зазначених у листках тимчасової непрацездатності записам у розрахункових відомостях по заробітній платі;
" кількості оплачених за листками тимчасової непрацездатності днів даним табелів обліку робочого часу.
Доцільно провести зустрічні перевірки (або зробити запити ) у лікувальних установах міста (району) з метою встановлення фактів перебування за лікарняними листками внаслідок тимчасової непрацездатності осіб, які працюють на підприємстві, що ревізується.
Підприємства щоквартально у встановлені терміни подають звіти у двох примірниках: один передається до уповноваженої установи за місцем реєстрації платника внесків, другий - залишається на підприємстві. З метою контролю за достовірністю складання звітів необхідно перевірити відповідність сум, зазначених у звіті, даним регістрів бухгалтерського обліку. Звіти мають бути підписані керівником підприємства та головним бухгалтером.
У разі порушення фінансової дисципліни з питань розрахунків за страховими внесками до винних осіб застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством .
№ 27 Ревізія розрахунків із підзвітними особами
Ревізуючи операції розрахунків за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами", необхідно перевірити:
o список підзвітних осіб;
o дотримання діючого порядку видачі підзвітних сум на операційні та адміністративно-господарчі видатки, службові відрядження;
o своєчасність здачі авансових звітів про використання підзвітних сум і виконання завдань по службових відрядженнях;
o законність і доцільність проведених витрат та правильність оформлених виправдувальних документів та арифметичних підрахунків у них;
o правильність бухгалтерської кореспонденції рахунків щодо отримання і використання підзвітних сум;
o своєчасність повернення невикористаних підзвітних сум.
Ревізія розрахунків із підзвітними особами проводиться суцільнимспособом.
Видача готівки в підзвіт дозволяється за відсутності у підзвітних осіб заборгованості за раніше отриманими авансами у визначених розмірах та встановлені строки.
Підставою для перевірки розрахунків із підзвітними осо-бами є накази, розпорядження по ревізійному об'єкту, які мають безпосереднє відношення до цих операцій, авансові звіти та додатки до них, записи в регістрах аналітичного і синтетичного обліку за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особа-ми" (журнал № 3 р.І, відомість 3.2), звіти касира та ін. за період, що ревізується.
При перевірці розрахунків з підзвітними особами по сумах виданих для операційних і адміністративно-господарських потреб ревізору необхідно:
" встановити наявність наказу по підприємству, яким визначено коло осіб, що мають право отримувати гроші під звіт і дотримання діючих положень по видачі готівки на поточні потреби;
" провести взаємний контроль сум авансових звітів з документами, що підтверджують фактичне надходження цінностей на склад або надання послуг (накладними, приймальними актами, товарними чеками);
" виявити факти повторної оплати цінностей чи наданих послуг безготівковим шляхом і випадки використання підзвітних сум для оплати таких витрат, які можна оплатити безготівковим шляхом.
При перевірці підзвітних сум виданих на оплату відряджень ревізору слід встановити:
" дотримання порядку призначення, оформлення і наявність наказу на відрядження;
" наявність і своєчасність ведення журналу реєстрації виданих відряджень;
" дотримання встановлених норм оплати добових, квартирних і проїзду, обгрунтованність і реальність витрат на відрядження, виявлення фактів оплати

 
 

Цікаве

Загрузка...