WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

платіжних вимог-доручень;
o своєчасність і правильність оприбуткування, оцінка і відображення в регістрах бухгалтерського обліку невідфактурованих поставок;
o достовірність сум, відображених у регістрах аналітичного обліку нестач і претензій.
При контролі розрахунків з постачальниками необхідно встановити наявність договорів поставки виробничих запасів, перевірити доцільність придбання, дотримання встановлених договором розрахунків.
Ревізію розрахункових операцій доцільно проводити у взаємозв'язку з іншими об'єктами, які пов'язані з розрахунковими відносинами. Так, наприклад, рекомендується здійснювати ревізію розрахунків з постачальниками у взаємозв'язку з надходженням і оприбуткуванням матеріальних цінностей, а також списанню грошових коштів банку. . Щоб встановити повноту оприбуткування матеріальних цінностей, слід зіставити дані про їх кількість і вартість за платіжними документами (платіжним дорученням і вимогами-дорученнями) з даними документів на їх оприбуткування (рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних) і показниками аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (реєстрів операцій за рахунками з постачальниками), книгами, картками складського обліку, звітами руху товарів При ревізії розрахункових операцій доцільно максимально використати метод зустрічних перевірок, що дасть змогу якісніше провести перевірку.
Під час перевірки розрахунків з підрядниками встановлюють:
o чи включено об'єкти, що будуються, до титульного списку;
o чи забезпечені вони відповідними джерелами фінансування;
o чи є проектно-кошторисна документація на будівельні об'єкти; " чи укладені договори з підрядниками і які умови розрахунків
(за об'єкт у цілому чи за етапи робіт);
o правильність застосування цін, розцінок, чи немає дописок обсягів виконаних робіт;
o достовірність поданих до оплати рахунків із доданими до них актами про виконані роботи.
Якщо буде виявлено факти завищення обсягів виконаних робіт, неправильного застосування цін, включення в рахунки витрат, непередбачених кошторисом, необхідно провести контрольний обмір виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт.
По ходу перевірки необхідно встановити, чи правильно відображені по статтях балансу відповідні залишки заборгованості. Для цього підраховують залишки по кожному виду розрахунків на одну і ту ж дату по даних аналітичного обліку, з залишками по синтетичного рахунках 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками", обліковими даними Головної книги і відповідними статтями бухгалтерського балансу. При наявності розбіжностей слід перевірити реальність і документальну основу заборгованості по кожному постачальнику. Такі розбіжності можуть бути результатом запущеності обліку розрахункових операцій, чи результатом зловживань.
№ 25 Контроль розрахунків по оплаті праці.
При ревізії розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті праці слід перевірити:
" Правильність нарахування зарплати;
" Правильність проведених з неї утримань;
" Своєчасність виплати заробітньої плати.
Для цієї мети використовують наступні джерела інформації:
" Первинні документи по обліку, виробітку і заробітної плати;
" Листки про тимчасову непацездатність:
" Розрахунково-платіжна відомість;
" Книги обліку депонованої зарплати;
" Машинограми (при механізованій обробці даних);
" Журнали і інші облікові реєстри в яких відображаться розрахунки по зарплаті.
Перевірка стану розрахунків по оплаті праці починається з співставлення показників поточної і річної зхвітності про виконання плану по праці з щомісячним бухгалтерським зведенням даних по розрахунках з робітниками і службовцями і зведення зарплати по її складу і категоріях працівників.
Загальні дані цих реєстрів повинні відповідати записам в головній книзі, Ж 5, 5А, або машинограмі оборотів по рахунку 66. Сальдо по рахунку 66 і 65 із Головної книги на кінець кожного місяця звіряється з даними бухгалтерського балансу по статтям "заборгованість по з/п" і "відрахування на соціальне страхування". Потім ревізор виясняє чи відповідає сальдо рах. 66 на кінець кожного місяця - сумі зарплати, що належить до видачі по підсумках розрахунково-платіжних відомостей.
У випадках виявлення невідповідностей між даними аналітичного і синтетичного обліку слід встановити їх причини.
Наступним етапом є вивчення достовірності первинних документів, дотримання порядку і послідовності їх оформлення.
Наряди на зарплату перевіряються, щоб встановити наявність на них підписів посадових осіб, відповідальних за облік виконаних робіт, правильність використання норм і розцінок. При перевірці табелів-розрахунків і нарядів необхідно вияснити, чи немає випадків включення в них видуманих прізвищ робітників. Тому необхідно переглянути наряди по датах їх видачі., співставити прізвища робітників в нарядах і табелях-розрахунках з даними обліку особового складу у відділі кадрів.
Треба також перевірити, чи немає випадків повторного нарахування сум по раніше проведених документах (нарядах, лікарняних листах та ін.), повторення прізвищ одних і тих же осіб в декількох розрахунково-платіжних відомостях.
Особливо детально слід перевірити наряди, виписані на осіб які не числяться в списковому складі п-ва і які пропрацювали нетривалий час, а такожнаряди по усуненню браку і переробок неякісно виконаних робіт.
Далі ревізор перевіряє нарахування зарплати, і в першу чергу адміністративно-управлінського персоналу (згідно штатного розпису).
Ця перевірка проводиться на основі табелів, в яких фіксуються дані про фактично відпрацьований час. На основі табелів також перевіряють правильність нарахування зарплати робітникам з погодинною оплатою праці, відповідність її тарифним розрядам робітників і годинним тарифним ставкам.
Правильність нарахування зарплати робітникам-відрядникам проводиться на основі табелів і нарядів по встановлених розцінках.
Особлива увага надається питанню правильності нарахування відпускних (а саме, які виплати включаються для визначення середнього заробітку, правильність визначення сум відпускних, методика оподаткування, тривалість відпусток).
Наступним етапом перевірки зарплати є перенесення нарахованої зарплати в особові рахунки, а також утримання прибуткового податку (т.б. порядок і розміри утримання), та правильність визначення загальної суми зарплати, яка має пільгове оподаткування.
Детальній перевірці піддається рух сум депонованої зарплати на рахунку 662. При виявленні фактів несвоєчасної видачі зарплати необхідно встановити їх причини і винних осіб.
На основі реєстрів депонованих сум перевіряють достовірність віднесення на рахунок 662 невиплаченої в термін зарплати і її наступної видачі депонентам. При цьому контролюється правильність підпису або наявність довіреностей на одержання депонованих сум. Для забезпечення збереження грошових коштів важливо перевіряти достовірність підсумків розрахунково-платіжних відомостей по зарплаті шляхом вибіркового

 
 

Цікаве

Загрузка...