WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - Курсова робота

Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку
?
Зміст
Теоретична частина..........................................................................................3
План......................................................................................................................4
Вступ.....................................................................................................................5
ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ..........................................................................8
Форми облікових регістрів...............................................................................12
Техніка облікової реєстрації.............................................................................15
Форми бухгалтерського обліку........................................................................20
а) Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку...........................20
б) Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна....................................22
в) Діалогово-автоматизована (комп'ютерна) форма бухгалтерського обліку..................................................................................................................23
Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.27
ВИСНОВОК...........................................................................................30
Додатки...............................................................................................................31
Список використаної літератури.....................................................................34
Розрахунково-таблична частина..................................................................35
Завдання..............................................................................................................36
Вихідні дані:
Залишки по рахунках бухгалтерського обліку на 1.06.2007 р...............37
РЕЄСТР ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2007 Р...38
Оборотньо-сальдова відомість.........................................................................44
Баланс.................................................................................................................45
Звіт про фінансовий стан підприємства..........................................................46
?
ТЕОРЕТИЧНА
ЧАСТИНА
ПЛАН
Вступ
1. Облікові регістри
2. Форми облікових регістрів
3. Техніка облікової реєстрації
4. Форми бухгалтерського обліку
а) Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку
б) Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна
в) Діалогово-автоматизована (комп'ютерна) форма бухгалтерського обліку
5. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення
Висновок
?
ВСТУП
Щоб стати бухгалтером потрібно не тільки добре рахувати, але й вільно орієнтуватися у різноманітних змінах, які відбуваються в обліку та звітності в Україні. Коли людина орієнтується як в деталях, так і в загальних процесах, які відбуваються в бухгалтерському обліку на різних рівнях його проведення, тоді лише її можна назвати спавжнім бухгалтером-спеціалістом.
Сучасний етап розвитку економіки в Україні було визнано як перехідний період становлення нової моделі господарчої системи, заснованої на ринкових відносинах.
У країнах в розвинутою ринковою економікою фінансовий облік виконує дві основні функції:
- вимірює і відображає фінансовий результат;
- відображає фінансовий стан підприємства: його активи, зобов'язання та власний капітал.
Практика бухгалтерського обліку в таких країнах побудовано на загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку і міжнародних стандартах обліку і звітності. Вона спрямована на:
- об'єктивне визначення й відображення фінансового результатудіяльності та фінансового стану;
- відображення ринкових ризиків;
- урахування впливу ринку на діяльність.
У міжнародних економічних відносинах бухгалтерський облік розглядають як мову бізнесу, інструмент ділових стосунків. Тому інтеграція вітчизняних банків у світову банківську систему потребує відображення фінансового стану відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Неспроможність банку надавати фінансову інформацію згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку реальним чи потенційним партнерам гальмує відкриття кредитних ліній, а також унеможливлює залучення такого банку в довгострокові ділові відносини. Отже, до 1998 року українським банкам необхідно було залучати міжнаробні аудиторські фірми для складання річних звітів згідно з міжнародними стандартами, що потребувало значних коштів.
Можна з усією відповідальністю стверджувати, що в умовах ринкової економіки без переходу на нову методологію обліку, звітності та контролю бухгалтерський облік стає гальмом у развитку ринкових відносин, зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, залучення іноземних інвестицій в економіку України та ін.
Таким чином, ситуація що об'єктивно склалася, зумовила закономірну необхідність проведення в Україні масштабної реформи в галузі бухгалтерського обліку і цілому та в банківській системі зокрема.
Концепція побудови фінансового обліку повинна знайти своє втілення в Законі про бухгалтерський облік. Тільки після прийняття цього Закону можуть бути затверджені нові національні стандарти бухгалтерського обліку, адекватні потребам ринкової економіки.
Реформа обліку і звітності в цей перехідний період повинна відобразити еволюційний процес трансформації однієї облікової системи в іншу і водночас забезпечити стабільність облікової політики. Це покликано підвищити довіру інвесторів до нашої держави.
Національні системи обліку та звітності мають певні відмінності, які зумовлені політичними та економічими факторами. Перш за все це виявляється у різниці підходів до відображення активів, обліку доходів та витрат, способів визначення фінансових результатів. Незіставленість фінансових звітів, складність їх розуміння з боку іноземних інвесторів і кредиторів гальмує розвиток процесів інтеграції економік, міжнародного бізнесу. У світовій практиці це призвело до необхідності уніфікації та стандартизації обліку, який є засобом міжнародного ділового спілкування, тобто мовою бізнесу.
Уніфікація - це процес зменшення відмінностей між національними бухгалтерськими та господарчими системами і підвищення рівня постійності та порявняльності фінансових звітів. Мета уніфікації - усунення перешкод у переміщенні капіталів на міжнародних фінансових ринках та розумінні фінансових звітів.
Постійність означає використання одних і тих самих правил бухгалтерського обліку в усіх звітних періодах та для всіх однорідних і аналогічних операцій.
Порівняльність дає можливість проаналізувати та зіставити фінансові звіти без істотних коригувань і перерахунків.
Воснову національних систем обліку покладено принципи бухгалтерського обліку та стандарти, які регламентують правила здійснення бухгалтерських процедур.
Узагальнення підходів, що розроблені школами бухгалтерського обліку Італії, Франції, Ірландії, Сполучених Штатів Америки, дозволило сформолювати

 
 

Цікаве

Загрузка...