WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Призначення інтегрованих АСУ. Інтегрована АСУ підприємством (об’єднанням). Особливості організації виконання функцій керування в умовах АСУП (контроль - Реферат

Призначення інтегрованих АСУ. Інтегрована АСУ підприємством (об’єднанням). Особливості організації виконання функцій керування в умовах АСУП (контроль - Реферат

одиницю розміру рахунку і т.п.
В умовах функціонування Загальнодержавної автоматизованої системи збору й обробки інформації для обліку, планування і керування народним господарством, коли інформація нижчестоящої ланки (наприклад, обчислювального центру підприємства) буде передаватися у вищестоящу ланку (наприклад, у галузевий обчислювальний центр) по єдиній автоматизованій мережі зв'язку країни, особливо необхідні єдині системи кодування і єдині класифікатори, що у багатьох випадках повинні бути єдиними не тільки в масштабі одного підприємства або об'єднання, але і на інших рівнях народного господарства. При такому підході до збору й обробки фактичної інформації значно змінюються функції працівників керування - бухгалтерів і рахівників, плановиків і трудовиків, постачальників і ін. Замість технічної роботи зі збору й обробки інформації вони повинні виконувати контрольні функції, займатися аналізом виробничо-господарської й іншої діяльності, підготовкою матеріалів для прийняття вирішень і т. ін., на які раніш, як правило, не залишалося часу.
Такому якісному зрушенню в посадових обов'язках працівників керування, викликаному системним застосуваннямкомплексу технічних засобів для збору, передачі й обробки інформації, повинен передувати підготовчий період по навчанню відповідних працівників керування новим обов'язкам, їхньому правильному виконанню.
Організація повсюдного оперативного і достовірного обліку, машинного вирішення всіх планових завдань, наявність усіх нормативних показників створює визначену передумову для якісного і діючого контролю за виконанням виробничих планів, а також за здійсненням тих або інших господарських операцій, і діяльністю підприємства або виробничого об'єднання в цілому. Такий контроль дозволить вчасно виявляти відхилення від установлених норм і нормативів, планових показників і інших регламентуючих матеріалів у виробничо-господарській і іншій діяльності.
За допомогою сучасної обчислювальної техніки в табуляграмах , що складаються , або у виведених на екрани дисплеїв таблицях можна фіксувати не тільки планові і фактичні показники, але і визначати відхилення останніх від перших. Економічний аналіз матеріалів, у яких будуть зазначені лише одні відхилення (кількісні і відносні розміри) як убік зменшення (недовиконання), так і убік збільшення (перевиконання), дасть можливість виявити причини і винуватців цих відхилень. Позиції, у яких планові і фактичні показники будуть збігатися по тій або іншій ознаці, можуть у табуляграми не включатися і на екран не видаватися.
Подібний підхід до організації економічного аналізу дозволить значно скоротити час не тільки на укладання необхідного для цих цілей матеріалу і на проведення такого аналізу, але і на прийняття вирішень. Вихідна інформація про відхилення є вихідною при організації керування по методу відхилень.
В умовах АСУП частота надходження вихідної інформації, що характеризує стан і процеси, що відбуваються, на виробництві, і її оперативна обробка повинні визначатися частотою і швидкістю зміни стана керованого об'єкта. Так, якщо та або інша робота планується по годинному графіку, то при наявності негараздів у процесі виробництва чинників, а отже, і для оперативного втручання в ці процеси з метою їх усунення, необхідно одержувати, а потім обробляти і видавати керівництву інформацію про відхилення не рідше чим щопівгодини, при змінному плануванні виробництва - не рідше чим через полсмены і т.ін. Це випливає з того, що прийняття вирішень і їх виконання може здійснюватися лише на основі інформації про стан керованого об'єкта на кожен момент часу.
Водночас, вирішуючи в умовах функціонування АСУП питання про передачу тих або інших функцій керування (особливо це відноситься до економічного аналізу і прийняття вирішень) на повне або часткове машинне виконання, варто виходити з економічної доцільності такого кроку. При цьому необхідно враховувати дві обставини.
1. Як свідчить вітчизняний і закордонний досвід, створюючи АСУП, не варто прагнути до автоматизації заради автоматизації. У функціональних системах допускається виконання ряду ручних (або з застосуванням простих технічних засобів) операцій у процесі керування, якщо їхнє виконання таким способом буде більш оперативним, менше дорогим, чим на ЕОМ, і в цілому не буде впливати на загальну системну машинну обробку економічної інформації.
2. Системний підхід до керування припускає комплексну машинну обробку всієї економічної інформації, що характеризує стан і процеси , що відбуваються, і явища на промислових підприємствах та виробничих об'єднання.
Існуючі форми звітності, що представляються у вищестоящі й інші управлінські ланки, не придатні для машинного заповнення. У зв'язку з цим звітні табуляграми, у якому би розрізі вони не складалися, є лише допоміжними документами, тому що їхній підсумкові дані потім вручну або за допомогою пишучих машин переносяться у відповідні форми поточної, періодичної і річної звітності.
Таким чином, при системі машинної обробки економічної інформації журналу-ордера і форми звітності необхідно замінити більш зробленою системою регістрів і звітних форм, при іншій їхній кількості й утримуванні, призначенні і зовнішньому вигляді. При їхньому заповненні або укладанні повинно бути цілком усунуто чергування ручних і машинних операцій, дублювання записів і додаткової їхньої доробки з застосуванням ручної праці, а також здійснений взаємозв'язок плановими і нормативними показниками.
Важливим документом, що містить зведені показники, що характеризують підприємство або виробниче об'єднання в цілому, є паспорт виробничого об'єднання або підприємства. Він складається на підставі документованих даних і відбиває наявність і використання виробничих потужностей; організаційно-технічний рівень і спеціалізацію виробництва; якість продукції, що випускається, інші техніко-економічні показники, необхідні для розробки п'ятилітніх і річних планів.
Отже, організація і впровадження АСУ на підприємствах або у виробничих об'єднаннях приводить не просто до заміни первинних документів, що заповнюються й оброблюються вручну, машинними, оброблюваних за допомогою комплексу технічних засобів, а до перебудови системи керування, якісній зміні не тільки характеру праці управлінського персоналу, методів виконання тих або інших функцій, але і структури апарата керування.

 
 

Цікаве

Загрузка...