WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності - Реферат

Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності - Реферат

суми витрат матеріалів:
а) обсягу виробництва продукції: (ЗМум1 - ЗМпл);
б) структури виробництва продукції: (ЗМум2 - ЗМум1);
в) питомих витрат матеріалів: (ЗМум3 - ЗМум2);
г) цін на сировину і матеріали: (ЗМф - ЗМумз).
Необхідно також проаналізувати суму матеріальних витрат на випуск окремих видів продукції. Методика цього аналізу аналогічна наведеній вище. Різниця полягає лише в тому, що в даному випадку не розраховують вплив структури виробництва продукції на зміну суми матеріальних витрат. Тобто алгоритм передбачатиме на одну умовну величину менше.
Далі аналітикам рекомендується дослідити зміну матеріальних витрат на одиницю продукції. Тут також використовується прийом ланцюгових підстановок. Порядок розрахунку такий:
1) визначається планова сума матеріальних витрат на одиницю продукції: ПМЗпл = (кількість (маса) матеріалів, необхідна на виробництво одиниці продукції згідно плану) (середня ціна одиниці матеріалів за планом);
2) аналогічно визначається фактична сума матеріальних витрат на одиницю продукції: ПМЗф = (фактична кількість (маса) матеріалів, витрачена на виробництво одиниці продукції) (середня ціна одиниці матеріалів фактично);
3) визначається умовна сума матеріальних витрат на одиницю продукції при фактичній кількості витрачених матеріалів та планових цінах: ПМЗум = (фактична кількість (маса) матеріалів, витрачена на виробництво одиниці продукції) (середня ціна одиниці матеріалів запланом);
4) визначається зміна суми матеріальних витрат на одиницю продукції порівняно з планом: (ПМЗф - ПМЗпл);
5) визначається вплив чинників на зміну суми матеріальних витрат на одиницю продукції:
а) кількості матеріалів, витрачених на виробництво одиниці продукції: (ПМЗум - ПМЗпл);
б) цін на матеріали: (ПМЗф - ПМЗум).
Кількісні витрати матеріалів на одиницю продукції залежать від кількох чинників:
- якості сировини і матеріалів;
- заміни одного виду матеріалів іншим;
- зміни техніки, технології;
- рівня відходів сировини та ін.
Під час аналізу необхідно розрахувати, як змінилися питомі витрати матеріалів (витрати в середньому на одиницю продукції) за рахунок якогось із названих чинників. Якщо отриманий результат помножити на планові ціни одиниці матеріалів і фактичний обсяг виробництва продукції у натурі, то буде отримано приріст суми матеріальних витрат на виробництво за рахунок дії відповідного чинника.
У свою чергу, середній рівень цін на матеріали також залежить від ряду чинників:
- стану ринку сировини;
- структури матеріальних ресурсів;
- рівня транспортно-заготівельних витрат;
- якості сировини і матеріалів та ін.
Щоб визначити, як за рахунок кожного з цих чинників змінилася сума матеріальних затрат, необхідно зміну середньої ціни матеріалів за рахунок відповідного чинника помножити на фактичну кількість витрачених матеріалів на одиницю продукції і на фактичний натуральний обсяг виробництва продукції.
Окремо слід розрахувати вплив на матеріальні витрати на одиницю продукції заміни одного матеріалу іншим. Цей чинник впливає як з боку зміни маси витрачених матеріалів, так і з боку зміни цін. Визначити, як змінилися матеріальні витрати на одиницю продукції через зміну кількості спожитих матеріалів, викликану заміною одного матеріалу іншим, можна таким чином:
?ПМЗ = (ПВ1 - ПВо) Цо,
де ПВ1 - питомі витрати матеріалу, на який проведено заміну;
ПВо - питомі витрати заміненого матеріалу;
Цо - ціна заміненого матеріалу.
Зміну матеріальних витрат на одиницю продукції через зміну ціни спожитих матеріалів, викликану заміною одного матеріалу іншим, можна розрахувати таким чином:
?ПМЗ = (Ц1 - Цо) ПВ1,
де Ц1 - ціна матеріалу, на який проведено заміну;
Ц0 - ціна заміненого матеріалу;
ПВ1 - питомі витрати матеріалу, на який проведено заміну.
3. У собівартості промислової продукції витрати на заробітну плату складають від 10 % до 20 %. Тому зниження трудомісткості виробництва значною мірою визначають можливості зниження собівартості продукції.
Загальна сума прямих витрат на оплату праці змінюється під впливом таких чинників:
- обсягу виробництва товарної продукції;
- структури товарної продукції:
- питомої зарплати на одиницю продукції.
Питома зарплата на одиницю продукції, у свою чергу, залежить від трудомісткості продукції та рівня оплати праці за одну людино-годину.
Аналіз впливу названих чинників здійснюється за допомогою прийому ланцюгових підстановок. Алгоритм розрахунку такий:
1) визначається планова сума прямої зарплати (з метою перевірки): ПЗПпл = (плановий обсяг виробництва продукції) (планова трудомісткість продукції) (плановий рівень оплати праці за 1 людино-годину);
2) аналогічно визначається фактична сума прямої зарплати: ПЗПф = (фактичний обсяг виробництва продукції) (фактична трудомісткість продукції) (фактичний рівень оплати праці за 1 людино-годину);
3) визначається умовна сума прямої зарплати (за планом, перерахованим на фактичний випуск продукції при її плановій структурі): ПЗПум1 = [(плановий обсяг виробництва продукції) (планова трудомісткість продукції) (плановий рівень оплати праці за 1 людино-годину)] коефіцієнт виконання плану випуску товарної продукції;
4) визначається умовна сума прямої зарплати згідно з плановим рівнем затрат на фактичний випуск продукції: ПЗПум2 = (фактичний обсяг виробництва продукції) (планова трудомісткість продукції) (плановий рівень оплати праці за 1 людино-годину);
5) визначається умовна сума прямої зарплати фактично при плановому рівні оплати праці: ПЗПум3 = (фактичний обсяг виробництва продукції) (фактична трудомісткість продукції) (плановий рівень оплати праці за 1 людино-годину);
6) визначається відхилення фактичних прямих витрат на оплату праці від планових: (ПЗПф - ПЗПпл);
7) визначається вплив чинників на зміну прямих витрат на оплату праці:
а) обсягу виробництва продукції: (ПЗПум1 - ПЗПпл);
б) структури виробництва продукції: (ПЗПум2 - Г13Пум1);
в) трудомісткості продукції: (ПЗПум3 - ПЗПум2);
г) рівня оплати праці: (ПЗПф - ПЗПум3).
Аналіз прямих затрат на оплату праці за випуск окремих видів продукції провадиться за тією ж

 
 

Цікаве

Загрузка...