WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності - Реферат

Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності - Реферат

виробництва: (Зум2 - Зум1);
в) зміна рівня питомих змінних витрат на одиницю продукції: (Зум3 - Зум2);
г) зміна суми постійних витрат: (Зум4 - Зумз);
д) зміна оптових цін на продукцію: (Зф - Зум4).
Також під час аналізу визначають зміну собівартості порівнюваної продукції, витрат з найважливіших видів продукції та їх вплив на загальні показники собівартості, динаміку собівартості порівняно з минулим періодом, її відхилення від плану. Це дозволяє зосередити увагу на проведенні організаційно-технічних заходів щодо економії витрат на конкретних ділянках роботи.
До порівнюваної продукції належать вироби, що випускалися підприємством у звітному та в минулому роках, якщо в минулому році їх виробництво не малодослідного характеру. При проведенні аналізу порівнюються витрати на випуск цієї продукції з рівнем минулого року та з планом, розраховують вплив чинників на зміну собівартості порівнюваної товарної продукції з допомогою прийому ланцюгових підстановок. На зміну собівартості порівнюваної продукції впливають такі чинники: обсяг виробництва порівнюваної товарної продукції; структура порівнюваної товарної продукції; ресурсомісткість продукції; ціни і тарифи на матеріали, енергію, послуги тощо. Методика розрахунку їх впливу така:
1) вплив зміни обсягу виробництва порівнюваної товарної продукції: [(витрати на фактичний обсяг виробництва товарної продукції, розраховані виходячи з фактичного рівня собівартості минулого року) - (витрати на запланований випуск товарної продукції, розраховані виходячи з фактичного рівня собівартості минулого року)] ґ (% зміни собівартості відносно рівня минулого року) / 100;
2) вплив зміни структури порівнюваної товарної продукції: [(витрати на фактичний обсяг виробництва товарної продукції, розраховані виходячи з планового рівня собівартості звітного року) - (витрати на фактичний випуск товарної продукції, розраховані виходячи з фактичного рівня собівартості минулого року)] ґ (100 - % зміни собівартості відносно рівня минулого року) / 100;
3) вплив зміни ресурсомісткості продукції [(витрати на фактичний обсяг виробництва товарної продукції, розраховані виходячи з фактичного рівня собівартості звітного року та планових цін на ресурси) - (витрати на фактичний випуск товарної продукції, розраховані виходячи з планового рівня собівартості звітного року)];
4) зміна цін і тарифів на матеріали, енергію, послуги тощо: [(витрати на фактичний обсяг виробництва товарної продукції, розраховані виходячи з фактичного рівня собівартості звітного року та фактичних цін на ресурси) - (витрати на фактичний випуск товарної продукції, розраховані виходячи з фактичного рівня собівартості звітного року та планових цін на ресурси)].
Після цього аналізують зміну собівартості одиниці найважливіших виробів. При цьому собівартість одиниці продукції розраховують за формулою: С = (сума постійних витрат / обсяг виробництва продукції) + (сума змінних витрат на одиницю продукції). Алгоритм проведення аналізу такий:
1) розраховується загальна зміна собівартості одиниці продукції порівняно з планом;
2) розраховується умовна собівартість одиниці продукції Сум1 (при планових змінних і постійних витратах та фактичних обсягах виробництва);
3) розраховується умовна собівартість одиниці продукції Сум2 (при планових змінних і фактичних постійних витратах та фактичних обсягах виробництва);
4) розраховується вплив чинників на зміну собівартості одиниці продукції:
а) зміни обсягу виробництва продукції: (Сум1 - Спл);
б) зміни суми постійних витрат: (Сум2 - Сум1);
в) зміни питомих змінних витрат: (Сф - Сум2).
У наступному детально вивчають собівартість продукції за кожною статтею витрат.
2. Витрати на сировину і матеріали займають у собівартості промислової продукції в середньому більше 50 - 60 %, але мають значні відхилення залежно від галузі. Найвищі вони в галузях обробної промисловості. Економія цих витрат має вирішальне значення для зниження собівартості продукції.
Загальна сума витрат підприємства на сировину і матеріали залежить від обсягу виробництва продукції, її структури та зміни питомих затрат на окремі вироби (затрат матеріалів на одиницю продукції). Питомі матеріальні витрати на окремі вироби, у свою чергу, залежать від кількості (маси) витрачених матеріалів на одиницю продукції та середньої ціни одиниці матеріалів. Під час аналізу слід розрахувати вплив кожного з названих чинників на зміну суми витрат матеріалів на виробництво продукції. При цьому використовують прийом ланцюгових підстановок. Послідовність розрахунку така:
1) розраховується сума затрат матеріалів на виробництво продукції за планом (з метою перевірки): ЗМпл = (обсяг виробництва продукції за планом) (планова кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) (середня ціна одиниці матеріалів за планом);
2) розраховується умовна сума затрат матеріалів за планом, перерахованому на фактичний обсяг виробництва продукції: ЗМум1 = [(обсяг виробництва продукції за планом) (планова кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) (середня ціна одиниці матеріалів за планом)] (коефіцієнт виконання плану випуску товарної продукції в умовно-натуральному (натуральному) вимірі);
3) розраховується умовна сума затрат матеріалів на фактичний випуск продукції, але при планових нормах і планових цінах на матеріали: ЗМув2 = (обсяг виробництва продукції фактично) (планова кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) (середня ціна одиниці матеріалів за планом);
4) розраховується умовна сума затрат матеріалів фактично за плановими цінами: ЗМумз = (обсяг виробництва продукції фактично) (фактична кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) (середня ціна одиниці матеріалів за планом);
5) розраховується фактична сума затрат матеріалів на виробництво продукції: ЗМф = (обсяг виробництва продукції фактично) (фактична кількість (маса) матеріалів, необхідна для виробництва одиниці продукції) (середня ціна одиниці матеріалів фактично);
6) визначається відхилення фактичних витрат матеріалів від планових: (ЗМф - ЗМпл);
7) визначається вплив окремих чинників на зміну

 
 

Цікаве

Загрузка...