WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація роботи з оподаткування у платників податків - Реферат

Організація роботи з оподаткування у платників податків - Реферат

пільговий митний режим. Для наших підприємств об'єктом такої регіональної диверсифікації є, як правило, країни СНД та інші прикордонні держави;
3) офшорні території. Термін "офшор" означає, що засновники створюють свої підприємства поза територією країни, в якій вони проживають (є резидентами). Як правило, для цього обираються території з дуже низьким рівнем оподаткування (а іноді й безподаткові території).
При здійсненні регіональної диверсифікації діяльності вибір конкретної офшорної території залежить від конкретної мети господарської діяльності підприємства, податкового режиму, розвиненості комерційної та фінансової інфраструктури, вартості інкорпорування та ряду інших умов. Привабливість відкриття офшорних підприємств полягає не тільки в можливостях легального зменшення податкових платежів, але й в інших можливостях - забезпеченні візової підтримки держави реєстрації, відкриття за рубежем валютного рахунку тощо.
5. Планування суми податкових платежів на майбутній період, виходячи з суми чистого прибутку.
При плануванні суми податкових платежів, виходячи з суми чистого прибутку, заздалегідь розраховуються наступні показники: а) валовий прибуток від реалізації продукції; б) фонд оплати праці.
Планові розрахунки загальної суми податкових платежів проводяться за такими основними видами податків і зборів.
а) податок на прибуток;
б) податок на додану вартість;
в) акцизний збір;
г) збір на обов'язкове державне соціальне страхування, у тому числі соціальне страхування на випадок безробіття;
д) збір на обов'язкове пенсійне страхування.
Планові розрахунки здійснюються в наступній послідовності.
На першому етапі визначається сума податкових платежів від фонду оплати праці. Враховуючи те, що податкові платежі, зазначені в пунктах "г", "д", розраховуються за єдиною базою (фонд оплати праці), у процесі розрахунків ставки цих внесків підсумовуються з метою використання єдиної ставки відрахувань. Розрахунок цієї суми податкових платежів здійснюється за формулою:
Пф = (ФОП ґ Сф) / 100,
де Пф - планова сума податкових платежів, розрахована за сумою фонду оплати праці;
ФОП - планова сума фонду оплати праці;
Сф - зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці.
На другому етапі визначається сума податкових платежів, які входять у ціну продукції, що реалізовується. При цьому за даними відповідного періоду попередньо розраховуються і підсумовуються середні ставки податку на додану вартість і акцизного збору (а на підприємствах з великим обсягом зовнішньо-економічної діяльності - ще й середній розмір мита). Розрахунок цієї суми податкових платежів здійснюється за формулою:
Пц = (ВД Сц) / 100,
де Пц - планова сума податкових платежів, що входять у ціну продукції;
ВД - плановий розмір валового доходу, виходячи з цільової суми прибутку, від реалізації продукції;
Сц - зведена ставка податкових платежів, що входять у ціну продукції.
На третьому етапі визначається сума податку на прибуток. Розрахунок проводиться за формулою:
Пп = (ЧПц 100) / (100 - Сп) - ЧПц,
де Пп - планова сума податку на прибуток;
ЧПц - планова сума чистого прибутку;
Сп - ставка податку на прибуток.
На четвертому етапі визначається загальна планова сума податкових платежів підприємства Розрахунок здійснюється за формулою:
По = Пф + Пц + гПп,
де По - загальна планова сума податкових платежів підприємства, виходячи з суми чистого прибутку.
Цей розрахунок можна скоригувати на питому вагу сум розглянутих податкових платежів у загальній сумі всіх податкових платежів підприємства у звітному періоді.
6. Оцінка ефективності розробленої податкової політики підприємства.
Розроблена підприємством податкова політика потребує оцінки її ефективності. Така оцінка здійснюється за допомогою системи відповідних показників, основними з яких є:
а) коефіцієнт ефективності оподаткування. Він дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику ефективності обраного варіанта податкової політики і показує, як співвідносяться між собою показники чистого прибутку і загальної суми податкових платежів. Розрахунок здійснюється за формулою:
Ео = ЧП / Пз,
де Ео - коефіцієнт ефективності оподаткування,
ЧП - планова сума чистого прибутку,
Пз - загальна планова сума податкових платежів;
б) податкова місткість реалізації продукції. Цей показник дозволяє визначити суму податкових платежів, що припадають на одиницю обсягу реалізованої продукції. Розрахунок здійснюється за формулою:
Пм = Пз / ОР,
де Пм - планова податкова місткість реалізації продукції,
Пз - загальна планова сума податкових платежів;
ОР - плановий обсяг реалізації продукції;
в) коефіцієнт пільгового оподаткування. Цей показник дозволяє визначити, наскільки ефективно підприємство використовує надані законодавством пільги за всіми податковими платежами загалом (або за окремими видами податків). При розрахунках цього показника використовується наступна формула.
Кпо = (?ПП / (?ПП + Пз)),
де Кпо - коефіцієнт пільгового оподаткування;
?ПП - загальна сума податкових пільг, що використовуються підприємством;
Пз - загальна планова сума податкових платежів.
Ця система загальних показників може бути доповнена системою окремих показників, що характеризують частку окремих груп податкових платежів у собівартості продукції, в ціні продукції, в отриманих прибутках.
За допомогою наведених вище показників оцінюються альтернативні варіанти податкової політики підприємства, їх порівняння дозволяє обрати для реалізації найбільш ефективний варіант політики.
Додаткові можливості оптимізації оподаткування мають суб'єкти малого підприємництва за рахунок застосування спрощеної системи оподаткування. Але застосування цього напряму пов'язане із законодавчими обмеженнями. По-перше, спрощеною системою оподаткування мають право користуватися тільки підприємства, обсяг виручки яких не перевищує 1 млн. грн.; по-друге, середньоспискова чисельність працюючих на такому підприємстві не повинна перевищувати 50 осіб. Для визначення оптимального оподаткування при даному обмеженні важливо встановити, який порядок оподаткування доцільно застосовувати на малому підприємстві - спрощений чи загальний. Для цього слід порівняти прогнозовані суми платежів за цими порядками.
4. Права платників податків визначені законодавством "Про систему оподаткування" (а в майбутньому - Податковим кодексом). У стабільних податкових системах вони є так самонедоторканими, як і права приватної власності. Оскільки здійснення державного контролю у сфері оподаткування проводиться окремими службовцями, то не виключена можливість суб'єктивного погляду на питання оподаткування і в зв'язку з цим перевищення службових повноважень та порушення прав платника. У кожній країні передбачається свій механізм захисту прав платників. В Україні цей механізм передбачає такі ланки:
1) саме законодавче закріплення прав;
2) розробку безпосереднього порядку захисту прав платників.
В Україні прийнято такий порядок:
1. Платник у випадку порушення його прав звертається до ДПІ, яка розглядає скаргу і за

 
 

Цікаве

Загрузка...