WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація роботи з оподаткування у платників податків - Реферат

Організація роботи з оподаткування у платників податків - Реферат

рішеннях повинне широко використати можливості мінімізації податкової бази відповідно до діючої податкової системи, насамперед, встановлену систему прямих і непрямих податкових пільг та преференцій (виняткових пільг за певними видами господарських операцій).
3. Цілеспрямований вплив на різні елементи бази оподаткування залежно від груп податків за джерелами їх сплати. Це визначає необхідність диференційованого підходу до управління виплатою податків за рахунок ціни продукції, собівартості та прибутку підприємства.
4. Оперативний облік змін у діючій податковій системі. Розроблена підприємством податкова політика не є незмінною і повинна оперативно коригуватися з урахуванням всіх змін у діючій системі оподаткування (появою нових видів податків, зборів; зміною ставок оподаткування; наданням підприємствам нових податкових пільг і скасуванням діючих). У такому випадку повинна коригуватися не тільки податкова політика, але й види господарських операцій, а в окремих випадках - і напрями господарської діяльності підприємства.
5. Планове визначення сум майбутніх податкових платежів. В основу такого планування повинна бути покладена сума прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, а також передбачуваний обсяг його господарської діяльності.
Розробка ефективної податкової політики підприємства вимагає високої кваліфікації виконавців і комплексної участі різних служб підприємства: планової, фінансової, юридичної, бухгалтерської.
За джерелами сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі поділяються на три основні групи:
1) податкові платежі, що включаються в ціну продукції (основне місце серед них займають податок на додану вартість, акцизний збір і мито);
2) податкові платежі, що відносяться на собівартість продукції (основне місце серед них займають збори на пенсійне та соціальне страхування, у тому числі страхування на випадок безробіття);
3) податкові платежі, що сплачуються за рахунок прибутку (основне місце серед них займає податок на прибуток).
Усі зазначені податкові платежі, на якій би стадії господарської діяльності підприємства вони не стягувалися, зрештою зменшують розмір чистого прибутку підприємства та можливості формування за рахунок цього джерела власних фінансових ресурсів, що направляються на виробничий розвиток. Тому кожним підприємством повинні активно використовуватися законні можливості мінімізації податкових платежів з тим, щоб забезпечити підвищення темпів свого економічного розвитку.
Ефективна податкова політика підприємства повинна здійснюватися за наступними етапами:
- визначення напрямів господарської діяльності підприємства, що дозволяють мінімізувати податкові платежі за рахунок різних ставок і об'єктів оподаткування;
- виявлення можливостей зменшення бази оподаткування за рахунок прямих податкових пільг;
- врахування непрямих податкових пільг у формуванні податкової політики;
- врахування регіональних особливостей формування податкової політики підприємства;
- планування суми податкових платежів у майбутньому періоді, виходячи з суми прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства;
- оцінка ефективності розробленої податкової політики підприємства.
1. Визначення напрямів господарської діяльності підприємства, що дозволяють мінімізувати податкові платежі за рахунок різних ставок і об'єктів оподаткування.
Так, наприклад, валовий дохід від страхової діяльності оподатковується за ставкою 3 % і не підлягає оподаткуванню податком на прибуток. А суми прибутків нерезидентів, отримані у вигляді страхових внесків (платежів, премій), оподатковуються за ставкою 10 % біля джерела їх виплати за рахунок таких виплат.
2. Виявлення можливостей зменшення бази оподаткування підприємства за рахунок прямих податкових пільг.
Податкові пільги надаються зазвичай у наступних основних формах: а) зменшення розміру ставок оподаткування (пряме або в процентах до середньої ставки); б) надання податкового кредиту; в) повне звільнення від сплати окремих податків.
При використанні підприємством прямих податкових пільг потрібно врахувати, що всі вони носять цільовий характер. Відповідно до мети їх надання і використання при формуванні податкової політики всі податкові пільги рекомендується поділяти на три групи:
1) податкові пільги, що надаються окремим категоріям підприємств. До їх складу належать пільги, що надаються підприємствам громадських організацій інвалідів. Так, повністю звільняються від оподаткування прибутку підприємства, засновані Всеукраїнською громадською організацією інвалідів;
2) податкові пільги, що надаються за окремими видами господарських операцій. До їх складу, наприклад, належать пільги, пов'язані з реалізацією інноваційного продукту. У цьому випадку прибуток, отриманий від реалізації інноваційного продукту, оподатковується за ставкою 50 % від базової ставки (30 %);
3) податкові пільги, що надаються при реалізації окремих видів продукції. До їх складу належать пільги щодо сплати: податку на додану вартість, акцизного збору (він встановлений лише за окремими групами товарів) та мита.
Відповідно до такого групування прямих податкових пільг підприємства можуть на альтернативній основі формувати свою податкову політику, відповідним чином диверсифікуючи організаційні форми своїх філій (дочірніх підприємств), коригуючи господарські та фінансові операції, асортимент продукції.
3. Врахування непрямих податкових пільг у формуванні податкової політики підприємства.
Склад непрямих податкових пільг визначається всіма можливостями зменшення бази оподаткування в розрізі окремих груп податків. За групою податків, що відносяться на собівартість продукції, такі можливості досягаються передусім за рахунок зменшення фонду споживання (фонду оплати праці). з групою податків, що включаються в ціну товару, основні резерви полягають у майстерному маневруванні цінами реалізації і асортиментом продукції. За групою податків, що сплачуються за рахунок прибутку, основні можливості полягають у найшвидшому списанні окремих витрат, наприклад, шляхом прискореної амортизації основних фондів.
За рахунок майстерного використання непрямих податкових пільг при формуванні податкової політики підприємство може значно зменшити базу оподаткування, а відповідно, і суму податкових платежів.
4. Врахування регіональних особливостей формування податкової політики підприємства.
Формування ефективної податкової політики окремих підприємств безпосередньо пов'язане з регіональною диверсифікацією їх діяльності, що дозволяє використати податкові переваги окремих територій.
При формуванні податкової політики підприємств виділяють, як правило, три групи регіональних утворень з різною системою оподаткування:
1)спеціальні (вільні) економічні зони своєї країни. У межах цих зон законодавчо встановлюється і діє спеціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний порядок встановлення податкового режиму;
2) країни з більш пільговою податковою системою. Такі країни можуть бути об'єктом регіональної диверсифікації діяльності підприємств у тому випадку, якщо з ними встановлені широкі господарські зв'язки та діє

 
 

Цікаве

Загрузка...