WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні теоретичні відомості про АРМ "Облік платників - податків юридичних осіб" - Реферат

Основні теоретичні відомості про АРМ "Облік платників - податків юридичних осіб" - Реферат

(реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп" від 20.07.96 № 781
1.25. Постанова КМУ від 18.06.92 № 344 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації колективного сільськогосподарського підприємства"
1.26. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції" від 29.11.2000 №1756
1.27. Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затверджене постановою КМУ від 30.01.97 № 112
1.28. Постанова КМУ від 3.05.2000 № 749 "Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах"
1.29. Постанова КМУ від 8.02.99 №170 "Про затвердження Положення про порядок акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги"
1.30. Постанова КМУ від 6.07.98 № 1017 "Питання державної реєстрації творчих спілок"
1.31. Постанова КМУ від 7.08.96 р. № 928 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій"
1.32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11.11.90 № 339 № "Про порядок державної реєстрації кооперативів (філіалів, відділень) та їх спілок (об'єднань) в Українській РСР"
1.33. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.0196 № 118
1.34. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.07.98 № 281 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1.09.98 за № 541/2981
1.35. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, що затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.96 № 30 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.01.96 за № 34/1059
1.36. Положення про порядок державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків затверджене наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, Фонду державного майна України від 5.04.96 № 28/389 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 5.05.96 за № 215/1240
1.37. Порядок створення та реєстрації товариства покупців у процесі приватизації, затверджено наказом ФДМУ від 08.09.92 № 370 (в редакції наказу ФДМУ від 25.05.93 № 235
1.38. Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, що затверджене наказом Українського національного інформаційного агентства від 12.09.95 №142/Д та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.09.95 за № 344/880
1.39. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, Про затвердження 1.40. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.97 № 9 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3.02.97 за № 20/1824
1.41. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 30.1.96 № 220 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.96 за № 350/1375
1.42. Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджена наказом МВС України від 11.01.99 № 17 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за № 264/3557
1.43. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 №527 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.98 р. за № 819/3259
1.44. Документація по функціонуючим в ДПС України АІС, ПК та АРМ з функціями обліку платників податків.
2.Автоматизированные информационные технологии в економике.: Учебник. /Под ред. Г.А.Титоренко. -М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998., -400 с.
3. Береза А.М. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1998. -140 с.
4. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. -224 с.
5. Голосов О.В., Охрименко С.А. и др. Введение в информационный бизнес - М.: финансы и статистика, 1996.
6. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі.: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. -164 с
7. Гуткин М., Пройдаков Э. Будущее Intel - в развивающихся рынках // PC Week/ RE. - 1997. - №16-17. - С.1-61.
8. Диордица С.Г., Соколовская З.Н., Тизул В.В. и др. Современные информационные технологии в экономике. Учебник для вузов. -Одесса: Астропринт, 1997., т1. -176 с.
9. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1998. -208 с.
10. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 1998. - 768 С. - (Економіка. Фінанси. Право). - Рос.
11. Информационные системы в экономике. Учебник /Под редакцией В. В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. -272 с.
12. Макарова Н.В., Матвеев Л.А., Бройдо В.Л. и др. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. Изд. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - М.: Финансі и статистика, 2000. - 786 с.: ил.
13. Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України, 2(8)'2000.
14. Науковий вісник Збірник наукових праць Академії ДПС України, 4(10)'2000.
15. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. -200 с.
16. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В і ін.. Основи інформаційних систем. Навч. посібник. /Під редакцією В.Ф Ситника. К.: КНЕУ, 1997. -252 с.
17. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
ДСТУ 3146 - 95. Коди і кодування інформації. Вимоги до побудови.
18. ДСТУ 3329 - 96 (ГОСТ 34.320 - 96) Концепції та технологія для концептуальної схеми та інформаційної бази.
19. КНД 50 - 028 - 94. Порядок розроблення державних класифікаторів техніко - економічної та соціальної інформації.
20. КНД 50 - 054 - 95. Правила побудови та написання назв об'єктів в державному класифікаторі техніко - економічної та соціальної інформації.
21. РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплект стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. не є складним.

 
 

Цікаве

Загрузка...