WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Завдання автоматизованого обліку платників податків у ДПС України - Реферат

Завдання автоматизованого обліку платників податків у ДПС України - Реферат

"Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції" від 29.11.2000 № 1756
1.27. Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затверджене постановою КМУ від 30.01.97 № 112
1.28. Постанова КМУ від 3.05.2000 № 749 "Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах"
1.29. Постанова КМУ від 8.02.99 №170 "Про затвердження Положення про порядок акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги"
1.30. Постанова КМУ від 6.07.98 № 1017 "Питання державної реєстрації творчих спілок"
1.31. Постанова КМУ від 7.08.96 р. № 928 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій"
1.32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11.11.90 № 339 № "Про порядок державної реєстрації кооперативів (філіалів, відділень) та їх спілок (об'єднань) в Українській РСР"
1.33. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.0196 №118
1.34. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.07.98 № 281 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1.09.98 за № 541/2981
1.35. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, що затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.96 № 30 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.01.96 за № 34/1059
1.36. Положення про порядок державної реєстрації об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків затверджене наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, Фонду державного майна України від 5.04.96 № 28/389 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 5.05.96 за № 215/1240
1.37. Порядок створення та реєстрації товариства покупців у процесі приватизації, затверджено наказом ФДМУ від 08.09.92 № 370 (в редакції наказу ФДМУ від 25.05.93 № 235
1.38. Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, що затверджене наказом Українського національного інформаційного агентства від 12.09.95 №142/Д та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.09.95 за № 344/880
1.39. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, Про затвердження 1.40. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.97 № 9 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3.02.97 за № 20/1824
1.41. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 30.1.96 № 220 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.96 за № 350/1375
1.42. Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджена наказом МВС України від 11.01.99 № 17 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за № 264/3557
1.43. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 №527 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.98 р. за № 819/3259
1.44. Документація по функціонуючим в ДПС України АІС, ПК та АРМ з функціями обліку платників податків.
2.Автоматизированные информационные технологии в економике.: Учебник. /Под ред. Г.А.Титоренко. -М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998., -400 с.
3. Береза А.М. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1998. -140 с.
4. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. -224 с.
5. Голосов О.В., Охрименко С.А. и др. Введение в информационный бизнес - М.: финансы и статистика, 1996.
6. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі.: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. -164 с
7. Гуткин М., Пройдаков Э. Будущее Intel - в развивающихся рынках // PC Week/ RE. - 1997. - №16-17. - С.1-61.
8. Диордица С.Г., Соколовская З.Н., Тизул В.В. и др. Современные информационные технологии в экономике. Учебник для вузов. -Одесса: Астропринт, 1997., т1. -176 с.
9. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1998. -208 с.
10. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 1998. - 768 С. - (Економіка. Фінанси. Право). - Рос.
11. Информационные системы в экономике. Учебник /Под редакцией В. В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. -272 с.
12. Макарова Н.В., Матвеев Л.А., Бройдо В.Л. и др. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. Изд. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - М.: Финансі и статистика, 2000. - 786 с.: ил.
13. Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України, 2(8)'2000.
14. Науковий вісник Збірник наукових праць Академії ДПС України, 4(10)'2000.
15. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. -200 с.
16. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В і ін.. Основи інформаційних систем. Навч. посібник. /Під редакцією В.Ф Ситника. К.: КНЕУ, 1997. -252 с.
17. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
ДСТУ 3146 - 95. Коди і кодування інформації. Вимоги до побудови.
18. ДСТУ 3329 - 96 (ГОСТ 34.320 - 96) Концепції та технологія для концептуальної схеми та інформаційної бази.
19. КНД 50 - 028 - 94. Порядок розроблення державних класифікаторів техніко - економічної та соціальної інформації.
20. КНД 50 - 054 - 95. Правила побудови та написання назв об'єктів в державному класифікаторі техніко - економічної та соціальної інформації.
21. РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплект стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. не є складним

 
 

Цікаве

Загрузка...