WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Актуальність інформатизації обліку платників податків - Реферат

Актуальність інформатизації обліку платників податків - Реферат

адміністративно-технічних заходів, що забезпечують надійну та ефективну роботу технічних та програмних засобів, збереження, цілісність, достовірність інформації та доступність її для користувачів, безпеку роботи системи, ефективну роботу користувачів. Воно визначається сукупністю документів ДПА України, що встановлюють організаційну структуру, права та обов'язки персоналу і користувачів при експлуатації системи.
Правове забезпечення - сукупність правових норм (положення, устави, посадові інструкції тощо), які визначають створення, юридичний статус і функціонування ІС, регламентують порядок отримання, перетворення і використання інформації.
Найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів в інформаційній системі є інформаційна технологія.
Інформаційна технологія - сукупність методів і програмно-технічних засобів, які об'єднані у технологічний ланцюжок (процес), з метою забезпечення збору і обробки інформації для отримання інформації нової якості, відображення збереження, розподілу і передачі її, а також - зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення їх надійності й оперативності. ). Програмні продукти, на базі яких створюють інформаційні технології, інколи називають інструментарієм інформаційної технології.
Мета інформаційної технології - виробництво інформації для її аналізу людиною і прийняття на його основі рішення для виконання дій. Застосування інформаційних технологій в управлінні дозволяє здійснювати за допомогою апаратних і програмних засобів переробку розрізнених вихідних даних у надійну оперативну інформацію механізму прийняття рішень з метою досягнення оптимальних економічних параметрів об'єкта управління. Але слід враховувати, що застосування різних технологій переробки інформації до одного і того ж інформаційного ресурсу можна отримати і різні інформаційні продукти.
Загальний вигляд інформаційної технології можна зобразити наступною схемою (рис.2.2.1):
Рис. 2.2.1. Інформаційна технологія
Інформаційний продукт, який є результатом застосування інформаційної технології (документ, стаття, книга, комп'ютерна програма тощо), фіксується на матеріальному носії (папір, магнітний носій).
Інформаційні технології являють собою функціональні компоненти інших різновидів технологій, наприклад, виробничих, організаційних, соціальних, і виконують роль їх інтелектуального ядра. Використання інформаційних технологій дозволяє значно підвищити ефективність вказаних технологій, зменшує витрати інших видів ресурсів суспільства.
Суттєва роль інформаційних технологій у розвитку суспільства досягається за рахунок прискорення процесів отримання, розповсюдження і застосування суспільством нових знань. Прибуток від інвестицій в інформаційні технології при раціональному обгрунтуванні їх вибору і грамотному використанні може досягати до 81% на кожний вкладений долар .
Грамотне використання означає, що користувач у сьогоденні повинен мати певний рівень інформаційної культури (культури зі ставлення до інформації), тобто вміти цілеспрямовано працювати з інформацією і використовувати для її отримання, обробки і передачі комп'ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи. Інформаційна культура пов'язана із соціальною природою людини і являє собою продукт різноманітних творчих здібностей. Вона виявляється у наступних аспектах:
- у конкретних навичках використання технічних пристроїв;
- у здібності використовувати у своєї діяльності комп'ютерні інформаційні технології;
- в умінні витягати інформацію з різних джерел (періодичного друку, електронних комунікацій), подавати її у зрозумілому вигляді та вміти її ефективно використовувати;
- у володінні основами аналітичної переобробки інформації;
- в умінні працювати з різними видами інформації;
- у знанні особливостей інформаційних потоків області діяльності фахівця.
Інформаційна культура вбирає в себе знання тих наук, які сприяють її розвитку та пристосуванню до конкретного виду діяльності (кібернетика, інформатика, теорія інформації, математика, теорія проектування баз даних тощо). Невід'ємною частиною інформаційної культури є знання нових інформаційних технологій і вміння їх застосовувати як для автоматизації рутинних операцій, так і в неординарних ситуаціях, які потребують нетрадиційного творчого підходу.
Термін "нові" підкреслює новаторський характер інформаційної технології. До таких технологій належать і комунікаційні технології, які застосовуються в ДПС для забезпечення передачі інформації. Основні характерні риси нової інформаційної технології показані у таблиці 2.2.3.
Таблиця 2.2.3.
Методологія
Основна ознака
Результат
Принципово нові засоби обробки інформації
"Вбудовування" у технологію управління Нова технологія комунікацій
Цілісні технологічні системи
Інтеграція функцій спеціалістів і менеджерів Нова технологія обробки інформації
Цілеспрямовані створення, передача, збереження і відображення інформації
Урахування закономірностей соціального середовища Нова технологія прийняття управлінських рішень
У процесі впровадження нової інформаційної технології потрібно враховувати фактор її старіння, тому що інформаційні продукти мають тенденцію дуже швидкої заміниновими видами або версіями. Крім цього, процес впровадження нової інформаційної технології потребує детального відпрацювання методології (раціонального сполучення централізованої і децентралізованої обробки інформації) застосування інформаційної технології. Не врахування вказаного приводить до необхідності постійного внесення змін щодо форм представлення інформації, яка пристосована до конкретних технологічних методів і технічних засобів, або взагалі до суттєвої модернізації інформаційної технології інформаційної системи, тобто до значних додаткових фінансових вкладень.
І ще одне важливе зауваження: інформаційні системи і інформаційні технології тісно пов'язані між собою: реалізація функцій інформаційної системи неможлива без знання орієнтованої на неї інформаційної технологій, але це не означає, що інформаційна технологія на може існувати поза сферою інформаційної системи.
Примітка: Теоретичні відомості, про які йдеться у даній темі, необхідні споживачам інформації АІС ДПС, у першу чергу, саме для підвищення рівня інформаційної культури.
Література:
1. Нормативно-законодавча база України, а саме, законодавчі та нормативні акти (із змінами та доповненнями), що регулюють порядок створення, державної реєстрації (легалізації) та ліквідації суб'єктів обліку платників податків:
1.1. Цивільний кодекс від 31.01.63 № 03-28, зокрема ст.37-40
1.2. ЗУ "Про підприємництво" від 07.02.91 № 698-ХII
1.3. ЗУ "Про господарські товариства " від 19.09.91 № 1576-XII
1.4. ЗУ "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 № 887-XII
1.5. ЗУ "Про об'єднання громадян" від 16.06.92 № 2460-XII
1.6. ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.99 № 1045-XIV
1.7. ЗУ "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.92 № 2114-XII
1.8. ЗУ " Про банки і банківську діяльність " від 7.12.2000 № 2121-III
1.9. ЗУ "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.97 № 531/97-ВР
1.10. ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.92 № 2343-XII
1.11. ЗУ "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.95 № 437/95-ВР
1.12. ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28312.94 № 334/94-ВР в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР
1.13. ЗУ "Про систему оподаткування" від 25.06.91 № 1251-XII
1.14. ЗУ "Про податок на додану вартість" від 3.1.97 № 168/97-ВР
1.15. ЗУ "Про державну податкову службу в Україні " від 4.12.90 №

 
 

Цікаве

Загрузка...